6. Kreds

Bestyrelsen for 6. kreds

Se billeder af og oplysninger om bestyrelsen.

Generalforsamling 2022

Kredsens seneste generalforsamling blev afholdt den 29. Januar 2022 i Skave Multihus, hvor der var fremmødt 98 medlemmer til en hyggelig eftermiddag. Bestyrelsens beretning fremlagt af formanden, kan læses her.  Bente Vejrsø, Jørgen Thomasen og Jan Bøttern havde valgt ikke at lade sig genopstille til bestyrelsen. Der var genvalg til de øvrige medlemmer af bestyrelsen, som havde valgt at genopstille. Nyvalgt til bestyrelsen blev Ole Kristensen, Marie Louise Drejdal og Lars Mortensen

Hvis du vil vide mere om bestyrelsesarbejdet, kan du læse mere her eller ringe/skrive til en fra bestyrelsen.

Efter mødet konstituerede bestyrelsen sig som følger:

Kredsformand: Anna Lene Pedersen
Næstformand: Bodil Pedersen
Kasserer: Eva Munk
Sekretær: Winnie Jacobsen
Webmaster: Lars Foged
Bestyrelsesmedlemmer: Per Juhl Jensen, Ole kristensen. Marie Louise Drejdal og Lars Mortensen
Suppleanter: Klaus Rugaard Bruun og Lars Bo Bachmann
Revisorer: Rita Kristensen og Torben Manthai
Revisor suppleant: Birgitte Pedersen

 

Billede
1

Formand
Anna Lene Pedersen
7830 Vinderup
Tlf.: 21 48 98 58
kreds6@dcu.dk

 

Larsm

Næstformand
Lars Mortensen
7500 Holstebro
Tlf: 41614570
leneoglarsm@gmail.com

 

Eva

Kasserer
Eva Ravnsgaard Munk
7790 Thyholm
Tlf.: 61 33 08 09
ekmunk@ekmunk.dk

 

Billede
Lars Foged

Webmaster
Lars Foged
7500 Holstebro
Tlf.: 91 56 95 96
lars@lfoged.dk

 

 

Billede
Winnie Jacobsen

Sekretær 
Winnie Jacobsen
7500 Holstebro
Tlf.: 40 33 54 53
wfjta@hotmail.com

 

Per