AFLYST DCU 1. Kreds Logbogsoptælling

AFLYST DCU 1. Kreds Logbogsoptælling 9. januar kl. 14 - 16

Logbog Stævnet AFLYST

Som en konsekvens af at Forsamlingsforbuddet om max 10 personer er forlænget til 28.02.20, må vi aflyse de 2 arrangementer Logbogsoptælling og Fastelavn.

Har du/I mindst 60 point i logbogen kan du/I sende den til Bodil Plougmann, Rødager Alle 6, 2610 Rødovre.
Er det første gang, bedes du/I angive dette, så vi kan bestille stander.
HUSK frankeret svarkuvert til returnering af logbogen. Sidste frist for indsendelse er 18. januar 2021.