Bro

Peer Hansen
19.12.2015 08:34

Bare et forslag til DCU. I bruger en del energi på fartgrænser og færgerabatter, var det ikke en ide at arbejde for weekend rabatter på Storebæltsbroen - på samme måde som personbiler får rabat. Jeg er overbevist om at der vil kunne pustes lidt mere liv i weekend turismen, hvis bro prisen var mere overkommelig.

Du skal være logget ind, før du kan kommentere

Antal anmeldelser: 34

Knud Hansen
19.12.2015 09:34

Bro

Det nemmeste, hurtigste og billigste er at investere i en BroBizz. De kan til tider erhverves til 0 kr.
Mvh.
Knud

Niels Lindgaard
19.12.2015 10:03

Bro

Det har jeg foreslået DCU flere gange, men uden resultat.
En BroBizz giver kun 5% rabat og det der efterspørges er som solo bil, hvor der er væsentlig større rabat på en weekendbillet.

Flemming Udbjørg
19.12.2015 11:03

Jeg støtter - men.....

Jeg støtter alle forslag om billigere priser - men kun dem, som jeg så ikke selv skal være med til at betale på anden måde.

Storebæltsbroen og Øresundsbroen er 100% finansieret via brugerbetaling - så enhver rabat vil blive betalt af os selv. Bare på et andet tidspunkt.

Niels Chr. B. Pedersen
19.12.2015 15:33

Rabat på storbælt

Forstår ej heller at DCU sørger for rabatter med færger ect. men har ikke endnu fået eller gennemført rabatter ved Storebælt, alle vor børnebørn er på øen så 2 gange med camping vogn og endnu flere gange med bil også det koster altså kassen også med brobizz.
Til Flemming jeg går også ind for egen/ brugerbetaling, men når staten nu 2 gange har hævet henholdsvis 2 og 4 milliarder til andre ting fra overskuddet fra den mertrafik der end oprindeligt er beregnet, så hopper min kæde altså af.

Carl Hansen
19.12.2015 15:37

Priser

Flemming Udbj. Du ved jo godt at det ernoget vrøvl at alle rabatter betales af os selv. Rabatter på Storebælt kunne også være med til at fremme turismen mellem landsdelene så vi i stedet for altid kører til Tyskland (Frederichstadt og Pløn) så i stedet besøgte byerne ved campingpladserne på Sjælland. Ikke fordi Tyskerne er kede af vores feriepenge men det kunne da være dejligt at se mere af Danmark og lægge flere feriepenge her i riget. -men det sker ikke med depriser.

Flemming Udbjørg
19.12.2015 18:15

Brugerbetaling eller ej??

Carl Hansen - du blander tingene sammen.

Hvis der skal gives rabat på Storebælt, hvem tror du så på, kommer til at betale gildet ?

Staten, regionerne, kommunerne - eller dig og mig, sammen med alle de øvrige brugere af broen ?

Jeg vil da hjertens gerne have gratis broture. Vi krydser Storebælt og Øresund 8-10 gange tur/retur med CV pr. år. Men jeg ved med sikkerhed, hvor regningen placeres.

Jeg vil se den på skattebilletten og Maren Hansen på Mors og andre, som ikke kører rundt og krydser mellem landsdelene i bil, vil også komme til at betale, fordi skat fordeles mellem alle - brugere eller ej.

Broen er betydeligt billigere end færgeturene før broen - så vi nyder turene, hver eneste gang!!

Da broen åbnede i 1998 var prisen for en bil over broen 210,- kr. hver vej - og sat til at skulle være 35% billigere end færgeturen.

I dag koster en tur med bil og CV over broen 342,- kr. hver vej, når man bruger BroBizz.

Carl Hansen
19.12.2015 19:13

Det er ikke at blande tingene sammen at se overordnet på det.

Flemming Udbjørg
19.12.2015 20:20

Men.....

man kan flyve så højt og se det så overordnet, at man ikke kan se virkeligheden;

Der er dig, mig og de andre bilister til at betale. Når 1000 bilister får rabat, så må resten betale noget mere.

Gælder på Storebælt, i Elgiganten og i alle andre forretninger.

Carl Hansen
19.12.2015 21:18

Eller stiger omsætningen og dermed fortjenesten.
Ikke kun fortjenesten på selve broen men turistindtægterne. Det er "at se overordnet på det" og det og det behøver man ikke at flyve for at regne ud.

