Åbent brev til hele DCU

Erik Pedersen
19.10.2012 15:50

Åbent brev til hele DCU – Dansk Camping Union,
- især til Landsformand Bjarne Jensen
og Kredsbestyrelserne.

Ved nytårstid modtog jeg, med glæde, Bjarne Jensens ord om at, måske var det på tide med nytænkning. Desværre har vi ikke hørt mere til det siden.

Jeg har camperet i 45 år og været trofast og loyalt DCU medlem i mere end 25 år.
Flere jeg kender melder sig ud af DCU, men det vil jeg nødig gøre, fordi jeg mener at ideen om at vi som campister og forbrugere står sammen, er rigtig.

Efter mere end 1 års debat om campingpas, står det klart, at det er unødvendigt og forsikringsdelen er mere end tvivlsom.
Hvorfor dog sende et ikke ubetydeligt millionbeløb fra DCU til Campingrådet?
Beløbet kender vi ikke, da medlemmerne ikke har adgang til regnskabet, hvilket er beklageligt her i 2012.

Af Campingrådets regnskab kan jeg se, at over halvdelen af pengene går til administration. Lad os dog beholde de penge i DCU, evt. til at imødegå prisstigninger.

Lad os lave et nyt medlemskort til DCU, et plastikkort med magnetstribe, et flot logo og et godt slogan.

Hvis andre pladser lukker bommen for os med DCU medlemskort, så lad os køre hen til en anden plads, hvor vi er velkommen. Sammen er vi stærke og tro mig, det vil ikke vare mange dage før end de igen får bommen op.

Lad og trække os ud af 'stjerneræs', 'campingråd' og underlige overflødige påfund fra campingrådet, ingen er bedre til at vide hvad der er godt for campister, end DCU med forbrugerne og organisation. Vi kan selv sørge for konsulenter, måske endda hyre dem ud til andre pladser, der ønsker et DCU konsulentbesøg.
Hvis andre campingpladser ønsker et campingråd, er det deres sag, det er jo et frit land vi lever i.

Hvis vi stopper campingrådets indflydelse på DCU pladserne, er vi også frit stillet med hensyn til at erstatte campingrådets 'grønne nummerplader', med DCU's eget nummer system, enkelt og billigt, til gavn for campisterne.

Nogle vil sikkert indvende, at det vil ende i anarki og dårlig økonomi. - Men, men, medens det går dårligt for camping i Danmark, så går det rigtigt godt for camping i Sverige. Fordi, halvdelen af campingpladserne ikke er bundet af snærrende bånd, udbudet er meget mere varrieret og at mere end halvdelen af pladserne ikke forlanger campingpas. Det samme gælder i resten af Europa.

Vi kan sagtens tage over til Sverige og camperer (det elsker vi), eller syd på, men vi synes det er ærgeligt, at det går dårligt i Danmark, og håber på mere 'svenske og europæiske tilstande' her.

På papiret har vi medlemsdemokrati i DCU, men at alt skal gå gennem kredsene, er et lidt trægt og tungt apparat, måske er det også her tid til at nytænke og gøre det lidt bedre.

Hvis I går og 'nytænker' så lad os medlemmer hører om det, der er alt for stille.

Vi vil nu betale vores kontingent for 2013, med håbet om at det er året, hvor nytænkningen slår igennem.

Hvis nogen har lyst til en campingsnak, ansigt til ansigt, står min dør åben!

Med venlig hilsen

Medl.nr. 86010119
Erik Højer Pedersen
Sdr. Højrupvenen 78 A
5750 Ringe

mail: ehp@jubii.dk

Du skal være logget ind, før du kan kommentere

Antal anmeldelser: 32

19.10.2012 20:03

Erik Højer Pedersen

Det var da et ualmindeligt godt indlæg, som jeg uforbeholdent kan tilslutte mig.
Den med "nytænkning" mon ikke det var en udtalelse, for at gyde olie på krusningerne på vandet.
Men lad os nu, som du skriver, se tiden an i 2013 om "nytænkningen" slår igennen, ellers kan man nok forudse en stigende medlemsflugt.

Mvh.
Manden i huset.

Allan Thomsen
19.10.2012 23:07

Helt enig.

Der er noget om det, lad os se om nytænkning betyder det samme i DCU som i almindelig retskrivning. Jeg tvivler dog stærkt på det, og tror bare det var en moderne floskel der blev sat ind.

Lad DCU agerer FOR medlemmernes bedste og ikke for alle de råd og nævn de sidder i.
Måske kan man mistænke DCU for at føre sine egne ideer ud i livet igennem campingrådet, meeeeen det virker ikke helt til at være tilfældet.

Nytænkning, kom nu frisk.

