DCU campingpladser Der kommer ny prisstuktur på DCU's campingpladser i 2019.
Ny prisstruktur

Nye priser på DCU’s pladser i 2019

Fremover inddeles DCU’s 22 campingpladser i prisgruppe A, B eller C. Derudover kommer der nye strømpriser. Bliv klogere på ændringerne her.
Annonce

Hvis du i 2019 rejser rundt for at overnatte på forskellige DCU-campingpladser, kan du opleve, at prisen varierer lidt fra plads til plads. Det skyldes, at unionens 22 pladser fra 2019 bliver inddelt i A-, B- og C-prisgruppe.

– Priserne i de tre prisgrupper er lidt forskellige, men rabatten er fortsat 30 procent for DCU-medlemmer, uanset hvilken af vores 22 campingpladser man overnatter på, siger DCU’s landsformand, Bjarne Jensen.
 

Ligheder og forskelle

Hvilke overvejelser ligger der bag, at DCU nu prissætter sine campingpladser forskelligt?

­– Det er en erkendelse af, at vores campingpladser nok har mange ligheder, men der er også forskelle fra plads til plads, og det forsøger vi at afspejle med den nye prisstruktur, siger Bjarne Jensen.

– Det handler selvfølgelig også om udbud og efterspørgsel. Vi kan se på vores overnatningstal, at nogle pladser tiltrækker flere gæster end andre. Campingpladserne i prisgruppe C er dem, hvor vi tidligere har kørt tilbud om en uges campingferie for 750 kr. Det er nogle rigtig dejlige pladser, og det håber vi, at flere campister får øjnene op for ved, at vi sænker priserne. Det falder samtidig rigtig godt i tråd med DCU’s ønske om, at alle danskere skal have mulighed for at komme billigt på campingferie, fastslår Bjarne Jensen, der opfordrer medlemmerne til at give tilbagemeldinger til DCU, når de har været ude på pladserne og har fået erfaringer med den nye prisstruktur.

­– Det er da vældig interessant for os at høre, hvad medlemmerne synes om dette tiltag, siger Bjarne Jensen.

 

Her er de tre prisgrupper

Prisgruppe A

DCU-Copenhagen Camp ”Absalon”
DCU-Camping Blommehaven
DCU-Camping Gjerrild Nordstrand
DCU-Camping Hesselhus
DCU-Camping Hornbæk
DCU-Camping Kollund
DCU-Camping Mejdal
DCU-Odense City Camp
DCU-Camping Viborg Sø
DCU-Camping Ålbæk Strand

 

Prisgruppe B

DCU-Flyvesandet Strand Camp
DCU-Camping Kulhuse
DCU-Camping Mols
DCU-Camping Nærum
DCU-Camping Rørvig Strand
DCU-Camping Rågeleje
DCU-Camping Åbyskov Strand

 

Prisgruppe C

DCU-Camping Albuen Strand
DCU-Camping Billevænge Strand
DCU-Camping Ejsing Strand
DCU-Camping Skovly/Tranum
DCU-Camping Vesterhav
 

Du kan læse mere om priser og betingelser på DCU’s campingpladser her

 

Nye strømpriser i 2019

I 2019 ændrer alle DCU’s campingpladser strømprisen for kørende gæster til en fast dagspris frem for en pris pr. kWh, så gæsten ikke længere betaler efter måler og nøjagtig forbrug.

Den nye lovgivning på el-området (Lempelser af elafgiften og vandafgiften for campingpladser og lystbådehavne mv., som er en del af Lov nr. 104 af 13/02/2018) nødvendiggør, at strøm sælges i pakker eller inkluderes i overnatningsprisen. DCU kan fremadrettet derfor kun sælge strøm på disse to måder.

DCU har derfor valgt en fast dagspris, så de gæster, som slet ikke skal bruge strøm, kan fravælge strøm og dermed ikke betale for den.

 

Strøm til fastliggere

Fastliggeres forbrug af strøm afregnes via en fastprisløsning, der i praksis fungerer via en ”trappemodel” med faste intervaller. Der afregnes således ikke for det faktiske forbrug, men for en strømpakke med en beregnet fast pris for et strømforbrug i det interval, som forventes anvendt eller er målt anvendt. Det er ikke muligt at vælge at afregne strøm ud fra et faktisk målt forbrug. Det samme gør sig gældende for forbrug af strøm i hytter og mobilehomes. 

Se DCU's strømpakker for sæsongæster i 2019

 

Er det blevet billigere for medlemmerne?

Svaret er både ja og nej.

Tidligere var dagsprisen for strøm 32 kr. i højsæsonen og 36 kr. i lavsæsonen. Nu er prisen 30 kr. pr. dag hele året for de gæster, som vælger at købe strøm.

Prisnedsættelsen er et resultat af den afgiftslempelse, som regeringen har indført.

DCU er med på, at prisnedsættelsen ikke altid vil komme den enkelte gæst til gode, men samlet set, for alle DCU-gæster på årsbasis, gør den.


Dagsprisen er fastsat ud fra en samlet vurdering af campisternes strømforbrug hele året på DCU’s campingpladser baseret på forbruget de sidste år.

Dagsprisen bliver billigere samlet set, men ikke nødvendigvis for den enkelte gæst.

Man kan sige lidt på samme måde, som prisen på vandforbrug i dag er vurderet ud fra et samlet forbrug, om end inkluderet i overnatningsprisen.

 

Vil elforbruget stige?

DCU er opmærksom på hele dilemmaet omkring gennemskuelighed, fordi mange campister er vant til at betale strøm efter nøjagtig forbrug.

DCU har naturligvis øje for, at den faste dagspris kan få nogle til at få lyst til at bruge så meget strøm som muligt, ud fra det synspunkt, at man skal have så meget som muligt for sine 30 kr., men sådan gik det ikke, da vand blev inkluderet i overnatningsprisen.

DCU har også tiltro til, at gæsterne vil tænke på miljøet og den natur, vi alle holder vores ferie i. 

 

Hvad gør andre campingpladser?

Mange campingpladser er endnu ikke opmærksomme på den nye mulighed for godtgørelse af elafgift eller vælger ikke at udnytte den, hvorfor man som gæst stadig vil kunne opleve at betale for strøm efter forbrug på andre campingpladser end DCU’s, og det samme gælder i udlandet.