Knud Hansen
19.12.2015 23:25

Bro

Jeg kan slet ikke se hvordan en evt. rabat skulle kunne realiseres, så skulle man til at "fumle" med flere kort, nu skal man jo ikke engang taste pinkode på sit dankort, og der er jo ikke chip på vores medlemskort.

Peer Hansen
20.12.2015 08:44

bro

Nå, men jeg kan forstå at interessen ikke er så stor, måske jeg skal foreslå at alle rabatter fjernes i stedet. Jeg kender godt brobizz, har den selv, og den virker også på weekend rabat, som pt er kr 60 på solotur (plus extra 5% bizzrabat). Dagsbillet er kr 95 billigere lørdag og søndag, ligesom der er aftenrabat hver aften efter kl 16. Mon ikke de har lavet disse rabatter for at lokke folk over broen når erhvervstrafikken er taget af. Det giver lavere priser, men højere omsætning end hvis man holdt fast i standardpriserne. Så jeg tror stadig at weekend rabatter over broen vil gavne, dels campister, dels campingpladser og seværdigheder, men også broens omsætning.

Carl Hansen
20.12.2015 18:40

Adfærdsregulerende broafgift

Jeg forstår godt at det koster noget at have en campingvogn med færgen. Campingvognen optager jo plads for en ellers betalende personbil
MEN det er vel ikke tilfældet på broen. Broselskabet mister jo ikke en eneste krone fordi campisten fylder det dobbelte. MEN afgiften på campingvognen begrænser turismen på tværs af Storebælt. Sjællændere er tilbageholdende med at bruge campingpladser i vest Danmark og vi Fynboer og Jyder der gerne ville bruge nogle weekender på Sjælland bliver på Fyn, Jylland og så selvfølgelig hele Nordtyskland.

Bjarne Toft
22.12.2015 16:01

Rabat på Storebælt

Peer Hansen undrer sig over rabatpolitikken vedrørende Storebæltsbroen. Han bliver belært af Flemming Ud. der gør opmærksom på at rabatten betales af alle andre kunder. Carl Hansen gør bl.a opmærksom på at det drejer sig om at få omsætningen til at stige.

Det der er til rådighed til betaling af broens faste omkostninger er dækningsbidrag. Dvs omsætning minus variable omkostninger. Da de variable omkostninger er noget begrænsede her (altså hvilke direkte omkostninger forøges hver gang en enhed passerer broen - de er formentlig propertionale set i relation til antal enheder - kan vi nøjes med at kigge på omsætningsfunktionen.)
Hvis vi, for at forenkle problemstillingen, antager at broens kapacitet er udnyttet fuldt ud hele døgnet hele året, vil det selvfølgelig være et omsætningstab, hvis man hvis man giver rabat til en eller flere segmenter.
Under den forudsætning er problemet snarere at undersøge effekten af en prisforhøjelse. Så længe en prisforhøjelse antages at medføre at omsætningen stiger, er det driftsøkonomisk fordelagtigt at forhøje prisen. At sætte prisen ned med feks. rabatter ville være tåbeligt.
Ved prisforhøjelsen vil der dukke tidspunkter op hvor der ikke er fuldt udnyttet kapacitet.
Her kan det så komme på tale at give rabatter til segmenter der reagerer ved at øge efterspørgslen og hermed omsætningen.
I det hele taget må det gælde at ved uudnyttet kapacitet bør det overvejes at indgå prisaftaler, således at kapaciteten og hermed omsætningen maksimeres.
Altså jo større omsætning (dækningsbidrag)jo mere vil der være til at dække de faste omkostninger. Tanken om at rabatten til et segment skal betales af andre er en misforståelse.
Carl Hansen har selvfølgelig ret i at det gælder om at få omsætningen til at stige. Mht. omsætning følgende lille eksempel. Y=pris X=efterspørgsel. Omsætning = y*x. Hvis prisnedsættelsen til segmentet er 5% og afsætningsforøgelsen er 6%, vil den nye omsætning være (y*0,95)*(x*1,06). Denne omsætning er større end Y*X. Dækningsbidraget vil stige uden andre segmenter skal betale. Det forudsættes at de faste omkostninger er dimensioneret til kapaciteten. Ellers vil der være en mellemregning.
Der er selvfølgelig andre overvejelser. Dette blot et lille skriv om simpel driftsøkonomi.

mvh
Bjarne Toft

Susanne Florin
22.12.2015 16:09

Storebælt

Bare for at slå det fast: Det koster kr. 125,- ekstra at have cv bag på bilen (hver vej) - en bil med cv koster præcis det samme som en bil over 6 meter.

