Repræsentantskabsmøde 2019 Repræsentantskabsmøde 2019 Torben Brandt
Repræsentantskabsmøde

Repræsentantskabsmøde 2019: DCU i god form

Skiftet på formandsposten overskyggede det meste på DCU’s repræsentantskabsmøde, men der skete også meget andet på mødet.
Annonce

Tekst: Torben Brandt

 

Trods en mindre medlemstilbagegang er DCU overordnet set i god form. Det stod klart, da DCU lørdag 11. maj holdt repræsentantskabsmøde på Scandic Hotel i Silkeborg.

Bjarne Jensen blev på mødet afløst på landsformandsposten af Anne-Vibeke Isaksen, men inden da aflagde han sin beretning på vegne af hovedbestyrelsen.

Her understregede Bjarne Jensen, at campingbranchen er udfordret, blandt andet fordi en række andre ferieformer trækker i danskerne.

Det mærkes også i DCU, som har måttet notere en mindre medlemstilbagegang fra godt 48.000 medlemmer til i dag lidt mere end 47.000 medlemmer.

Alligevel, understregede Bjarne Jensen, går det overordnet set godt for DCU, ikke mindst takket være DCU’s campingpladser, som samlet tegner sig for næsten en million overnatninger om året.

– Det er næsten 10 procent af samtlige overnatninger på danske campingpladser. Det er flot i betragtning af, at vi kun har 22 ud af cirka 450 campingpladser i Danmark, sagde han.

– Vi kan være stolte af vores campingpladser. Vi får ufatteligt få klager, og dem, der kommer, tager vi os af med det samme, fastslog Bjarne Jensen.

 

Økonomien er sund

At det er en union i økonomisk topform, Bjarne Jensen forlader, stod klart, da DCU’s årsregnskab blev fremlagt af revisor Eigil Hansen fra Deloitte.

Han oplyste, at campingunionen har aktiver for ca. 150 mio. kr. og en egenkapital på godt 73 mio. kr. Tallene viste også, at DCU sidste år havde et overskud på godt fire mio. kr.

– DCU’s samlede økonomiske situation er set med konservative briller meget sund. Den er velfunderet, og den giver mulighed for fortsat at videreudvikle foreningen de kommende år. I kan godt kigge fremad med ro i sindet, lød skudsmålet fra Eigil Hansen.

 

Medlemskab til unge

Hovedbestyrelsen fremsatte på mødet en række ændringer af DCU’s vedtægter, deriblandt et særligt medlemskab til unge mellem 18 og 25 år, som er billigere end et almindeligt medlemskab.

Til gengæld modtager de så ikke Camping-fritid og har ikke stemmeret. De unge kan dog vælge et almindeligt DCU-medlemskab, så de både får blad og stemmeret. 

Det blev også vedtaget fremover at reducere antallet af folkevalgte repræsentanter fra de nuværende 81 til 58.

Til gengæld har bestyrelserne tre suppleanter, så de ikke mangler ressourcer i det daglige kredsarbejde. Nogle repræsentanter udtrykte bekymring for, at det ville gøre det svært at fastholde et højt aktivitetsniveau i kredsene, og at det ville skabe et A- og et B-hold, fordi suppleanterne ikke har stemmeret.

Endelig vedtog repræsentantskabet, at hovedbestyrelsen fremover kan vedtage stigninger i medlemskontingentet på op til fem procent uden at spørge repræsentantskabet.

Det blev også vedtaget, at et DCU-medlemskab automatisk fortsætter, indtil medlemmet opsiger det. Hidtil har det været sådan, at medlemmet selv har skullet forny det. Selvom 14 stemte imod vedtægtsændringerne, blev forslagene vedtaget, fordi mere end to tredjedele på repræsentantskabsmødet stemte for.

 

Genvalg og farvel

To medlemmer af forretningsudvalget, Lars Foged og Niels Larsen, var på valg. Lars Foged blev genvalgt for en fireårig periode, mens Niels Larsen valgte at takke af.

– Det er over 25 år siden, jeg startede i bestyrelsen i kreds syv. De seneste 12 år har jeg siddet i hovedbestyrelsen, så det er på tide, at jeg takker af og overlader mit kandidatur til nye kræfter, sagde Niels Larsen, som bliver afløst af Lone Andersen i forretningsudvalget.

Endelig besluttede repræsentantskabet, at revisionsfirmaet Deloitte også fremover skal revidere DCU’s regnskaber, og at Martin Kjær fra kreds syv skal være DCU’s interne revisor for en fireårig periode med Birthe Nielsen fra kreds fire som suppleant.

 

Opdateret den 24. maj:

Torben Brandt er tiltrådt som chefredaktør, efter Anne-Vibeke Isaksen er fratrådt sin stilling som mediechef, da hun samtidig blev valgt som ny landsformand for Dansk Camping Union.