Børnebørn.

Jørgen Løgstrup
27.08.2015 09:41

Børnebørn er gratis og have med for bedsteforældre i for- og eftersæson, men ikke i højsæsonen. Det kunne sikker give en meromsætning på pladserne vil jeg tro.

Vi er et hold bedsteforældre som ligger fast på Viborg sø-camping og det gør vores søn og svigerdatter, samt to børnebørn også.
Her i sommerferien havde de problemer med at få børnene passet, men hvis vi skulle passe dem på campingpladsen, skulle vi betale overnatning for dem og det synes vi ikke er rimeligt, da der jo er betalt for dem for hele sæsonen. Det er selvfølgelig ikke noget campingpladsen kan gøre for, da det er en regel dcu har. Jeg har henvendt mig til dcu, men de ville ligesom ikke forstå problemet. Som pensionister kan det godt blive en dyr fornøjelse at have to børn med i en hel uge.

Mvh. J L

Du skal være logget ind, før du kan kommentere

Antal anmeldelser: 11

27.08.2015 11:59

Pedanteri?

Om bedsteforældre bør få børnebørnene gratis med i højsæsonen kan der sikkert gives mange gode grunde for og imod.

Men som sagen fremstilles her er Børnenes forældre jo også fastliggere (på samme plads?) og der er jo iflg reglene betalt for disse en gang, ganskevist følger de med gratis, men er det nu ikke pedanteri om børnene i en periode bor hos bedsteforældrene ?

Hvad sker der hvis dette også er tilfældet når mor og far også er med i deres vogn skal der så betales gebyr hvis ungerne sover eller opholder sig hos bedsteforældrene.?

Irma Norlev
27.08.2015 16:42

børnebørn

vi havde vores barnebarn med i 14 dage på dcu pladser, af 357kr/uge. og vi er efterlønner og pensionist. men vi har bare sparet op til det i løbet af året, til næste år har vi måske 2 med så må vi bare spare op til det, for de små 1500 kr. vil jeg ikke undvære ferie med dem.

jeg kan forstå at jeres søn og svigerdatter ikke sover der om natten, men er hjemme i deres eget hus. så kunne de måske køre fra campingpladsen til job så må problemet da være løst.

Flemming Udbjørg
27.08.2015 17:40

Pedanteri 2

Helt enig med Kjeld Kristensen! - det her er da ikke et reelt problem??

Hvis nu jeres søn og svigerdatter i en weekend opholder sig meget hos jer bedsteforældre, skal de så i denne weekend også betale gæstebillet, da de er gæster hos jer??

Og hvis I nu har jeres børnebørn på besøg hos jer i en weekend - skal deres forældre så kunne have et pat fætre og kuser med gratis på deres fastligger-plads? - der er jo betalt for 2 børn, som ikke er der ??

Hvordan skulle situationen løses, hvis nu jeres børn og børnebørn havde en fastliggerplads på en anden DCU-plads. Skulle de så væe fritaget for at betale gæstebillerter, når de kommer på besøg hos jer på jkeres fastligger-plads?? - de har jo betalt til DCU én gang.

JL - jeg synes det er en ret tynd historie. Din fastligger-aftale dækker dig, din kone og jeres egne hjemmeboende børn. Sådan er det. Og børnene er omfattet af forældrenes fastliggeraftale - når forældrene er på pladsen. Sådan er det.

28.08.2015 20:12

Pedanteri ordkløveri

FU's holdninger kommer ikke bag på mig. men overrasket blev jeg da vi begge var enige om at her måtte foreligge pedanteri
Ordet/begrebet "Pedanteri" var vi enige om, men FU synes tilsyneladende at det er pedanteri, når JL klager over at skulle betale 86 kr / nat for 2 børnebørn, som i forvejen er omfattet af gratis børn, idet deres forældre jo også er fastliggere på samme plads..
For mit vedkommende ligger pedanteriet hos DCU og jeg forstår i lighed med JL slet ikke de usandsynlige små sko som her benyttes.

Flemming Udbjørg
29.08.2015 14:19

Pedanteri 3

Jamen Kjeld Kristensen, så kan du sikkert hjælpe med at få styr på nogle af de udfordringer der vil komme af, at lempe på de gældende regler.

Hvis den situation, som starter denne tråd skulle føre til en ændring, så gætter jeg på, at der vil gå ret kort tid, før fastliggere på andre af DCUs pladser ønsker at være fri for at betale gæstebillet eller overnatningsgebyr på andre af DCUs pladser.

