Foto DCU

DCU 7. Kreds Generalforsamling 3. februar 2024

DAGSORDEN

Generalforsamlingen afholdes lørdag 3. februar kl. 14.00 på Gram Slotskro, Slotsvej 52, 6510 Gram.

 

Beskrivelse af stævnet:

 

Mød op til vores generalforsamling, hvor du har mulighed for at blive valgt ind i bestyrelsen.

Skulle du have spørgsmål, du gerne vil have svar på inden generalforsamlingen, så er du velkommen til at kontakte Mona Kristensen mok.dcu@gmail.com eller Elin Thorup elindcu@gmail.com 

 

Vi vil glæde os over alle der kommer og bakker op omkring vores arbejde og vi vil være vært for en lettere forplejning.

 

Alle DCU-medlemmer har adgang, men kun 7. kreds medlemmer har tale- og stemmeret.

HUSK derfor at medbringe gyldigt medlemskab for 2024

 

 

Tilmeld jer ganske uforpligtende snarest og senest 27. januar, så vi ved, hvor meget kaffe vi skal brygge. 

 

 

Er du tilmeldt Generalforsamlingsstævnet er det ikke nødvendigt at tilmelde dig her.

  

 

Dagsorden i henhold til DCU’s love og vedtægter § 14 stk. 3

1.     Valg af dirigent

2.     Valg af stemmetællere

3.     Kredsen beretning ved formand Mona Kristensen

4.     Fremlæggelse af regnskab for 2022 og 2023 ved kasserer Martin Kjær

5.     Indkomne forslag

6.     Valg af repræsentanter til bestyrelsen

Bestyrelsesmedlem Marianne A. R. Christiansen, villig til genvalg

Bestyrelsesmedlem Ole L. Rasmussen, villig til genvalg

Bestyrelsesmedlem Mary Scherrebeck, villig til genvalg

Bestyrelsesmedlem (Erik Pedersen) død

Bestyrelsesmedlem Hans Jørgen Wind, villig til genvalg

Bestyrelsesmedlem Kenneth Christiansen, fratrådt                                                                       

Bestyrelsesmedlem Lilian Jørgensen, fratrådt

Arbejdende suppleant, Karen Skjønnemand, villig til valg

Arbejdende suppleant, Marianne Rosenvang, villig til valg

  

7.     Valg af suppleanter, hvor de første 3 bliver arbejdende suppleanter.

 

8.     Valg af revisorer samt suppleant

Revisor: Bjarne Christiansen, villig til genvalg

Revisor: Erik Gunnar Hansen, villig til genvalg

Revisorsuppleant: Poul-Erik Pedersen ønsker ikke genvalg

 

9.     Eventuelt

 

Forslag der ønskes behandlet under ”indkomne forslag”, skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

 

Valgbarhed som repræsentant er betinget af fast bopæl i kredsens område samt et års medlemskab af DCU, betalt kontingent og fyldt 18 år.

 

 

Forslag der ønskes behandlet under ”indkomne forslag”, skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

 

Valgbarhed som repræsentant er betinget af fast bopæl i kredsens område samt et års medlemskab af DCU, betalt kontingent og fyldt 18 år.

 

Program:

 

Kl. 14.00 Dagsorden i henhold til DCU’s love og vedtægter § 14 stk. 3

Der serveres en let forplejning samt kaffe/te undervejs

 

Efter generalforsamlingen vil landsformand Anne-Vibeke Isaksen fortælle om DCU på landsplan

 

Priser:

Det er gratis at deltage

 

Venlig hilsen

Bestyrelsen i DCU 7. Kreds.

Ret til ændringer forbeholdes

Image
DCU medlemskab collage

Danmarks største camping-fællesskab

Bliv medlem af Dansk Camping Union og få:

  • 30% rabat på DCUs 20 campingpladser
  • 15% rabat hos 90 DCU fordelspladser
  • Rabat på attraktioner i hele Danmark
  • Teknisk rådgivning
  • Rabat på service hos DCU Servicecentre
  • Magasinet Camping-fritid otte gange årligt

Bliv medlem her