Små - men irritrende - ændringer.

Svend Erik Poulsen
13.05.2015 12:03

Vi har fornylig været på Nærum camping, og undrer os meget over nogle små, men for os meget forbavsende ændringer. Tidligere var det ved køkken/opvaskeplads placeret et skraldespand (med pose) til de småting, man samler op af vasken efter afskylning af ens opvask. Denne er nu fjernet (sparet væk?), med det resultat, at den slags affald nu smides i den store skraldecontainer, hvilket hurtigt giver denne et MEGET kedeligt udseende indeni, og en vis lugt på varme dage. Endvidere var der også en skraldespand ved hundeluftepladsen til de efterladenskaber campisterne selvfølgelig samler op efter deres hunde. Den er også fjernet.
Jeg vil da gerne have svar på, om man fra DCU´s side har fjernet dem pga prisen på de poser, der skulle i disse skraldespande, eller hvad der er årsagen. Især den ved køkkenet er da i den grad savnet - ikke mindst pga hygiejnen omkring containeren.

Du skal være logget ind, før du kan kommentere

Antal anmeldelser: 10

Gunnar Scherrebeck
13.05.2015 12:39

Ændringer på Nærum

Hej Sv Erik

Har du evt. forelagt problemet til camping værten ??

Og hvad var hans svar ??

Gunnar

Svend Erik Poulsen
13.05.2015 12:42

nej.

Idet jeg går ud fra, retningslinierne for disse ting er fastlagt af dcu´s ledelse, har jeg ikke forelagt det for værten, men der var der nogle af fastliggerne, der havde gjort - uden resultat.

13.05.2015 15:38

Debatforum

Jamen så er det da også det helt rigtige sted at skrive til DCU !!!

Er dette blevet deres nye postkasse ?

Svend Erik Poulsen
13.05.2015 15:42

ja da.

De læser da med her, har jeg konstateret.

Flemming Udbjørg
13.05.2015 20:48

Kender ikke svaret - men....

....vi konstaterer at rigtig mange campingpladser har reduceret antallet af skraldespande, og når vi har spurgt til årsagen, så skyldes det nye miljøkrav.

"Alt" skal bæres til en egentlig containergård og sorteres der, så der ikke smides alt blandet affald i de små opsamlingsspande, som herefter bare smides op i en eller anden container.

Så i køkkenet må der ikke være én spand, som man så både smider grønt affald og f.eks. plastikposer eller alu-film i. Sortering er nøgleordet. Det samme gælder for skraldespande rundt omkring på pladsen.

Nogle pladser er længere fremme end andre - og det kan afhænge af, hvor langt den kommunale myndighed har været omkring, for at få kontrolleret, at de nye regler overholdes.

Og et vigtigt styringsværktøj er afgifter til pladserne, for containere der ikke er sorteret rigtigt til.

Sådan har vi fået forklaringerne de steder, hvor vi har spurgt til det samme.

Svend Erik Poulsen
13.05.2015 21:46

Sorteret rigtigt!

Jamen Flemming, hvis der skal ske en rigtig sortering, så mener jeg da det er HELT galt, at man smider rester af mad op i en stor container sammen med plastindpakning, papkasser, og hvad der ellrs måtte komme deri, og når man så medtager "duften" af det på en god sommerdag sammen med det ulækre indvendige udseeende af samme store container - tja - så er det da dybt godnat at fjerne den skraldespand til madaffald. Og hvorfor man ikke har ens retningslinier på DCU´s pladser (og det har man ikke- vides fra andet sted), det ville da være rart at kende forholdene på pladser med samme ejerkreds, inden man besøger dem.

John Weiss Andersen
13.05.2015 23:09

Ændringer bl.a. i affaldssortering

Svend Erik Poulsen efterlyser ensartede regler for affaldssortering på DCU-pladserne.

Det er naturligvis urealistisk, da DCU's interne retningslinier ikke kan overtrumfe de retningslinier, der er gældende for de respektive kommuner.

