DCU 7 Kreds Generalforsamling 2018

DCU 7. Kreds holder generalforsamling den 27. Januar 2018.

iCampKredsgeneralforsamling

 

Lørdag den 27. januar  2018 kl. 14,00

K.G. Camping  - Mønten 6, 6000 Kolding

 

 

Dagsorden ifølge vedtægterne.

1. Valg af dirigent. 

2. Valg af stemmetællere.

3. Kredsens beretning ved formand Jonny Meilby Petersen

4. Fremlæggelse af regnskab for 2016 samt 2017 ved kasserer Kenneth Christiansen.

5. Indkommende forslag.

6. Valg af repræsentanter til bestyrelsen samt suppleanter:

 

Valgbarhed som repræsentant er betinget af fast bopæl i kredsens område samt et års medlemskab af DCU, betalt kontingent og fyldt 18 år.

Samtlige 7. kreds medlemmer med gyldigt medlem bevis (skal medbringes) har stemme- og taleret.

Forslag, der ønskes behandlet under punkt 5, skal være formanden i hænde senest 8 dage før mødets afholdelse.

   
Næstformand Ejgil FogedVillig til genvalg
Kasserer Kenneth ChristiansenVillig til genvalg
Sekretær Elin ThorupVillig til genvalg
BestyrelsesmedlemChristian MøllerVillig til genvalg
BestyrelsesmedlemErik Gunnar HansenØnsker ikke genvalg
BestyrelsesmedlemMona KristensenVillig til genvalg
BestyrelsesmedlemMartin KjærVillig til genvalg
BestyrelsesmedlemKarsten Bondo AndersenVillig til genvalg
    
7.  Valg af 3 suppleanter til bestyrelsenArne Mohr 
  Henning Tronborg 
      Hans Jensen 
8. Valg af revisorer samt suppleanter:  
    
    Revisorer: Ove Hansen 
  Bjarne Christiansen 
    
    Revisorsuppleant:         Poul Erik Pedersen

 

8. Eventuelt.

 

Ret til ændringer forbeholdes

Bestyrelsen

Image
DCU medlemskab collage

Danmarks største camping-fællesskab

Bliv medlem af Dansk Camping Union og få:

  • 30% rabat på DCUs 20 campingpladser
  • 15% rabat hos 90 DCU fordelspladser
  • Rabat på attraktioner i hele Danmark
  • Teknisk rådgivning
  • Rabat på service hos DCU Servicecentre
  • Magasinet Camping-fritid otte gange årligt

Bliv medlem her