Bæredygtig camping

Campister efterspørger bæredygtige pladser

Gæsterne vil gerne have bæredygtig camping, og på de danske campingpladser begynder de bæredygtige tiltag så småt at vise sig. Det er også en naturlig del af udviklingen af DCUs 20 pladser, men vejen til mere klima- og miljøvenlige pladser kræver store investeringer og en langsigtet strategi,

Af Jan Aagaard

Er den campingplads, du bor på, bæredygtig? Det spørgsmål har mange campister formentlig svært ved at svare på, for bæredygtighed fylder generelt ikke meget på danske campingpladser. Det billede er dog ved at ændre sig, for gæsterne efterspørger i stigende grad bæredygtige tiltag. Det viser flere undersøgelser, som de seneste år er gennemført af blandt andre det nationale udviklingsselskab Dansk Kyst- og Naturturisme

– Vores undersøgelser viser, at gæsterne - heriblandt også campinggæsterne - tillægger bæredygtighed stor betydning, når de tager på ferie. Det er dog stadig et fåtal af dem, der har bæredygtighed som et de vigtigste parametre, når de vælger overnatningssted, fortæller Mette Greisen Damsgaard, specialkonsulent ved Dansk Kyst- og Naturturisme.

Selv om de færreste gæster direkte vælger campingplads ud fra, hvor bæredygtig den er, forventer gæsterne, at pladserne er med på bæredygtighedsbølgen og gør en indsats.

– Gæsterne ser bæredygtighed som en hygiejnefaktor. De forventer, at det er noget, campingpladserne forholder sig til og arbejder med i et eller andet omfang, siger Mette Greisen Damsgaard.

Familier testede løsninger

Dansk Kyst- og Naturturisme har senest i efteråret 2021 gennemført en undersøgelse, hvor 31 testfamilier har afprøvet en række bæredygtige tiltag og løsninger under et ophold i et feriehus eller på en campingplads. Testfamilierne blev blandt andet indkvarteret i feriehytter på fem campingpladser fordelt over hele Danmark.

Undersøgelsen viste, at mange gæster har stor interesse for bæredygtighed og selv forsøger at leve mere bæredygtigt i hverdagen. De opfatter det direkte negativt, hvis de ikke fortsat kan udleve de bæredygtige principper under ferien, som de er vant til hjemmefra.

Danske campingpladser har derfor en stor opgave med at blive mere bæredygtige og samtidig fortælle gæsterne om de tiltag, som de gør på området.

­– Camping er i sin grundform en ret bæredygtig overnatningsform, men det er ikke mit indtryk, at branchen i de seneste årtier har identificeret og positioneret sig markant i forhold til bæredygtighed. Men der sker rigtigt meget lige nu i branchen i forhold til en bevidsthed om, at bæredygtighed har betydning og er noget, der skal arbejdes med, siger Mette Greisen Damsgaard.

Flere nye mærkningsordninger

Et tegn på branchens stigende bevidsthed om bæredygtighed er mærkningsordninger. Camping Outdoor Danmark har lanceret Green Stay-certificeringen, som bygger på FNs verdensmål, mens det mangeårige Green Key-mærke er blevet udvidet med et Green Camping-mærke. Indtil videre er det dog kun 7 campingpladser, der har fået Green Camping-certificeringen.

– Flere og flere campingpladsejere bliver bevidste omkring bæredygtighed. Men der er et skridt fra at tænke på det og til at gøre noget konkret ved det. Man er nødt til at arbejde systematisk med bæredygtighed, og det giver en ordning som Green Camping netop mulighed for, siger Mikal Holt Jensen, miljøchef i brancheorganisationen Horesta, som står bag Green Key og Green Camping.

Fra bevidsthed til handling

At det kan være en udfordring at gå fra bæredygtig bevidsthed til bæredygtig handling ude på campingpladserne, er også indtrykket hos Dansk Kyst- og Naturturisme. For det kræver både viden og økonomi, hvis man vil investere i f.eks. solceller, vandspare-teknologi eller affaldshåndtering på pladsen.

– Jeg oplever en branche, som er nysgerrig og ønsker at være med til at drive den bæredygtige udvikling. Men samtidig må man have en forståelse af, at det er et langt, sejt træk og ikke noget, der bare sker over en sæson. De bæredygtige tiltag skal hænge sammen med pladsernes drift og investeringsstrategi, siger Mette Greisen Damsgaard.

Hun er overbevist om, at der kommer til at ske store forandringer i en mere bæredygtig retning de kommende år. Kunderne vil i stigende grad efterspørge det, og campingpladserne vil gerne selv gøre en indsats på området.

– Det handler om at tænke anderledes og få bæredygtighed ind i en langsigtet strategi. Vi tror på, at der vil ske en grundlæggende omprogrammering af den måde, som man tænker sin plads og virksomhed på. Naturen på pladsen må f.eks. godt være lidt mere vild, mangfoldig og understøtte biodiversitet.

