DCU's hovedbestyrelse

DCU's hovedbestyrelse

Landsformand Bjarne Jensen står i spidsen for DCU's hovedbestyrelse. Bestyrelsen består af 12 medlemmer: fem medlemmer, der samtidig udgør DCU's forretningsudvalg, og syv medlemmer, der samtidig er formænd for DCU's syv kredse.

DCU's hovedbestyrelse udgøres af:

 • Bjarne Jensen, landsformand
 • Svend Erik Henningsen, næstformand
 • Niels Larsen, medlem af forretningsudvalget
 • Lars Foged, medlem af forretningsudvalget
 • Stig Johansen, medlem af forretningsudvalget
 • Svenning Wredstrøm, formand for 1. kreds
 • Lone Nevdal Andersen, formand for 2. kreds
 • Ole Frankfurth, formand for 3. kreds
 • Finn Ljørring, formand for 4. kreds
 • Anne-Birthe Christensen, formand for 5. kreds
 • Anna Lene Pedersen, formand for 6. kreds
 • Mona Kristensen, formand for 7. kreds

DCU's hovedbestyrelse varetager repræsentantskabets interesser, når dette ikke er indkaldt. Hvert andet år mødes de fleste af DCU's folkevalgte til et repræsentantskabsmøde. Mødet er repræsentantskabets mulighed for at se den daglige ledelse efter i sømmene og vedtage nye forslag samt eventuelle vedtægtsændringer til DCU's love og vedtægter. Det er også repræsentantskabet, der vælger DCU's forretningsudvalg.

Der er ofte 70-80 personer samlet til repræsentantskabsmøderne. Forsamlingen trådte sidste gang sammen i april 2017 i Silkeborg.

DCU's organisation er sammensat af forretningsudvalget samt formændene for de syv DCU-kredse. Tilsammen udgør forretningsudvalgets fem medlemmer og kredsformændene DCU's hovedbestyrelse.

 

Bjarne Jensen, landsformand
Svend Erik Henningsen, næstformand
Niels Larsen, medlem af forretningsudvalget
Lars Foged, medlem af forretningsudvalget
Stig Johansen, medlem af forretningsudvalget
Svenning Wredstrøm, formand for 1. kreds
Lone Nevdal Andersen, formand for 2. kreds
Ole Frankfurth, formand for 3. kreds
Finn Ljørring, formand for 4. kreds
Anne-Birthe Christensen, formand for 5. kreds
Anna Lene Pedersen, formand for 6. kreds
Mona Kristensen, formand for 7. kreds