Det er vist ikke disse beløb, der hindrer turisme på tværs af landet, vel?

MEN det ville selvfølgelig give mening med samme rabat på cv som på bil når man benytter BroBizz - men gratis campingvogn? NEJ TAK! VI må alle være med til at betale!

Glædelig jul, Torben Bo Florin

Carl Hansen
22.12.2015 16:41

Når jeg taler om meromsætning er det i højere grad den meromsætning Sjællandske campingpladser går glip af. Især i weekenderne uden for højsæsonen for det er lige netop her merprisen for en campingvogn, der hindre os i at bruge sjællandske campingpladser som jo i forvejen er noget dyrere end de tyske campingpladser.

Flemming Udbjørg
22.12.2015 20:01

Så tjener de jyske pladser vel kassen ??

Hvis man skal følge din logik Carl, så må det vel betyde, at I, i stedet for at tage på rigtig mange ture til Sjælland i lavsæsonen, så lægger I disse ture på de jyske campingpladser ??

Hm..det går vel så lige op? De ture I så ville lægge på Sjælland vil I så ikke have i Jylland - men summen bliver vel det samme??

For det er vel ikke sådan, at man tror, at man camperer mere - på de dyrere pladser på Sjælland - bare fordi broturen bliver billigere??

Carl Hansen
22.12.2015 21:49

Nej jeg siger at vi camperer mindre, eller slet ikke på Sjælland på grund den ekstra broafgift der gør det dyrere. Meget dyrere end både Jylland og især Nordtyskland. Vi har camperet meget sammen med de Jydske DCU kredse og bortset fra et par stykker er der ingen der kører til Sjælland. De par stykker der kører til Sjælland er så af en anden årsag. De har familie der og derfor er det oftest uden campingvogn. Når vi besøger venner og familie i Jylland er det altid med campingvogn og så bor vi på en nærtliggende campingplads.

Carl Hansen
22.12.2015 21:49

Nej jeg siger at vi camperer mindre, eller slet ikke på Sjælland på grund den ekstra broafgift der gør det dyrere. Meget dyrere end både Jylland og især Nordtyskland. Vi har camperet meget sammen med de Jydske DCU kredse og bortset fra et par stykker er der ingen der kører til Sjælland. De par stykker der kører til Sjælland er så af en anden årsag. De har familie der og derfor er det oftest uden campingvogn. Når vi besøger venner og familie i Jylland er det altid med campingvogn og så bor vi på en nærtliggende campingplads.

Lennart Søderberg
23.12.2015 09:19

Rabat

Det virker lidt som om at Udbjørg er mod rabatter eller læser jeg forkert? Det er da ellers et af hans argumenter for campingpasset nemlig at det giver rabat så medlemskab af DCU tjener sig hjem via de rabatter der kan gives.

Venlig hilsen Lennart

Jan Nielsen
23.12.2015 11:58

Der har du sgi en pointe Lennert. Jeg tror heller ikke F.U. køber brændstof med rabat, for så kommer vi andre jo til at betale for ham. Næææ..... han venter til efter kl 10 og så tankes der.
For øvrigt har vi aldrig camperet på Sjælland, netop fordi det er så dyrt med den s.... bro;-)
Glædelig jul til jer alle
Jan Nielsen

Susanne Florin
23.12.2015 15:23

Stop lidt op - det koster altså kr. 360,- hver vej for bil plus campingvogn, og det gør det også for sjællændere, der vil til Fyn og Jylland. Det er 235,- for bilen og 125,- for cv'en. Hvis ikke I vil betale kr. 360,- så vil I vel heller ikke betale kr. 235,- for en passage?

Det lyder mere som et PRINCIP end et PROBLEM!

Alle vil godt have tingene billigere - men som Flemming U er inde på, betyder det, at andre betaler mere.