20.10.2012 10:31

Også her ventes

Jeg er også meget spænt på "Nytænkningen" og venter med en vis optimisme på at DCU organisationen finder ud af, at det er den som sidder på den grønne gren.

For mig er tingene endvidere noget spegede og uigennemsigtigt
Det mærkelige sammenrend i CKE organisationen af to brugerorganisationer ADAC og ANWB sam de to nordiske branche organisationer CR og den Svenske ?
er jo for mig at se en næsten ligeså aparte som CR/ DCU

Hvorfor i al verden lægger DCU sig tilsyneladende i baghjulewt af CR og lader dem køre løbet i CKE ?
Det er jo i DCUmedlemmernes interesser at købe sine medlemskort så billigt som muligt og ikke gennem en mellemhandler (CR)
Det er samtidig i DCU medlemmernes interesse at samarbejde med de øvrige brugerinteresser i europa, for her samlet at forhandle med de europæiske pladser direkte, herunder rabatter og øvrige vilkår.

Om dette har CR jo overhovedet ingen interesser

John Weiss Andersen
20.10.2012 15:00

Det bliver spændende

Det bliver spændende at se, om en eller flere af de ivrige debattører prøver på demokratisk vis at føre dette forslag gennem de rette kanaler til en beslutning, eller om det bliver en af de enormt lange tråde, hvor de samme 10 - 12 personer med laaaaaange indlæg bekræfter hinanden i, at de skriver på vegne af en overvældende majoritet i DCU.
Mit forsigtige bud er, at de ikke kan samle så mange tilhængere, at de kan få valgt blot et enkelt kredsbestyrelsesmedlem, der vil arbejde for sagen.
Vi må til stadighed holde os for øje, at demokratiet i DCU varetages på grundlag af unionens vedtægter, og så længe disse vedtægter ikke er ændret, er det ret gratis at komme med udtalelsen: "Lad os trække os ud af ....." i et debatforum, som ikke har noget grundlag for en beslutning.
Jeg tror ikke at "medlemsflugten" overhovedet vil kunne måles, og jeg tror i øvrigt heller ikke, at ret mange af de ivrige debattører vil forlade DCU, da de så vil miste deres adgang til dette debatforum.

m.v.h.
John Weiss Andersen

20.10.2012 16:22

Nytænkning eller hva !

John Weiss Andersen
Er du slet ikke spændt på den såkaldte nytænkning, ? og hvad den oprettede tænketankt barsler med ??? eller tror du ,at landsformanden bare vrøvlede. eller nogen "har sat sig på ham" og fået "tænketanken" gjort tankeløs??

Carsten Bryld
20.10.2012 17:40

Det er gratis

Hvor jeg dog giver John Weiss Andersen ret.
Det er altid gratis at skrive inde i dette forum, og det er næsten altid de samme få mennesker der bekræfter hinanden i, hvor dårligt det går i DCU eller hvor lukket DCU er.
Men når der skal tages ansvar for de ytringer man bringer her i forummet, er De alle forhindrede i at møde frem, for at fremsætte deres synspunkter på de respektive Generalforsamlinger, for man kunne jo risikere at skulle forsvare ens synspunkter over for forsamlingen.
Det er altid positivt når folk fremkommer med konstruktive forslag, og dem har jeg også mødt herinde og har videre bragt dem, enkelte er blevet ført ud i livet, men ikke alt kan lade sig gøre.
Så i stedet for altid at hakke på organisationen DCU, ret henvendelse til Jeres respektive kredse det er dem der er jeres talerør i DCU.

John Weiss Andersen
20.10.2012 18:24

Svar til Kjeld L. Kristensen

Hvis du kan læse ud af mit indlæg, at jeg ikke er spændt på nytænkningen, må jeg have udtrykt mig upræcist :-).
Jeg henholder mig alene til, at vidtgående ændringer foretages på grundlag af de demokratisk valgte repræsentanter i henhold til DCU's vedtægter og ikke på grundlag af de ret ansvarsfri indlæg fra en forsvindende lille skare i dette forum.

m.v.h.
John Weiss Andersen.

Flemming Udbjørg
20.10.2012 23:41

Spændende - men realistisk?

Vel egentlig et pænt og åbent brev. Og forhåbentlig vil man i DCU svare pænt på henvendelsen.

Men er det realistisk at fremsætte disse ønsker - uden om kredsene ?

Det kan godt være, at kredsene i sin nuværende form og funktion ikke er den eneste hensigtsmæssigt måde at organisere DCU på - men som tingene nu engang er, så må alle vel respektere de vedtægter der gælder for DCUs virke.

Og som vedtægterne er, så er det en noget mere kompliceret affære, at igangsætte helt nye udviklingen uden om kredsene. Ikke bare af vanemæssige grunde, men fordi enhver omgåelse af de vedtægtsmæssige beslutningsdannelsesprocessen, vil føre til ulovlige beslutninger. Og så er vi lige vidt.

