Generalforsamling

Generalforsamling i 5. Kreds

Perronen
Sønderskovvej 15 C
8362 Hørning
Kl. 14:00

Generalforsamling den 10. februar 2024

Der indkaldes hermed til generalforsamling i 5. kreds lørdag den 10. februar 2024 kl. 14:00 på Perronen, Sønderskovvej 15 C, 8362 Hørning.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent.
 2. Kredsledelsens beretning.
  Herunder orientering fra DCU’s landsformand Anne-Vibeke Isaksen.
 3. Kredsens regnskab til godkendelse for 2022 og 2023.
 4. Indkommende forslag.
 5. Valg af repræsentanter.
 6. Valg af suppleanter til kredsbestyrelsen.
 7. Valg af 2 revisor og 1 revisorsuppleant.
 8. Eventuelt.

På valg er:

John Sülau Jørgensen
Ebbe Søndergaard
Anne Dorthe Jensen
Leo Jensen

Forslag der ønskes behandlet under punkt 4 skal være formanden

Anne-Birthe Christensen
Skytsbjergvej 16
8472 Sporup
Mail: annebirthe33@gmail.com

i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

Alle med gyldigt medlemsbevis eller kvittering for betalt kontingent for året 2024 og bosat i 5. kreds har stemme- og taleret på generalforsamlingen.

Mød op og hør hvad der foregår i vores kreds, og skulle i kende nogen som har lyst til at yde et spændende stykke foreningsarbejde, er chancen der nu.

Med camping hilsen
Kredsledelsen i 5. kreds

Image
DCU medlemskab collage

Danmarks største camping-fællesskab

Bliv medlem af Dansk Camping Union og få:

 • 30% rabat på DCUs 20 campingpladser
 • 15% rabat hos 90 DCU fordelspladser
 • Rabat på attraktioner i hele Danmark
 • Teknisk rådgivning
 • Rabat på service hos DCU Servicecentre
 • Magasinet Camping-fritid otte gange årligt

Bliv medlem her