Generalforsamling

Generalforsamling i 5. Kreds

Generalforsamling den 6. februar 2022
Perronen
Sønderskovvej 15 C
8362 Hørning
Kl. 14:00

Generalforsamling den 6. februar 2022

Der indkaldes hermed til generalforsamling i 5. kreds søndag den 6. februar 2022 kl. 14:00 på Perronen, Sønderskovvej 15 C, 8362 Hørning.

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent.
  2. Kredsledelsens beretning.
    Herunder orientering fra DCU’s landsformand Anne-Vibeke Isaksen.
  3. Kredsens regnskab til godkendelse for 2020 og 2021.
  4. Indkommende forslag.
  5. Valg af repræsentanter og suppleanter herfor.
  6. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant.
  7. Eventuelt.

På valg er:

Anne-Birthe Christensen
Svend Erik Henningsen
Ole Mikkelsen (modtager ikke genvalg)
Ulla Holtze (modtager ikke genvalg)


Forslag der ønskes behandlet under punkt 4 skal være formanden Anne-Birthe Christensen, Skytsbjergvej 16, 8472 Sporup i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

Alle med gyldigt medlemsbevis/campingpas eller kvittering for betalt kontingent for året 2022 og bosat i 5.kreds har stemme- og taleret på generalforsamlingen.

Mød op og hør hvad der foregår i vores kreds, og skulle i kende nogen som har lyst til at yde et spændende stykke foreningsarbejde, er chancen der nu.

Med camping hilsen
Kredsledelsen i 5.kreds