6. Kreds

Bestyrelsen for 6. kreds

Generalforsamling 2020

Kredsens seneste generalforsamling blev afholdt den 29. februar 2020 i Skave Multihus, hvor der var fremmødt 136 medlemmer til en hyggelig eftermiddag. Preben Madsbjerg, Nina Thorsager, Arne Oksbjerg og Brian Kristensen havde valgt ikke at lade sig genopstille til bestyrelsen. Der var genvalg til de øvrige medlemmer af bestyrelsen, som havde valgt at genopstille. Nyvalgt til bestyrelsen blev Per Juhl Jensen, Eva Munk, Kurt Morgen og Bodil Pedersen.

Hvis du vil vide mere om bestyrelsesarbejdet, kan du læse mere her eller ringe/skrive til en fra bestyrelsen.

Efter mødet konstituerede bestyrelsen sig som følger:

Kredsformand: Anna Lene Pedersen
Næstformand og sekretær: Gitte Pagter
Kasserer: Eva Munk
Webmaster: Lars Foged
Bestyrelsesmedlemmer: Winnie Jacobsen, Bente Vejrsø Nielsen, Per Juhl Jensen, Bodil Pedersen, Kurt Morgen og Jan Böttern
Suppleanter: Jørgen Thomasen
Revisorer: Rita Kristensen og Torben Manthai
Revisor suppleant: Birgitte Pedersen

DCU ´s hovedbestyrelse har efterfølgende underkendt valget af Kurt Morgen, med baggrund i vedtægternes paragraf 14 stk. 2

 

1 Anna Lene

Formand
Anna Lene Pedersen
7830 Vinderup
Tlf.: 21 48 98 58
kreds6@dcu.dk

Næstformand
Vacant

 

Eva Munk Eva Munk

Kasserer
Eva Ravnsgaard Munk
7790 Thyholm
Tlf.: 61 33 08 09
ekmunk@ekmunk.dk

 

Lars Foged Lars Foged

Webmaster
Lars Foged
7500 Holstebro
Tlf.: 91 56 95 96
lars@lfoged.dk

 

Winnie Jacobsen Winnie Jacobsen

Sekretær (konstitueret)
Winnie Jacobsen
7500 Holstebro
Tlf.: 40 33 54 53
wfjta@hotmail.com

 

Bente Vejrsø Bente Vejrsø

Bestyrelsesmedlem
Bente Vejrsø Nielsen
7500 Holstebro
Tlf.: 40 18 19 22
bentevejrsoe@hotmail.com

 

1 Jan Böttern

Bestyrelsesmedlem
Jan Böttern
7500 Holstebro
Tlf.: 51 18 28 11
jan@bottern.eu

 

Bodil Pedersen Bodil Pedersen

Bestyrelsesmedlem
Bodil Dyrberg Pedersen
7500 Holstebro
Tlf.: 24 45 30 04
Bodil.pedersen@me.com

 

1 Per Juhl Jensen

Bestyrelsesmedlem
Per Juhl Jensen
8620 Kjellerup
Tlf.: 20 26 06 49
perjuhljensen@gmail.com