Det handler altså om en del mere end en kop kaffe i Ringe - og på godt og ondt må man acceptere demokratiets spilleregler; De eksisterende vedtægter er godkendt af de kompetente organer, og i alle dise organer sidder medlemsvalgte repræsentanter.

Alle de store beslutninger som man nu vil have gang i, vil røre ved beslutninger, som disse vedtægtsmæssige beslutningsorganerme, har været med til at beslutte - og vil kræve en ny beslutningeprocesser, for at føre til et nyt resultat.

Jeg er 100% sikker , at dette ved forslagsstillernes og støtteben godt - og de ved også, at det ikke i praksis er muligt, at et par håndfulde medlemmer bare skriver sine ønsker i et åbent brev, og så forventer at hele den etablere organisation skal kunne sættes ud på et sidespor, i en ny beslutningsproces.

Det åbne brev lyder både pænt og velment, men er i bund og grund blot endnu et forsøg på, at skabe røre i butikken. Alle ved, at kredsene efter vedtægterne har en meget central rolle - og i hverken brevdueforeninger, sportsforeninger eller DCU kan man bare kortsluttet de vedtagne beslutningsprocesser.

Den rigtige vej vil derfor være, at forslagsstillernes og støtteben tager des medlemskab alvorligt, og møder op til kredsmøderne og fremføre deres forslag.

Hvis de er mange nok, kan de flytte på mage beslutninger. Hvis de ikke er mange nok, vinder de demokratiske spilleregler, da det så er flertallet, som træffer beslutningeprocesser.

Og så kan 25 eller 50 ivrige campister og debattører være lynende uenige i alt, som kredsene og DCU står for - uden at de kan gøre så meget ved det. Der skal nogle aktive flertal på kredsmøderne til, for at ændre på forholdene!

Uanset om Bjarne Jensen ville det eller ej, så vil han overtræde alle foreningens demokratiske spilleregler, hvis han satte kredsene ud af spilet. Det er han meget for klog til. Og det burde forslagsstiller og støtter bestemt også være for kloge til at tro kan lade sig gøre.

/Flemming U

Benny Hauge Jakobsen
21.10.2012 10:32

Nyt---

Hej Flemming
Til dig og de øvrige deltagere i træffet et stort tak for sidst.
Som jeg nævnte det er jeg meget enig i A & E's synspunkter - - men vejen til ændringer - små eller store - går som du så fint beskriver det gennem en kredsbestyrelse helst som kredsbestyrelsesmedlerm.
MVH BJ.

21.10.2012 11:31

Er demokrati en håndfæstning uden nytænkning

Nytænkning udtalte Landsformanden og stillede et par åbne spørgsmål, hvorefter udtrykket tænketank blev udtalt for et lille års tid siden!

Siden har der været ret stille her omkring, men hvad betyder de to ord i virkeligheden "nytænkning" og "tænketank "
Er det at tænke nyt, hvis man ikke ønsker at ændre på noget som helst?
og er det forbudt at give "tænketanken" nogle tanker og ideer? Det er jo trods alt her disse tanker bør behandles

I et hvert blomstrene demokrati kommer forslag og ideer ind til lovgiverne som behandler disse, men det lader til, at de medlemmer som vover at fremsætte nye tanker og ideer her i DCU skal kanøfles herfor.

Ønsker en overvældende majoritet af DCU medlemmerne i virkeligheden en status quo
hvor nytænkning ikke finder sted, ?
Afventer man blot hvad toppen meddeler om hvilke tanker det gode medlem bør have?

"Den lille Skare" af "ansvarsløse" tror jeg ikke føler sig forfulgte, men er åbenbart for de "mange" nogle uheldige elementer. som munden bedst og hurtigst muligt bør lukkes på. De tænker selv og nyt, og er en fare for foreningsdemokratiet.

Bent Bundgaard Lausen
21.10.2012 12:18

Demokrati

Kjeld, jeg syntes ikke at det er rigtigt det du her fremkommer med

""Den lille Skare" af "ansvarsløse" tror jeg ikke føler sig forfulgte, men er åbenbart for de "mange" nogle uheldige elementer. som munden bedst og hurtigst muligt bør lukkes på. De tænker selv og nyt, og er en fare for foreningsdemokratiet."

Hvis man vil have noget forandret er det her ikke måden at gøre det på. Men derimod skal man sende forslaget i rette til til sin kredsbestyrelse, derefter selv møde op på generalforsamlingen med de af sine medcampister der har samme synspunkter, og derved få forslaget stemt igennem, for så derefter at kunne komme videre til landsledelsen med de vedtagne forslag. Men hver gang man skriver dette, får man et tilbagesvar fra foreslags stilleren, at det har hun ikke tid og lyst til, så hvis man ikke har mere interesse for sine egne forslag, så er det vist kun for at skabe en dårlig stemning at det kommer på tryk i dette fora og ikke for at man selv går 110% ind for sagen.

