campingvogne til skrot, gamle, slidte campingvogne efterladt Nogle campingvogne bliver ikke kørt til ophug. I stedet står de og skæmmer i naturen, på veje eller parkeringspladser. Foto: Adobe Stock
Skrot

Når campingvognen er til skrot

Mange skrothandlere vil gerne tage din brugte bil, men færre er interesseret i en gammel campingvogn. DCU ser på mulighederne, når campingvognen skal skrottes.

Af Torben Brandt

Hvad stiller man som campingvognsejer op den dag, vognen er så udtjent, at den er klar til at ende sine dage på de evige campingmarker?

Man skal ikke køre længe rundt i landet for at opdage, at nogle vælger den nemme løsning og stiller den faldefærdige campingvogn på en mark, en parkeringsplads eller ved en tilfældig grøftekant, hvor den kan skæmme sine omgivelser på ubestemt tid. 

Men man kan jo også opføre sig ordentligt og sørge for, at campingvognen kommer godt af sted på sin sidste rejse uden at være til gene for andre. Det gør størstedelen af campingvognsejerne da heldigvis også. 

Skal skilles ad
Det letteste ville naturligvis være at stille campingvognen på den lokale genbrugsplads og lade dem om resten, men sådan fungerer det ikke. Fra to tilfældigt valgte genbrugsstationer i henholdsvis Brøndby og Herning lyder det samstemmende, at ejeren bliver nødt til at skille campingvognen ad på forhånd, inden stumperne køres til genbrugspladsen og anbringes i de rigtige containere. 

– Der er masser af f.eks. træ, isolering og jern i sådan en campingvogn, og det skal deles op og anbringes i de forskellige fraktioner, der er på genbrugspladsen. Det betyder, at man skal skille sin campingvogn ad i mange dele. Men hvis man er i stand til det, er der for så vidt ikke noget til hinder for, at man afleverer campingvognen på genbrugspladsen i mange smådele, så længe det hele bliver sorteret korrekt, fastslår driftsleder på genbrugsstationen Nederkærgård i Herning, Klaus Jensen.

Ingen særregler 
I praksis er det dog et stort og tidskrævende arbejde. Derfor vælger mange i stedet at få en ophugger til at klare ærterne. 
Hos Miljøstyrelsen oplyser man, at der ikke er særregler for ophugning af campingvogne, som det f.eks. er tilfældet med biler. 

– Reglerne for ophug af biler tager sit udgangspunkt i de miljøfarlige stoffer, bilerne indeholder. Historisk gav ophug af biler anledning til en del forurening, især jordforurening. Da campingvogne ikke på samme måde har givet anledning til forurening, gælder de almene regler for affaldsbehandling, lyder det fra Miljøstyrelsen i en mail til DCU. 

– Miljøstyrelsen har ikke et særligt register for ophug af campingvogne. Det vil sige, at en campingvogn, der er udtjent, skal afleveres til et anlæg, der er miljøgodkendt til at modtage den type affald, som campingvognen udgør. Hvis campingvognen afleveres med gasflasker eller egne batterier, bør man sikre sig, at anlægget også må modtage disse affaldstyper. Alternativt kan man aflevere batterier og gasflasker til en kommunal genbrugsstation, oplyser Miljøstyrelsen.

Stort reservedelslager
Som udgangspunkt skal du forvente at betale for at komme af med den gamle vogn hos en ophugger. Priserne ligger typisk i lejet omkring 1.500-2.000 kr. plus moms, hvis man selv triller campingvognen til ophug. 

Hos Vordingborg Campingdele, hvor Peter Hansen er daglig leder, hugges der årligt cirka 40 campingvogne op. Efter mange år i branchen er der efterhånden oparbejdet et ganske stort lager af reservedele til campingvogne hos Vordingborg Campingdele. 

– Det er naturligvis ikke alt, jeg kan skaffe. Men der er da en rimelig chance for, at jeg kan hjælpe, hvis folk mangler noget til deres gamle campingvogn, lyder det med en vis sydsjællandsk beskedenhed fra Peter Hansen, der først og fremmest ligger inde med stumper til de mest populære mærker.

Også i Vordingborg har model, mærke, alder og stand indflydelse på, om man får noget for sin campingvogn, ligesom det spiller ind, om den brugte vogn afleveres ved porten, eller om den skal hentes. 

– Det er jo ikke gratis, hvis jeg skal have et fejeblad til f.eks. Nykøbing Sjælland for at hente en gammel campingvogn, påpeger Peter Hansen.

Her kan du skrotte

En søgning på nettet viser, at der er relativt få campingvognsophuggere i Danmark. 

Du kan få skrottet din campingvogn hos:

  • Vordingborg Campingdele
  • Ruskjær Handel i Kjellerup 
  • skrotdinbil.nu/campingvogne, der opererer på Lolland Falster og Sydsjælland
  • Også genvindingsvirksomheden Stena Recycling, der har 21 filialer fordelt over det meste af Danmark, ophugger campingvogne. 

Uanset hvilken ophugger, man vælger, er det klogt på forhånd at kontakte virksomhederne og dels blive orienteret om priser, dels høre, hvordan campingvognen skal leveres.