Torben

Bjarne Toft
23.12.2015 16:12

Susanne Florin v/ Torben

I dit seneste indlæg gentager du et fejlresonnement oprindelig fra Flemming Ud. Du skriver bla.:"...men som Flemming U er inde på, betyder det at andre skal betale mere"

Fornemmer du har store problemer med at læse og forstå en længere tekst. Din kommentar burde forbigåes, idet det altid har været svært at hælde en "liter mælk på en halvliters flaske".
Men lad os prøve med særdeles forenklede forudsætninger. Vi antager igen at prisen hedder Y og den efterspurgte mængde hedder X. Omsætning er så lig med Y*X
Hvis vi nu antager at prisen nedsættes med 5% til et bestemt segment og efterspørgslen så antages at stige med 6%, så vil den nye omsætning for segmentet være (Y*0,95)*(X*1,06). Denne omsætning er større en Y*X. Da det må antages at de variable omkostninger er propertionalt stigende, vil dækningsbidraget blive større. DETTE UDEN ANDRE HAR SKULLET BETALE MERE.
Prøv lige at læse sætningen igen - og derefter det længere indlæg du ikke forstod. Prøv eventuelt med en lommeregner.

Susanne Florin
23.12.2015 16:30

Bjarne Toft

Spar mig for dine belærende, kedelige deduktioner - det er jo lige dem, der skal springes over, det er ikke handelsskolen, det her.

Skal vi ikke forholde os til hvor stor en rabat, der vil tilfredsstille de campister, der i dag IKKE krydser broen?
Vil 10% gøre en forskel? Eller skal der mere til?

Og når næste budget for Storebæltsforbindelsen lægges, vil basispriserne være steget således at de, der ikke er rabatberettigede, kommer til at betale en højere pris i dag. Men vi kan selvfølgelig bare alle skaffe os en BroBizz.

Pointen er, at det ikke er broafgiftens størrelse, der er afgørende - det er det, at der overhovedet er en broafgift. Selv med halv pris vil nogle synes, at passagen er for dyr.

Torben

Bjarne Toft
23.12.2015 17:08

Susanne Florin v/ Torben

Som tidligere beskrevet har du problemer med at forstå en tekst. Det eneste du kan lukke ud er tåbelige husmandsbetragtninger.
Økonomi har du ingen viden om.
Hvis du havde gået på handelsskole ville du muligvis have forstået noget om driftsøkonomi.
Du kan jo forsøge at tage et aftenkursus i driftsøkonomi. Bevares det kræver nok et vist format.
Fornemmer at du tilhører en aggressiv gruppe som fremturer uanset viden.
Hvis du ønsker at blive taget alvorligt i en debat, også af universitetsuddannede økonomer, vil det være smart at du læste alle indlæg.
Det har du så ikke format til, men har valgt at fremture med tåbelige husmandsbetragtninger.

Bjarne Toft
23.12.2015 17:34

Susanne Florin/Torben

Kunne jeg bede dig om en uddybning af det af af dig fremførte postulat: "Når næste budget....vil basispriserne være steget ....der ikke er rabatberettigede kommer til at betale en højere pris end i dag.
Uddyb venligst de driftsøkonomiske forudsætninger for dette postulat. Herunder dine betragtninger om hvornår og under visse forudsætninger det kan betale sig med prisforhøjelser overfor nogle segmenter. Du må gerne bringe begrebet priselasticitet ind i debatten således vi kommer op på et højere plan.

Flemming Udbjørg
23.12.2015 18:11

Jeg elsker rabat!

- så det er ikke lige dér hunden ligger begravet. :-)

Der er en meget stor forskel på at handle med benzin eller diesel - og så at tage penge for en bropassage.

Selv om der er store afgifter m.v. på bilens brændstof, så er der altså stadig enorme avance-muligheder - kig bare på selskabernes regnskaber. Det går da vist meget godt.

Når de så sætter prisen ned, så går det ikke ud over andre, end selskabets egen indtjening.

For bropassage er problemet, at der her er en lovgivet økonomi-model, som bla. siger, at prisen ikke må være dyrere end 60% af færgeprisen for en tilsvarende passage, og at der ikke er udbytte til selskabets aktionærer. Pengene bliver i selskabets kasse og går direkte til at afdrage på finansieringen af byggeriet.

Det er så helt uacceptabelt, at Staten forgriber sig på et sådant selskabs pengetank - og tankerne om en anmeldelse for konfiskation, ekspropriation m.v. var jo langt fremme (også politisk) men ingen turde tage skridtet, fordi alle farver regeringer har jo på skift forgrebet sig på disse lækre pengetanke; ATP, Byggeskadefonden, pensionsselskaberne, vej- og togfonden o.s.v. - så man var jo noget ræd for, at én sag kunne føre til flere. Og så ville politikerne mangle penge til deres cirkus.

