Midlertidig lukning af Mellem campister

27.05.2001 22:02

Jeg vil i morgen klart anbefale at lukke dette debatforum midlertidigt. Det er mit job at fjerne denne tilsmudsning af folkevalgte, ansatte og meddebatører, som det åbenbart er kommet til at dreje sig om. Det er nu så massivt, at jeg ikke synes vi på nogen måde kan forsvare at lade de involverede debatører fortsætte anonymt.

Jeg kan kun beklage overfor alle de seriøse og velmendende debattører, som udelukkende ønsker at debattere eller hente/bidrage med gode råd.

Med venlig hilsen
Steen Ammitzbøll Hansen
DCU's webmaster
web@dcu.dk