21.10.2012 13:47

Demokrati

Hej BBJ

Måske lidt naivt, men efter min mening er dette et forum!! (Et sted hvor tanker og ideer kan udveksles)

Man ser mange former for demokratier ude i verden, spændende fra meget stive til mere smidige og afslappede.
Men i dem alle gælder retten til frit at udtale sig. om sine tanker og ideer: Ellers er det ikke et demokrati.

Jeg håber derfor, at der i DCUs bestyrelse og øvrige ledelse findes medlemmer der er glade for at vide, hvad som rører sig ude i "marken" og som selvfølgelig griber hvad de finder interessant, og får dette drøftet.i det besluttende organ. Dette gælder også i perioden mellem generalforsamlingerne.
Dette er for mig det praktiske udøvende demokrati,

Den ofte fremkommede kritik og forslag til at møde op på generalforsamlinger for at forelægge synspunkter og ideer er derfor kun et skalkeskjul for den stive organisation.
som ikke ønsker nytænkning, men fastlåsning af situationen.

Bent Bundgaard Lausen
21.10.2012 15:54

Love og regler

"Den ofte fremkommede kritik og forslag til at møde op på generalforsamlinger for at forelægge synspunkter og ideer er derfor kun et skalkeskjul for den stive organisation.
som ikke ønsker nytænkning, men fastlåsning af situationen"

kjeld, vil du ikke oplyse i hvilke foreninger man kan ændre love og regler uden at de kommer til afstemning på en general forsamling ? Så vil du have noget ændret er du nødt til at møde op og stemme for de forslag som du vil have ændret.

21.10.2012 18:28

En gang til

Bent Bundgård Laursen
Har du brugt fandens briller til at læse med ?

I den anførte sætning står der jo ikke at lovændringer kan foretages udenom generalforsamlinger
Men! det vil jo være "galimathiads" at tro at f. ekspl en udmeldelse af CR umiddelbart kan vedtages ved en kredsgeneralforsamling. Derfor er det et skalkeskjul at udtale
"I kan bare møde op" Enhver ved jo at der skal sås inden der høstes,

Nye ideer og tanker fremkommer som regel løbende ,og opstår ikke kun ved en ,
generalforsamling. og ikke kun i en bestyrelse.
Ofte må ideer og forslag endevendes og bearbejdes inden de endelig forelægges når forsamlingerne er klar og rede til at vedtage ændringerne
Og her går det på grund af sædvanlig autoritetstro, som regel hurtigere når forslagene kommer fra ledelsen

Erik Pedersen
25.10.2012 15:32

Vedr.: Åbent brev til DCU

Tak til alle der har ulejliget sig til at kommentere brevet her på siden. Det er desværre ikke alle der forholder sig til substansen i brevet, hvilket er vigtigere for mig.

Jeg vil også takke det ene kredsbestyrelses medlem som har svaret mig på mail. Jeg har forsøgt at sende brevet til alle der er medlem af en af DCUs 7 kredsbestyelser. Med udgangspunkt i denne hjemmeside / Kredse / Bestyrelsen. Der er desværre en hel del der er fejl ved, og derfor ikke har kunne afleveres. Det var heller ikke muligt at finde en mailadresse til Landsformanden, men den havde de i Campingrådet.

Jeg har nu også modtaget em mail fra Landsformand Bjarne Jensen /via Søren Dahlin.

Formanden beder mig om ikke at offentliggøre hans svar. Jeg undrer mig over, at jeg får et lukket/hemmeligt svar, på et åbent brev. Jeg respekterer ønsket, selv om jeg ikke forstår det.

Som jeg læser svaret, mener Bjarne Jensen stadig at der vil komme noget 'Nytænkning', men jeg tolker det sådan, at det vist ikke bliver noget epokegørende nyt.

Håbet om lidt mere 'svenske tilstande' er ikke rykket nærmere, vi kan så glæde os over, at Sverige ikke er ret langt væk. I Europa, syd for den dansk/tyske grænse, er vi også fri for pas-tvang.

Måske skal jeg lige slå fast, at det der virkelig træder på min frihedsfølelse er, at der nu kun findes et brugbart campingpas i Danmark, og det er udstedt af Campingrådet, intet andet kort bliver accepteret. Det er efter min mening et MONOPOL, og efter min mening skal camping netop være 'Frihed'.

Et campingpas er at betragte som en en 'VARE', og i EU er der fri bevægelighed for 'vare' over grænserne. Man kan frit handle hvor man ønsker. - Men det gælder altså ikke for 'campingpas' her i Danmark. Campingrådets beslutning har karakter af en 'teknisk handelshindring' !

