Bestyrelsesarbejde i DCU

Forventningsafstemning og arbejdsopgaver i hhv. FU, HB og Kredse

BAGGRUND:

Til sæsonen 2024, hvor der er generalforsamling i kredsene, skal der igangsættes en hvervekampagne for at motivere DCUs medlemmer til at blive mere aktive i kredsene. Stort set alle kredse har udfordringer med at være fuldtallige, men også at tiltrække frivillig arbejdskraft. Det sættes i værk nu og af hensyn til alle, så har DCUs hovedbestyrelse vurderet, at der er behov for en beskrivelse af opgaver samt forventning til bestyrelsesarbejde.
Dette skriv vil ligeledes beskrive arbejdet i Forretningsudvalget og Hovedbestyrelsen, så man som ny i en kredsbestyrelse fra start kan se, hvordan ansvarsområderne er opdelt, og hvordan arbejdsfordelingen er.

OVERORDNET SET:

Dansk Camping Union består af syv kredse, som er geografisk opdelt.
En kredsbestyrelse vælges på en kredsgeneralforsamling, som skal afholdes hvert andet år i lige år. Næste gang i 2026. Kredsbestyrelsesmedlemmerne udgør DCUs repræsentantskab. Repræsentantskabet mødes hvert andet år i ulige år. Næste gang i 2025.
Antallet af medlemmer i en kredsbestyrelse fremgår af DCUs vedtægter. En kredsbestyrelse konstituerer sig med formand, næstformand, sekretær og kasserer.

Kredsformanden er medlem af DCUs hovedbestyrelse.

DCUs forretningsudvalg vælges direkte på repræsentantskabsmødet. Det er ikke et krav, at et medlem af forretningsudvalget også er medlem af en kredsbestyrelse.

Det nuværende Forretningsudvalg, Hovedbestyrelsen og de syv kredses formænd med bestyrelser ligger også på www.dcu.dk sammen med DCUs vedtægter.

FORRETNINGSUDVALGET

DCUs Forretningsudvalg, også kaldet FU i daglig tale, arbejder tæt på den daglige ledelse i sager, der omhandler personale, økonomi samt i enkeltstående sager ude på campingpladserne eller i DCU-huset. Det kan være ansættelser/afskedigelser primært i ledelsen, fastsættelse af lønninger til ledelsen, strategi for DCUs optagelser af lån – herunder omlægning af lån eller ved særlige forhold, køb / salg af campingpladser, investeringer mm.

Der afholdes otte FU møder om året – herunder en strategiweekend. Emner, som skal besluttes af HB, indstilles af FU.

HOVEDBESTYRELSEN

DCUs Hovedbestyrelse, også kaldet HB i daglig tale, behandler mange forskelligartede emner, som enten er indstillet af FU, eller som kommer på dagsordenen.

HB beslutter DCUs overordnede pladsstrategi i forhold til køb/salg af campingpladser, større investeringer, overordnede budgetter – herunder bevilling af midler til campingpladsernes udviklings- og vedligeholdelsesprojekter, prisstruktur- og priser - i det hele taget alt, der er strategiske beslutninger for DCUs fremtid.

Alle emner, der handler om DCUs ve og vel på foreningsniveau, behandles også af HB.

HB er ikke en del af den daglige drift af campingpladser og DCU-huset og behandler heller ikke personalesager.

Der afholdes fire HB møder om året – herunder en strategiweekend.

NÅR MAN ARBEJDER FRIVILLIGT I EN DCU KREDS:

• indgår man et stort fællesskab sammen med andre, der brænder for camping og udeliv sammen med familie og venner. DCUs vision er at skabe campingminder for livet, og det er det, der arbejdes for i hele DCU og dermed også i DCUs syv kredse.

• udgør man sammen med alle landets bestyrelsesmedlemmer DCUs repræsentantskab. Der bliver holdt repræsentantskabsmøde hvert andet år. Her har alle lov til at komme med forslag og stille spørgsmål.

• deltager man ikke i det politiske arbejde, men får en orientering af formanden, som er en del af Hovedbestyrelsen. Denne orientering består udelukkende af afsluttede sager og aldrig af personsager.

• arbejder man dedikeret med foreningsdelen, og dens primære opgave er at arrangere forskelligartede campingture og oplevelser for alle typer medlemmer af DCU. Alle medlemmer kan deltage, uanset hvilken kreds de tilhører. I forbindelse med at arrangere stævner er der mulighed for, at ens bedre halvdel frivilligt også kan være med, og på denne måde er det en fritidsinteresse, man som par kan være sammen om.

• deltager man i messer og åbent hus-arrangementer hos f.eks. landets forhandlere, hvor man repræsenterer DCU og foreningens mange fordele samt taler om camping med både nuværende og potentielle medlemmer.

• forventes det naturligvis, at du har en positiv indstilling til DCU, så bestyrelsesmedlemmer virker som bindeled mellem medlemmerne og DCU. Det forventes ligeledes, at du medvirker til et godt samarbejde med DCUs campingpladser og DCUs hovedkontor.

• er man en udpræget teamplayer, der går op i fællesskaber og værdier som at være troværdig, omsorgsfuld, hjælpende og sprede glæde. Det kan komme til udtryk på mange måder, men man hjælper altid og følger en opgave til dørs til rette vedkommende, når den er konstateret. På den måde giver man også de ansatte i DCU mulighed for at give den bedste service til medlemmerne.

• motiverer man potentielle medlemmer til at være med i DCUs fællesskab og derigennem gøre dem interesseret i DCU, fortælle om DCU og alle foreningens fordele.

• arbejder man aldrig alene. Kredens andre bestyrelsesmedlemmer er som gode kollegaer, hvor man løfter i flok og hjælper hinanden, uanset alder og hvordan man selv camperer. Det er camping og oplevelserne, der følger med, som vi er fælles om.

                                                                                                                                                                                                                                                                                (30.11.2023 godkendt af HB)

Image
DCU medlemskab collage

Danmarks største camping-fællesskab

Bliv medlem af Dansk Camping Union og få:

  • 30% rabat på DCUs 20 campingpladser
  • 15% rabat hos 90 DCU fordelspladser
  • Rabat på attraktioner i hele Danmark
  • Teknisk rådgivning
  • Rabat på service hos DCU Servicecentre
  • Magasinet Camping-fritid otte gange årligt

Bliv medlem her