Der er forskel på, om du køber brugt campingvogn hos en autoriseret campingforhandler, eller af en privat person Foto: Rasmus Schønning

Køb af brugt vogn - der er forskel på handler

Der er ikke noget galt i at købe sin brugte campingvogn privat i stedet for hos en forhandler, men vær opmærksom på, at man som køber er ringere beskyttet ved en privat handel end ved køb i butikker

Tekst: Torben Brandt

I sensommeren ringede et bekymret DCU-medlem til campingunionens tekniske afdeling. Hun og hendes ægtefælle havde kort forinden købt en campingvogn i privat handel. Nu, nogle uger senere, viste det sig, at vognen havde en alvorlig fugtskade bag nogle møbler.

Svært at spotte
I forbindelse med købet havde parterne skriftligt aftalt, at campingvognen var købt som beset. Køberne følte selv, de havde kigget vognen grundigt igennem inden handlen, men vandet var trængt ind et sted, som var vanskeligt at se med det blotte øje, og der havde ikke lugtet jordslået i vognen. Derfor havde alarmklokkerne ikke ringet.

Klassisk problematik
Ifølge teknisk konsulent i DCU, Stefan Rosendal, er en sådan sag langt fra enestående, for selvom privat handel med campingvogne heldigvis går fint i de fleste tilfælde, er der også eksempler på handler, der kører helt af sporet.

– Vi bliver jævnligt kontaktet af medlemmer, der har handlet privat, og hvor der er opstået problemer efter handlen. I det konkrete tilfælde, hvor vognen er købt som beset, skal køberne kunne bevise, at sælger vidste, vognen var fugtskadet, da handlen blev indgået, og det kan være meget svært, siger Stefan Rosendal.

Skulle du efter en handel få brug for at få udbedret fejl eller mangler på din nyanskaffede, brugte campingvogn, er du bedret stillet, hvis vognen er købt hos en forhandler, end hvis der er tale om en privat handel.
Foto: Torben Brandt

Farvel til dine rettigheder
Som udgangspunkt er der en toårig reklamationsret på fejlbehæftede varer, købt hos en forhandler. Den store forskel er, at hos forhandleren er reklamationsretten ufravigelig. Det betyder, at købeloven gælder – også selvom forhandleren skriver eksempelvis ”købt som beset” eller ”afhentningstilbud” i slutsedlen.

Sådan er det ikke, hvis to privatpersoner handler med hinanden. Her kan parterne godt aftale noget andet end det, der fremgår af købeloven – f.eks. at campingvognen er ”købt som beset” eller ”uden reklamationsret”. Hvis der efterfølgende viser sig at være alvorlige fejl på vognen, skal køber kunne bevise, at sælger kendte til fejlen, og det er vanskeligt.

Problemet i en privat handel opstår typisk, hvis køber eksempelvis ønsker at ophæve handlen, og sælger ikke vil være med til det. Så har køber reelt ikke andre muligheder end at trække sælger i retten – og enhver, der har været i nærkontakt med den danske advokatstand, ved, at det hurtigt kan løbe op i mange tusinde kroner, uden at man kan være sikker på at vinde sagen.

Bedre beskyttet hos en forhandler
Køber du derimod din campingvogn – ny eller brugt – hos en forhandler, og der efterfølgende opstår problemer, er du bedre stillet end ved den private handel. Dels er reklamationsretten som nævnt ufravigelig, dels er forhandleren i langt højere grad end en privat person interesseret i at stå tilbage med en tilfreds kunde.

Hvis en kunde og forhandler ikke kan blive enige, og hvis kunden er DCU-medlem, tilbyder DCU’s tekniske afdeling desuden at mægle i sagen, hvilket meget ofte lykkes. 

Opnås der heller ikke enighed ad den vej, kan køber vælge at bringe sagen for Camping Branchens reklamationsnævn – naturligvis under forudsætning af, at vognen er købt hos en forhandler, der er medlem af Camping Branchen. Reklamationsnævnet tager ikke sager under 5.000 kr., og det koster 600 kr. at indbringe en sag for nævnet. De 600 kr. tilbagebetales, hvis klageren får helt eller delvist medhold i sin klage, hvis klagen frafaldes, eller hvis klagen afvises. Taber forbrugeren sagen, er de 600 kr. tabt.

Er vognen derimod købt hos en forhandler, der ikke er medlem af Camping Branchen, kan sagen ikke bringes for reklamationsnævnet. Så må man i stedet benytte domstolene, hvis der ikke kan opnås enighed.