– Det har en del pladser allerede taget til sig. De fremmer naturen i stedet for at bruge driftskroner på at holde den nede, og det bidrager positivt i forhold til såvel bæredygtighed som gæsteoplevelsen, siger Mette Greisen Damsgaard.

Fortæl om bæredygtige tiltag

Hos gæsterne er der generelt stor forståelse for, at bæredygtighed for mange campingpladser er et pågående arbejde, hvor nogle er nået langt, mens andre lige er begyndt. Det viser Dansk Kyst- og Naturturismes undersøgelse fra 2021 om gæsternes forventninger til bæredygtighed på ferien. Og derfor skal campingpladserne ikke holde sig tilbage med at kommunikere om deres tiltag og inddrage gæsterne i indsatsen.

– Nogle overnatningssteder kan måske være lidt tilbageholdende med at fortælle gæsterne om deres tiltag, hvis de føler, at de endnu ikke har været hele vejen rundt, siger Henriette Mølgaard Hansen, der som senioranalytiker ved Dansk Kyst- og Naturturisme stod i spidsen for undersøgelsen sidste år.

– Men rapporten viser os, at gæsterne synes, det er ok at promovere de bæredygtige tiltag undervejs også. Gæsterne vil altså gerne inviteres med på den bæredygtige rejse, så længe man er transparent om, at det er en igangværende proces, og så længe man kan leve op til sin egen kommunikation, siger Henriette Mølgaard Hansen.

Nysted Strand går foran

En af de campingpladser herhjemme, som arbejder allermest med bæredygtighed - og også kommunikerer til gæsterne om indsatsen, er Nysted Strand Camping på Lolland. Pladsen blev i foråret 2021 certificeret med det officielle europæiske miljømærke, EU-Blomsten, der stiller de samme skrappe krav til miljø og bæredygtighed som det nordiske Svanemærket.

– Vi har i mange år privat haft fokus på at leve bæredygtigt og syntes, det var tid til, at vi også gjorde det på campingpladsen. Vi valgte at gå efter en kendt europæisk certificering, som har en vis troværdighed over for gæsterne, og som vi kan bruge i vores markedsføring, fortæller Henrik Søby, som driver campingpladsen sammen med sin hustru.

For at få EU-Blomsten har Nysted Strand Camping blandt andet skullet leve op til krav om energieffektive installationer inden for belysning og opvarmning, vandbesparende installationer og begrænsning af affaldsmængder gennem affaldssortering.

Pladsen er dog gået langt videre end de obligatoriske krav og får f.eks. leveret 100 procent vindmøllestrøm, ligesom affaldet fra pladsen sorteres i hele 19 kategorier, og levestederne for vild natur på pladsen er forbedret.

Gæsterne er positive

De mange tiltag har krævet en række investeringer, ligesom selve certificeringen også koster penge.

– Vi har fået økonomisk gevinst ud af det, vi har sparet på vand, strøm, rengøring osv. Samtidig er jeg overbevist om, at vi kan tiltrække flere gæster ved at være bæredygtige. Gæsterne tager rigtigt godt imod det, og jeg har ikke hørt en eneste negativ bemærkning om, at man f.eks. skal sortere affald, siger Henrik Søby.

Selvom Nysted Strand Camping nu kan smykke sig med EU-Blomsten, stopper arbejdet med bæredygtighed ikke der. Parret bag pladsen har tværtimod ambitioner om at gøre pladsen endnu mere bæredygtig - og ikke kun inden for miljøområdet.

– Vi vil gerne skabe en bæredygtig helhedsoplevelse med endnu flere produkter og livsstilsændring på pladsen. Vi vil blandt andet tilbyde kurser i yoga og meditation, salg af lokale fødevarer og urtebede på pladsen, hvor folk selv kan plukke krydderurter. Og vi er i gang med at lave en ny hjemmeside, som vil have stort fokus på bæredygtighed, fortæller Henrik Søby.

DCU og bæredygtig camping

– DCU har af forskellige årsager historisk set ikke haft fokus på den grønne omstilling, men det er noget, der i dag er en naturlig del af hele hovedbestyrelsens og forretningsudvalgets udvikling af DCUs 20 pladser, men også noget foreningen har fokus på ift. aktiviteter som det årlige ”Saml Skrald”, som DCU deltager i sammen med Danmarks Naturfredningsforening, siger Anne-Vibeke Isaksen, landsformand i DCU.

Image
DCU medlemskab collage

Danmarks største camping-fællesskab

Bliv medlem af Dansk Camping Union og få:

  • 30% rabat på DCUs 20 campingpladser
  • 15% rabat hos 90 DCU fordelspladser
  • Rabat på attraktioner i hele Danmark
  • Teknisk rådgivning
  • Rabat på service hos DCU Servicecentre
  • Magasinet Camping-fritid otte gange årligt

Bliv medlem her