Bestyrelsen for 6. Kreds

Annonce

Generalforsamling 2018

Kredsens Generalforsamling blev afholdt den 4. februar 2018 i Skave multihus, der var fremmødt 116 medlemmer, til en hyggelig eftermiddag. Erik Møller, Betina Busk og Torben Manthai havde valgt ikke at lade sig genopstille til bestyrelsen. Der var genvalg til de øvrige medlemmer af bestyrelsen som havde valgt at genopstille. Nyvalgt til bestyrelsen blev Winnie Jacobsen og Bente Vejrsø Nielsen.
Klaus Larsen der blev valgt som supleant har senere valgt at indtræde i bestyrelsen på den ledige post.

hvis du vil vide mere om bestyrelsesarbejdet kan du læse mere her, eller ringe/skrive til en fra bestyrelsen.

Efter mødet konstituerede bestyrelsen sig som følger:

Kredsformand: Anna Lene Pedersen
Næstformand og sekretær: Gitte Pagter
Kasserer: Preben Madsbjerg
Webmaster: Lars Foged
Bestyrelsesmedlemmer: Ninna Thorsager, Brian Kristensen, Arne Oksbjerg, Winnie Jacobsen, Bente Vejrsø Nielsen og Klaus Larsen
Suppleanter: Jørgen Thomasen
Revisorer: Karen Guld og Torben Manthai
Revisor suppleant: Rita Kristensen

 

anna_lene_pedersendcu6kreds
Formand
Anna Lene Pedersen
Vindelevgaard 178
7830 Vinderup
Tlf: 21 48 98 58
kreds6@dcu.dk
 
gitte_pagterdcu6kreds
Næstformand og sekretær
Gitte Pagter
Emil Reesensvej 108
7500 Holstebro
Tlf: 40 60 46 18
gittepagter@gmail.com
preben_madsbjergdcu6kreds
Kasserer
Preben Madsbjerg
Brahmsvej 14
7500 Holstebro
Tlf: 20 43 38 67
madsbjerg@get2net.dk
lars_fogeddcu6kreds
Webmaster
Lars Foged
Sognstrupvej 28
7500 Holstebro
Tlf: 91 56 95 96
lars@lfoged.dk
ninna_thorsagerdcu6kreds
Bestyrelsesmedlem
Ninna Thorsager
Liljevej 33
7850 Stoholm
Tlf: 61 67 58 45
liljevej33@gmail.com
Bestyrelsesmedlem
 
arne_oksbjergdcu6kreds
Bestyrelsesmedlem
Arne Oksbjerg
Skovstjernen 10
7500 Holstebro
Tlf: 26 17 09 60                                     
jao18@webspeed.dk
 
winnie_jacobsendcu6kreds
Bestyrelsesmedlem
Winnie Jacobsen
Lauralystvej 2
7500 Holstebro
Tlf. 40 33 54 53
wfjta@hotmail.com
bente_vejrsoe_nielsendcu6kreds
Bestyrelsesmedlem
Bente Vejrsø Nielsen
Wagnersvej 57
7500 Holstebro
Tlf. 40 18 19 22
bentevejrsoe@hotmail.com
Bestyrelsesmedlem
Jan Böttern
Idomlundvej 14
7500 Holstebro
Tlf. 51 18 28 11
jan@bottern.eu