Danmark er det eneste land hvor der er krav om et campingpas. Det er i øvrigt aldeles unødvendigt. Hverken campingpas eller nogen af dets funktioner er nødvendige, heller ikke i henhold til nogen love.

Efter 26 år i DCU nærmer vi os nok en 'skilsmisse, det beklager jeg, men jeg har svært ved at acceptere den tætte sammenbinding mellem DCU og Campingrådet, som alene drejer sig om erhvervsinteresser.
DCU har valgt side, og det er ikke medlemmerne som prioriteres højest i DCU.

Til Jer der kritiserer mig for, ikke kun at ytret mig på en generalforsamling, se lige her:

I Camping-fritid, vores medlemsblad, kan vi hver gang læse om:
DIT DCU - Redigeret af Jørgen W. Fröhlich.

Der står:

DCU ER DIN CAMPINGFORENING
Når du er medlem af Dansk Camping Union, er du en del af en levende organisation, som du faktisk er medejer af, og kan påvirke gennem læserindlæg her i Camping-fritid, på Facebook, Web'en – og ikke mindst i de folkevalgte fora, på generalforsamlinger, repræsentantskabsmøder og i dit daglige campingliv. Vær aktivt med til at gøre en forskel. Her lidt om hvad DCU gør for dig lige nu.

Med venlig hilsen

Erik Højer Pedersen

26.10.2012 19:48

Hvor er din nytænkning Bjarne Jensen?

Jeg er helt enig i Erik Højer Pedersens åbne brev til Bjarne Jensen og kredsbestyrelserne.

Men altså Bjarne, syntes godt nok at du gemmer din "nytænkning" MEGET langt væk når du ikke vil svare her i forummet. Hvorfor vil du ikke det? Har du så meget at skjule og som ikke tåler dagens lys?
Man kan da ikke undgå at få den tanke når du sender Erik en privat mail som han ikke må offentliggøre. Tilbage sidder der så en masse campister som enten har kommenteret på Eriks brev eller kun har læst denne tråd (incl. mig selv).
Vi manger i allerhøjeste grad svar på de mange forslag som Erik er kommet med, men bliver mødt som vi plejer med TAVSHED !!

Kom nu Bjarne, ud af busken og kommentere Eriks brev her på forummet. Det vil være en god start på "nytænkning"

Mvh "Husbonden"

26.10.2012 20:13

Erik Højer Pedersen

..er Anette Tracz .
Bare for at søtte det på plads.
De lange udgydelser fører ikke til noget som helst. Heller ikke efter denne svada.
Jeg forstår ikke de evindelige beklagelser over campingpasset.
Som jeg ser det, at det da virket utrolig godt i år.
Kom dog videre, mennesker! Også uden Anette´s påstand om at man ikke kan leve uden fricammping/fri-campimping/fri-campering eller hvilken formulering, der nu skal anvendes.
mvh. Hans

26.10.2012 20:59

kuk kuk Hvem er hvem?

Hans Duggen
Erik Højer Pedersen som er medlem af DCU, har et indlæg som han underskriver med Erik Højer Pedersen.
Derfor står han jo selvfølgelig inde for det skrevne, som åbent lægges frem.
Det er derfor en mærkelig insinuation at fremsætte, at personen ikke har fremsat dettte åbne brev.

Det kan godt være du ikke kan lide det åbne brev, og det er du jo selvfølgelig i din fulde ret til.
Selv er jeg heller ikke enig i alt det skrevne, men i hvert fald en ting er vi enige om

En landsformand der åbent fremsætter tanker om nyskabelse og tænketank. Må også åbent fremsætte hvad disse nyskabelser består i.
Barselstiden med disse tanker må være nær så det er vel i orden at spørge hertil.
Ideer og forslag fra medlemmer kan selvfølgeligt ikke alle få et positivt svar. men lidt mere åbenhed og knap så meget mundkurv, burde have været på sin plads

Erik Pedersen
26.10.2012 22:29

Til Hans Duggen

Helt ærligt, tror du så at jeg havde skrevet at min dør står åben for en campingsnak, ansigt til ansigt, hvis jeg ikke er den jeg udgiver mig for.
- Iøvrigt står jeg ved hvert et ord.

