Bestyrelsen 5. kreds - 2022

Bestyrelsen for 5. Kreds

Generalforsamling 2022

Kredsens Generalforsamling blev afholdt den 6. februar 2022 på Perronen i Hørning. Der var fremmødt ca. 125 medlemmer til en hyggelig eftermiddag.

Ulla Holze og Ole Mikkelsen havde valgt ikke at lade sig genopstille til bestyrelsen. Der var genvalg til de øvrige medlemmer af bestyrelsen, som havde valgt at genopstille. Der var nyvalg af Kresten Sørensen til bestyrelsen.

Efter vedtægtsændringerne på repræsentantskabsmødet i 2019, kan der nu være 8 repræsentanter i DCU 5. Kreds.

Efter mødet konstituerede bestyrelsen sig som følger:

Kredsformand: Anne-Birthe Christensen
Næstformand: John Sülau Jørgensen
Sekretær: Ebbe Søndergaard
Kasserer: Svend Erik Henningsen
Bestyrelsesmedlemmer:  Anne Dorthe Jensen, Kresten Sørensen og Leo Jensen
Suppleant: Ulla Holze
Revisorer: Jens Kr. Lemming og Carl Erik Jensen
Revisor suppleant: Henning Buchhave

Tak til Ulla Holze og Ole Mikkelsen for deres arbejde for DCU 5. Kreds.

Bestyrelsen

Anne-Birthe Christensen
Formand
Anne-Birthe Christensen
Skytsbjergvej 16
8472 Sporup
Tlf.: 20 83 60 52
Mail: kreds5@dcu.dk

Johen Sülau Jørgensen
Næstformand
John Sülau Jørgensen
Knudevejen 19, Edslev    
8362 Hørning
Tlf. 24 24 71 74    
Mail: john@sulau.dk

Svend Erik Henningsen
Kasserer
Svend Erik Henningsen
Mågevej 9
8641 Sorring
Mobil: 22 25 75 41
Mail: s-e-h@outlook.dk

Ebbe Søndergaard
Sekretær
Ebbe Søndergaard
Hybenvej 18
8920 Randers NV
Tlf. 21 83 50 89
Mail: ebbesondergaard@gmail.com

Anne Dorthe Jensen
Bestyrelsesmedlem
Anne Dorthe Jensen
Kongshusvej 585, Torrild
8300 Odder
Tlf.: 40 32 12 81
Mail: ole.dorthe@gmail.com

Kresten Sørensen
Bestyrelsesmedlem
Kresten Sørensen
Siøvej 41
8370 Hadsten
Tlf.: 40 35 69 48
Mail: kthesmer@hotmail.com

Leo Jensen
Bestyrelsesmedlem
Leo Jensen
Sørens Toft 5
8362 Hørning
Tlf.: 40 60 40 71
Mail: leheje@gmail.com

Suppleant
Ulla Holze
Frichsvej 40
8464 Galten
Tlf. 40 19 59 20
Mail: holzejensen@weebspeed.dk


Revisor
Jens Kristian Lemming
Paradisvejen 10
8600 Silkeborg
Tlf.: 86 83 68 14
Mail: j.k.lemming@fiberpost.dk


Revisor
Carl Erik Jensen
Havnevej 60
8500 Grenå
Mail: carljensen.cv2@gmail.com


Revisor suppleant
Henning Buchhave
Beder Landevej 16C
8330 Beder
Mail: henning.buchhave@gamil.com

Image
DCU medlemskab collage

Danmarks største camping-fællesskab

Bliv medlem af Dansk Camping Union og få:

  • 30% rabat på DCUs 21 campingpladser
  • 15% rabat hos 90 DCU fordelspladser
  • Rabat på attraktioner i hele Danmark
  • Teknisk rådgivning
  • Rabat på service hos DCU Servicecentre
  • Magasinet Camping-fritid otte gange årligt

Bliv medlem her