Men...hvis indtægterne for bropassage sættes ned for nogle kunder, så vil et betyde, at tilbagebetalingstiden for den resterende finansiering bliver længere - og så skal vi alle betale for de rabatter som vi har fået.

Hvis Ingo sælger diesel 2 kr. under listeprisen, så er der ingen risiko for, at jeg kommer til at betale rabatten igen - for jeg vil da til enhver tid købe diesel, der hvor den er billigst.

Så rabat er en fin opfindelse.!! På bropassage er det bare slet ikke en rabat, men en udskydelse af betalingen, som alle (og ikke kun dem der fik rabatten) skal betale.

Bjarne Toft
23.12.2015 18:50

Flemming ud.

Flemming fremturer igen med et forkert resonnement. Han skriver bl.a: "Men..hvis indtægterne for passage sættes ned for nogle kunder, så vil det betyde at tilbagebetalingstiden for den resterende finansiering bliver længere - og så skal vi alle betale for de rabatter som vi har fået."
Tror Flemming at det er en flok idioter der sidder og vurderer prispolitikken og herefter træffer forkerte beslutninger om rabatter. Det er simpelthen for pinligt. Tilbagebetalingstiden bliver selvfølgelig forlænget ved mindre indtjening.
Det er jo ikke det sagen drejer sig om. Vi taler om prispolitik. Sådan at priserne fastsættes således at indtjeningen maksimeres.
De dygtige økonomer i broselskabet har selvfølgelig forstået alt om hvordan man fastsætter priser. Herunder at man ikke giver rabatter til grupper hvor kapaciteten er udnyttet.
Ingen kommer til at betale for andres rabatter, idet vi taler om at rabatter gives under forudsætning af at dækningsbidraget forøges.
Det er åbenbart svært at få de i denne gruppe, med mange husmandsbetragtninger, til at indse at det kræver en vis viden og format at komme med kvalificerede vurderinger og betragtninger.
Jeg står af her, og overlader til Flemming Udb at fortsætte med tåbelighederne. Han har nok en stor gruppe af ligesindene bag sig.
Jeg medgiver at han har stor viden om forsikring. Resten er stort set Husmandsbetragtninger som er bedst egnet til en snak over hækken.

Knud Hansen
23.12.2015 19:21

Bro

Tilbagebetaling af hvad? Såvidt jeg er orienteret ER storebæltsforbindelsen betalt for længe siden, det der nu bliver opkrævet til er fehmarforbindelsens finansiering. En anden ting er........ hvem har aktierne i Storebælt?......... staten! så de kan vel selv bestemme om de vil trække penge ud.

Flemming Udbjørg
23.12.2015 20:05

Fejlinformation!

Storebæltsbroen er ikke tilbagebetalt!

Her er et lille klip fra Storebælt A/S årsraport:

"Anlægssummen for byggeriet på Storebælt er 21,4 mia. kr. i 1988 priser (svarende til ca. 38 mia. kr. i 2014-priser). Vej og jernbane tegner sig omtrent for hver sin halvdel af anlægssummen.

Hele anlægssummen inklusive renter betales tilbage udelukkende af brugerne, dvs. bilisterne og Banedanmark. I 2014 betalte bilisterne 2.785 mio. kr. i broafgift, mens det årlige vederlag fra Banedanmark udgjorde 787 mio. kr.

Ved udgangen af 2014 udgjorde A/S Storebælts rentebærende nettogæld 24 mia. kr.

For A/S Storebælt er tilbagebetalingstiden på forbindelsen uændret i forhold til sidste år og udgør 31 år fra åbningstidspunktet."

Af dette fremgår følgende:

Tilbagebetalingstiden er p.t. 31 år fra 1998 = til 2029.

Der skyldes ved udgangen af 2014 24 mia. kr.

Gælden ændrer sig med kapitalmarkedet - renter, finansieringsomkostninger og brugerbetalinger. Ved udgangen af 2014 var tilbagebetalingstiden de 31 år - men hvis man f.eks. får en rentestigning eller man reducerer brugerbetalingen, så vil restgælden stige - og så vil restløbetiden forskydes. Og længere betalingstid = mere tilbagebetling.

Storebælt er nok et selvstændigt A/S, men jo stærkt lovreguleret. Så der er klare grænser for, hvad man kan gøre.