Med venlig hilsen
Erik Højer Pedersen

John Weiss Andersen
27.10.2012 00:35

Skjult idenditet

Jeg prøvede lige at google Anette Tracz Knudsen, og hun kom op med følgende adresse:
Anette Tracz Knudsen, Sdr. Højrupvejen 78A, 5750 Ringe .
Det er da pudsigt, at der nu dukker forumindlæg op under navnet Erik Højer Pedersen med samme adresse, samme ordvalg og samme emner, som Anette Tracz Knudsen fremførte sig med, indtil hun pludselig forsvandt fra DCU's debatforum.
Jeg kan godt forstå, at Hans Duggen undrer sig.
Efter min opfattelse vil det klæde debatdeltagerne at melde klart ud og deltage under eget navn i stedet for at skjule sig under navnet på en samlever, som ikke leder tanken hen på vedkommendes eget let genkendelige navn.
Jeg vil foreslå moderator at undersøge dette forhold nærmere.

m.v.h.
John Weiss Andersen

Lars Sejr Andersen
27.10.2012 08:53

underskrift.

Hej John.
Du får travlt hvis du skal kontroler underskrifter,prøv at se op af denne side hvor mange der underskriver med sit navn.
Mvh
Lars

27.10.2012 08:58

Hej Hans og Johnny

Erik og Anette er et par.
Men det gør da ikke Eriks meninger ringere at han danner par med hende, jeg kender mange par som deler de samme meninger.
Efter min mening bør I forholde jer til substansen i indlægget og ikke angribe trådstarter, dest er ofte det som ødelægger trådene her og i andre fora.
At Erik, Anette og jeg ikke deler de samme holdninger er ingen nyhed, men det gør ikke at jeg ikke kan respektere deres synspunkter. For at trådene herinde og andre steder ikke skal ende med mudderkastning, bør vi alle forholde os til substansen og ikke gå efter manden, da respekten for den enkelte og vedkommendes meninger bør være det essentielle og danne grundlag for enhver videre debat.

Med venlig hilsen

Bo

27.10.2012 09:48

Regel i forum.

Vil lige benytte lejligheden til, at fremhæve én af reglerne for benyttelse af dette fora, som vist flere har glemt eller overset, nemlig reglen "Diskuter ikke personer, men principper"

Med venlig hilsen
Manden i huset.

Benny Hauge Jakobsen
27.10.2012 10:14

Par

Hej
At Anette og Erik er et par er ikke nogen nyhed.
Det er Eriks navn der står på campingpasset - medlemskortet til DCU - så det er hans navn der automatisk dukker op i den venstre bande ved hvert indlæg.
Ved andre indlæg er underskriften måske - manden i huset - fruen i huset eller husbonden, eller kun navnet, når det er den anden partner der skriver.

Nu er det Erik der underskriver det (sædvanlige) lange indlæg og det må vi tage for pålydende. Basta.

Når man piller detaljerne i deres argumentation fra hinanden, så er der mange ting, jeg synes de har ret i, men jeg finder dem for uvæsentlige til til at jeg vil kommentere det.

Hvis man ville gå de forskellige foreningers og organisationers medlemsdemokrati efter i sømmene vil man få nok at se til. En landsdækkende forening er en noget tungere sag end den lokale grunejerforening.
MVH BJ.

Erik Pedersen
27.10.2012 11:22

Til John Weiss Andersen

Du er på galt spor, hvis du drager min idenditet og mine motiver i tvivl.
Jeg er ærlig og oprigtig i det jeg har skrevet, og jeg har opgivet fuldt navn og adresse.
Alle der har lyst til at undersøge mine forhold er velkomen til det. Du kan enda få lov at trække mig i skæget, for at sikre dig at det sidder fast.

Jeg har ikke skrevet i noget Forum før, og har heller ikke tænkt mig at fortsætte med det.

Når jeg læser dine indlæg i tråden, får jeg en følese af, at ingen skal vove at komme med nye ideer og indlæg, der ikke er "godkendt".
Kun på generalforsamlingen kan man komme med forslag, og så skal I nok sørge for at forslagene bliver stemt ned.

Alt andet ordnes med mistænkeliggørelse af personer og motiver.

Jeg håber ikke at de holdninger gælder hele DCU !

Med venlig hilsen
Erik Højer Pedersen

John Weiss Andersen
28.10.2012 02:11

Til Erik Højer Pederen

Jeg har aldrig påstået, at man ikke kan komme med nye ideer, men jeg har forsigtigt antydet, at man ikke kan sætte sig ud over de vedtægter,der er besluttet i unionen, og det står jeg selvfølgelig inde for.
I mit andet indlæg bemærker jeg, at en debatdeltager har samme adresse som en anden debatdeltager, som er blevet udelukket.
Denne bemærkning er måske uvæsentlig, så den kan I se bort fra.
Det væsentlige i mine indlæg er, at ændringer til vedtægterne vedtages af de valgte repræsentanter, og ikke af tilfældige indlæg i dette forum.

M.v.h.
John Weiss Andersen

Flemming Udbjørg
28.10.2012 09:59

Nye demokratiske regler?