Jeg kan nævne som eksempel, at jeg på min hjemadresse er undergivet Odense Kommunes retningslinier, medens jeg skulle sætte mig ind i Vejle Kommunes retningslinier, da jeg et par dage passede mine børnebørn i Vejle.

Det er nøjagtig det samme for campingpladser.

Flemming Udbjørg
14.05.2015 10:34

Læs indlægget Svend Erik!

Du behøver såmænd ikke argumentere med mig om de nye affaldsordninger! Det er ikke mig som har indført dem!

Hvis du nu læste mit indlæg igen, så vi du forstå, hvorfor der ikke nødvendigvis er ens regler for alle DCU-pladser; Det er jo kommunerne som bestemmer, hvad der skal gælde - og da DCUs pladser ligger i forskelige kommuner, så er der også forskellige regler for de enkelte pladser. Det kan man da ikke lave om på! - heller ikke selv om man hedder DCU.

Og hvis det er for svært at sætte sig ind i, når man kommer til nye pladser, hvordan klarer man sig så i udlandet ??

Dit udfald hvor du skriver, at "......mener jeg da det er HELT galt, at man smider rester af mad op i en stor container sammen med plastindpakning,..." - så synes jeg igen, at du skyder helt ved siden af!

Det er slet ikke det jeg skriver - og jeg er helt sikker på, at der er og bliver indført klare og stramme regler om miljøsortering på campingpladserne - og så skal du selvfølgelig sortere dit affald og smide det i den rigtige container.

Som vi er mange der har det i dag, har vi små affaldsspande hjemme ved CV'en, som vi bruger til både madrester, mælkekartoner, små konservesdåser, plastikkapsler, alufolie o.m.a. - og det vil der blive stillet krav om skal stoppes! Alt skal sorteres - præcis som derhjemme!

Hvis man opretholder affaldsspande i køkkenerne og ude på pladserne så er det - med den danske campingkultur in mente - næsten garanteret, at affaldet ikke sorteres korrekt. Og så falder hammeren fra kommunen, med bøder til campingpladsen for ikke at sørge for den korrekte sortering plus en regning fra modtagestationen fordi en hel container med (ulovligt) blandet affald skulle til forbrænding i stedet for til genindvinding/kompostering.

Og bøder og dyrere affaldshåndtering skaber større omkostninger for pladserne - og det betyder højere overnatningsgebyrer!!

Så selvfølgelig både kan og skal vi da sortere vores affald!! Både for miljøet og for priserne!

Svend Erik Poulsen
14.05.2015 11:38

?????

ja selvfølgelig skal vi sortere - men det betinger da, at der er mulighed for det ude på pladserne. Og det er altså meget begrænset, hvis der kun står en grøn affaldscontainer ved køkkenet - og med "grøn" menes der ikke noget økologisk i denne sammenhæng. Hvis man som her smider sit madaffald i samme container som plasticposer, emballage fra indkøbte kødvarer samt evt babybleer og hvad man nu ellers kan finde på at putte i den "grønne" container - så er det jo netop IKKE sorteret korrekt, og samtidig får man ildelugtende containere, med et rigtigt ulækkert udsende indeni Flemming. Men du vil åbenbart ikke indse, at det er et problem. Hvad skal pladsmanden gøre? Skal han stikke næverne godt og dybt ned i den "grønne" container, når han får den kørt op på samlestationen før det afhentes af renovationsselskabet?????. Hvis der var poser til køkken/mad rester, så ville han kunne nøjes med at transportere dem op i en dertil indrettet container, og det ville være nødvendigt max én gang om dagen. Forstå det eller lad være, du vil jo kun diskutere, men ikke forholde dig til fakta.

Flemming Udbjørg
14.05.2015 14:11

Forholde mig til fakta

Jeg synes nu jeg har forholdt mig til fakta - og synes også, at jeg har bidraget med det jeg kan til sagen.

Så må du undres videre Svend Erik - for du anerkender jo ikke, at kommunerne er ved at give campingpladserne disse nye forhold, uanset om du synes om dem eller ej.