Bjarne Toft skriver det ret præcist: "Tilbagebetalingstiden bliver selvfølgelig forlænget ved mindre indtjening." - men tænker vist ikke helt over virkningen!

Hvis man skal betale brugerafgift i 1 år længere, så har brugerne altså betalt 1 års afgift, for en passage som ellers burde være gratis.

23.12.2015 20:52

Lommeøkonomer

Ret naivt måske ; Men! Når man ser de økonomiske tal for broen er det da helt givet at den eksisterende trafik giver en beløbsstørrelse som afhænger af den pris der forlanges.

Sættes prisen ned på den eksisterende trafik uden at denne ændres, vil indtjeningen og dermed beløbsstørrelsen blive mindre
Det er derfor den måske naive holdning nogen har, at så skal de som ingen nedsættelser får betale for de som får.

Men Ingen tror vel på at en prisnedsættelse evt på nogle grupper ikke vil betyde en øget trafik.

Derfor sættes prisen ned for en gruppe går trafikken jo ikke generelt ned, men den vil med største sandsynlighed øges for den gruppe som får rabat
Spørgsmålet er så, hvordan påvirker priselasticiteten broens kapacitet og trafikafvikling

Vil Campingkøretøjer forøges med f.ekspl 20% ved en prisreduktion på 10 %.?
I så fald vil indtjeningen for den pågældende gruppe jo da forøges væsentlig for Storebelt A/S

Flemming Udbjørg
23.12.2015 21:32

Lommefilosofi

Kjeld, hvis man skal følge dit tankesæt, så skal vi da sætte prisen ned med 90%.

Lige nu er den årlige indtjening på bilers passage af broen i omegnen af 2,7 mia. kr.
Hvis man alene regner ud, hvor mange enkeltpassager med personbil á 235,- kr. der skal til, for at nå denne indtægt, så svarer det til ca. 11,5 mill. ture.

Hvis vi så sænker prisen til 10%, så den bliver 24,- kr. pr. enkelttur, så skulle det efter din filosofi betyde en enorm stigning i antallet af bilister, som vil krydse broen.

Med en turpris på 24,- kr. og en indtægt, som skal være på 2,7 mia.kr. pr. år, vil antallet af enkelttrue så skulle stige til ca. 115 mill. ture.

Hvor i al Verden skulle alle disse biler komme fra??

Der er ca. 2.4 mill. indregistrerede personbiler i DK - så dette regnestykke ville betyde, at hver eneste af disse biler ville køre over broen 48 gange på ét år. Hver eneste bil - fra Skagen til Gedser.

Jeg tænker, at det er en anelse optimistisk - men hvis tallet ikke nåes, så vil indtægten falde og så vil tilbagebetalingstiden blive forlænget.

Peer Hansen
23.12.2015 22:00

bro

Måske vi, for julefredens skyld, skulle rive den skide bro ned. Tag dog og opfør jer ordentligt.

Carl Hansen
23.12.2015 23:10

Jeg skrev om at selvfølgelig skal broselskabet have ekstra når vi har en campingvogn med på krogen HVIS broselskabet har en merudgift ved det.
DET har broselskabet så bare ikke og derfor virker den ekstra udgift vi campister bliver pålagt som værende hæmmende for udviklingen af turismen. De feriekroner som vi kunne have brugt på Sjælland bruger vi så i Tyskland. Altså så mister broselskabet under alle omstændigheder den campingvognsafgift og de Sjællandske campingpladser mister vores overnatnings gebyr. Men Tyskerne tjener på det. Det er da fo dumt.

John Olsen
23.12.2015 23:41

Rabat kontra indtjening

Hvis man vælger at køre over Storebæltsbroen hvis man kan få rabat - i stedet for at køre til Tyskland - så er indtjeningen for Storebæltsbroen større, end hvis man var kørt til Tyskland!

Eller gentaget med en lidt anden ordstilling: - indtjeningen for Storebæltsbroen er større, selvom der gives rabat - hvis man vælger at køre over broen, i stedet for at køre til Tyskland!

Det må være logik.

Derfor er det noget vrøvl, at alle skatteydere i dette tilfælde kommer til at betale for at give rabat!

I dette tilfælde er der større indtjening i Danmark - Storebælt tjener, Sjælland tjener og hele Danmark tjener - fordi alle pengene bliver i Danmark!

(læs: - i dette tilfælde tjener alle danskere penge ved at barbere hinanden, i stedet for at lade Tyskland barbere os!)