Erik, du skriver i dit seneste indlæg, at: "Kun på generalforsamlingen kan man komme med forslag, og så skal I nok sørge for at forslagene bliver stemt ned."

Det forstår jg ikke ret meget af. Hvordan opfatter du demokrati og demokratiske spilleregler??

I en række indlæg har flere debatører fremhævet, at man repræsenterer en større gruppe, som ønsker ændringer i DCU - og angriber det etablerede organisationssystem, for at forhindre denne store bevægelses fremgang og succes.

Jeg - og andre - har gentagne gange påpeget i diverse debatter, at demokratiet har sine spilleregler. Og en af disse regler er jo, at flertallet kan stemme beslutninger hjem.

Dert kan da ikke være helt nyt for dig og andre, som hævder, at I er rigtig mange, der står bag ønsket om de store reformer i DCU. Flertallet bestemmer.

Når du så skriver "Kun på generalforsamlingen kan man komme med forslag, og så skal I nok sørge for at forslagene bliver stemt ned." - så ligger der en undertone af noget fordækt og ulovligt. Noget med, at det etablerede system forhindrer medlemmerne i at komme til fadet i den demokratiske proces. Noget vi skal forstå som en måde at sørge for at du og andre med samme mening ude af beslutningerne.

Hvordan mener du, at dette udemokratiske væsen fungerer? Kom med nogle konkrete eksempler på, at dine demokratiske rettigheder er blevet kørt over af systemet i DCU.

Er virkleigheden ikke, at I bare ikke får ret, når/hvis I fremmøder på kredsgeneralforsamlinger og rejser jeres emner til debat? Er sandhedende ikke, at 10 personer, der møder frem og ikke kan overtale de øvrige 50 fremmødte, er blevet håndteret helt efter de demokratiske regler?

Det er jo sådan vi har indrettet vores samfund på; Hvis man har flertallet med sig, kan men få sine politiske mål igennem - og hvis ikke, så kan man ikke!

Nu ved jeg faktisk ikke, om du og andre med smame holdninger til DCU overhovedet har gjort jeg ulejligheden at rejse debatten på en ordentlig demokratisk måde på kredsgeneralforsamlingerne rundt i landet - men min mistanke er, at det har I nok ikke. Det kan godt være, at ét medlem har rejste et spørgmål, men er blevet stemt ned - men så er hjemmearbejdet jo ikke rigtigt gjort.

Hvis du og andre ønsker at dreje nogle af de gældende regler i DCU, så må I opbygge en demokratisk bevægelse, som kan vinde flertal for jeres synspunkter! Så enkelt er det - og det kan ikke komme bag på nogen.

Det er noget klynkeri at påstå, at flertallet tryner jer! Virkeligheden er, at flertallet mener noget andet end jer - og så er resultatet, at I ikke får ret!

Det kan man selvfølgelig blive sure over - men hvordan vil du ændre på de helt almindleige demokratiske spilleregler i vores samfund??

Hvis du vil noget, så stil med et flertal af meningsfæller til næste kredsgeneralforsamling - og se så, hvordan debatten og beslutningsprocessen kan ændres.

Men her optræder så den næste virkelighed; Du har måske slet ikke nok meningsfæller i din kreds, som vil stille op??

Demokratiet stiller krav til dig, hvis du vil bruge det!! Det er ikke nok at råbe op, og blive ved med det!

Mvh
Flemming Udbjørg

John Weiss Andersen
28.10.2012 12:41

Nye demokratiske regler.

Jeg kan kun takke Flemming Udbjørg for den meget præcise formulering af det, som jeg gerne ville have frem - jeg evner bare ikke at udtrykke mig så præcist.

m.v.h.
John Weiss Andersen

29.10.2012 09:58

Hvem er det af 'ægtefællerne', der skriver her på forum ?

Med et 'ægtepar' DCU medlemsskab er der en 'ejer' som fremgår, når man logger ind på Forum med medlemsnr. og password.

Hvis ens 'ægtefælle' er noteret på medlemskabet i DCU, er det muligt for vedkommende at logge ind på forumet under ejet navn.

Ægtefæller kan logge ind med et "h" efter medlemsnummeret og samme password.

Venlig hilsen

Klaus Juelkert
DCU IT- og Telesupport

29.10.2012 11:13

Demokrati ?

Flemming U et indlæg med mange sandheder, men også efter min mening modsatte

For det første er der mange kredse i landet. men een kreds gør ingen forskel,
(gammelt ordsprog siger "En svale gør ingen sommer.") og Alle kredse skal jo påvirkes. hvis man af denne vej ved "Magt" ønsker noget gennemført

Dernæst er du jo nok lidt ved siden af hvordan et levende demokrati fungerer.
De valgte bestemmende medlemmer arbejder jo da selvfølgelig efter hvad de er valgt på, men verden ændrer sig, og sædvanligvis følger selv valgte med denne verden.
Derfor vil valgte udover de med det rene "beton" jo selvfølgeligt også følge med og lytte og forstå hvad rører sig.. De er selvfølgelig søgende og lyttende og kan hvis ellers de er åbne for "nytænkning" og nye ideer også gå ind herfor når de finder det i organisationens interesser

Når Erik, dig, mig eller andre derfor udtaler sig, er det for at påvirke såvel "folkevalgte" men selvfølgelig også menige medlemmer

Generalforsamlinger er højeste myndighed i demokratiske foreninger, men nytænkning og vedtagelse af store ændringer forekommer vel aldrig her.
Af de store ting vedtages kun hvad er gennemdrøftet og belyst inden i bestyrelsen, og deltagerne stemmer sædvanligvis for. Evt. ændringer bør ske uden nogen større uenighed, og i hvert tilfælde ordentlig belyst

Nytænkning skal ligesom andre ting såes, og det er derfor væsentligt at der kommer ideer og forslag, som kan gribes hvis de ellers har nogen grobund.
Erik har fremsat nogle af sine ideer og har i åbent brev til Landsformanden og dermed DCU's øverste ledelse foreslået dem. Dette er hans helt almindelige demokratiske ret, og det er ligeledes ethvert medlems demokratiske ret at fortælle hvorfor og hvor man er uenig heri.

Der er og har været langvarige ordvekslinger mellem synspunkter i diverse fora, og vandene deler sig mellem bevarende og fornyende interesser
Sidstnævnte bliver ofte beskrevet som en lille flok brokhoveder, af nogle som mener de tilhører flertallet.

Spørgsmålet er imidlertid er der flere af den ene gruppe end den anden?? og hvem ved hvor det såkaldt tavse flertal i virkeligheden befinder sig.?
Nogle kan hævde, at flertallet er hos de som møder op på en generalforsamling.
Andre kan med ligeså godt argument sige: Ja men hvor mange steder er der over et halvt hundrede deltagere. og hvordan forholder de sig i virkeligheden til de spørgsmål som ikke kommer frem der, men er stillet i div.fora?
(DCU's medlemsliste skulle iflg. oplysninger ligge på 60.000 medlemmer)

Erik Pedersen
29.10.2012 16:30

Hvad var det så jeg ville ?

Lad mig lige slå et par ting fast.
Jeg har ikke foreslået udemokratiske beslutninger, hverken af Bjarne Jensen eller af andre. Hvor får I de ideer fra? Det kan ikke være fra mig !
Jeg synes det havde været mere rimeligt at forholde sig til 'indholdet i det åbne brev', end forsøg på mistænkeliggørelse.
Det er heller ikke nødvendigt, at skrive 'I' om mig, jeg repræsenterer kun mig selv.

Der var 3 hovedting i mit 'Åbne Brev':

1: På papiret er der demokrati i DCU, men det fungerer lidt tungt og trægt.

- Hvis jer, der har kritiseret mig for at komme med mit åbne brev,
repræsenterer holdningen i hele DCU, så har I jo selv bekræftet, at her skal ikke være nogen debat, eller stilles nogen landsdækkende forslag.

2: Hvorfor er regnskabet i 2012 ikke tilgængeligt for medlemmerne ?

- Det kunne jo trykkes i bladet og lægges på nettet.

3: Jeg foreslår udmeldelse af Campingrådet.

- Campingpasset er unødvendigt, hverken det eller de grønne nummerplader er i campisternes interesse. Størstedelen af pengene går til at finansiere Campingrådets drift.
Jeg forstår udmærket, at dem der har arbejdet hårdt for at få det nye kort, ikke er glade for at droppe det. Men man bør evaluere, og overveje om det nu blev som man havde tænkt sig, for 10 år siden.
Fakta nu er, at: Danmark er det eneste land, hvor det næsten er obligatorisk med ét bestemt campingpas/kort.
Er det nu en god idé ?

Er det med til at trække turister til ?

Til Kjeld:
Du kan blive lærer på det næste kursus i Demokrati, for du har mere end nogen anden forstået, hvad det drejer sig om.

Vedr.: Flertal, kontra Mindretal:
”Et godt demokrati kendes på hvordan det behandler sine mindretal.”

Med venlig hilsen
Erik Højer Pedersen

Kjeld Christensen
19.08.2019 18:17

Autocampere

Efter som der er kommet mage autocamper i Danmark er der ikke regler for hvor tæt di må holde på pladsen. De er jo samme pris enten du er med Campingvogen eller Autocamper så man bør gøre krav samme arial som Campingvogne hvis vi skal betale samme pris Jeg håber at høre jeres mening om denne sag PS/ er i overhovedet intraseret i autocamper på jeres pladser de tyder de ikke på