De har jo allerede betalt for et helt års forbrug, kan man hævde. Og kan de jo være ligegyldigt, hvor i DCU man forbruger det aftalte.

Kan man mon forbruge sin fastliggeraftale på én DCU-plads på andre DCU-pladser? - altså flytte 3 uger til en anden plads, så den første plads kan tjene på turister på "min" plads i den tid jeg er væk, og så jeg/vi ikke skal betale dobbelt for at campere i det år, hvor jeg jo har betalt for hele sæsonen.

Der er mange måder, at tænke sig til at få rigtig meget ud af en allerede indgået aftale.

Mon man også kan købe en togbillet fra København til Esbjerg - og så ombestemme sig, og sætte sig på toget til Århus i stedet for - og hævde, at det jo går lige op, for jeg har jo betalt for en næsten tilsvarende strækning.

Jeg synes begrebet pedanteri er meget passende - tænkt om dem, som forsøger at udnytte en allerede indgået aftale, ud over det rimelige.

29.08.2015 18:14

pedanteri

FU
Hvis og Hvis osv.
Vi taler her om samme campingplads vi taler om en aftale som er indgået for en lille familie med 2 børn som i henhold til DCU's betingelser.er gratis

Med andre ord:

Der er betalt for de 2 børn. Hvorfor forlange 86 kr/nat hvis de sover eller opholder sig hos bedsteforældrene.som også har indgået en aftale som fastligger på samme plads

Ærlig talt jeg ser ingen glidebane som du skitserer. Reglene er her helt klare og evt. aftaler sker med den enkelte campingplads og gælder ikke andre campingpladser.

Jeg ved godt der til tider kommer forslag som gratis Børnebørn også i højsæsonen, og andre mere vidtgående, men her vil jeg dog trygt overlade disse forslag til DCU; udvalg for campingpladser.

I denne sag synes jeg nok DCU burde tænke mere klart og knapt så bureaukratisk

Svend Erik Poulsen
29.08.2015 19:57

Undres

Ja - jeg undres - det er da helt hen i vejret, hvis der skal betales for de to børn - der ER jo betalt for dem på forældrenes plads.At de så bliver passet hos bedsteforældrene er da fuldstændig uden betydning, det er simpelthen at gå i for små sko. DCU grib lige ind her.

Flemming Udbjørg
29.08.2015 20:04

Reglerne!

Kjeld Kristen - reglerne er helt klare, skriver du. Men hvis du mener det, kan du så ikke lige tolke de lånte børnebørn ind i fastliggeraftalen, i højsæsonen?

Her er teksten:

Den for standpladsen betalte leje omfatter lejer, dennes ægtefælle eller samlever og hjemmeboende børn under 18 år (registreret i DCU-passet). Der kan evt. tilkøbes ekstra person.
Børnebørn under 12 år er gratis i hele lavsæsonen, men skal dog tilmeldes. Gæster skal anmeldes til receptionen.
Sæsonprisen er inkl. op til 5 dagsgæster - herudover købes gæstebillet.
På DCU-Camping Hesselhus er dagsgæster ikke inkl. sæsonprisen.

- og det har man jo accepteret, da man indgik aftalen.

29.08.2015 21:17

registrering

Jo Flemming
Du har jo selv skrevet det:
"Den for standpladsen betalte leje omfatter lejer, dennes ægtefælle eller samlever og hjemmeboende børn under 18 år (registreret i DCU-passet). Der kan evt. tilkøbes ekstra person."

Altså der er betalt for børnene. og de er registreret i DCU passet som ligger på pladsens kontor, så her er heller ingen problemer..

Flemming Udbjørg
30.08.2015 11:39

Læsning og mistolkning

KLK - så dårlig synes jeg ikke du plejer at være til det skrevne danske sprog :-)

"Den for standpladsen betalte leje omfatter lejer, dennes ægtefælle eller samlever og hjemmeboende børn under 18 år (registreret i DCU-passet). Der kan evt. tilkøbes ekstra person."

Teksten står i den aftale som JL har med DCU om en standplads på en bestemt campingplads, Vibrog Sø-camping.

Teksten er i bestemt form, så når der står "standpladsen" så betyder det "den standplads du har lejet" og "denne ægtefælle eller samlever og hjemmeboende børn under 18 år" så betyder det jo "aftaleparteneren JLs ægtefælle, samlever og egne hjemmeboende børn under 18 år".

Børnenbørnene er ikke hjemmeboende hos JL, og er derfor ikke omfattet af aftalen.

Børnebørnenes forældre har en tilsvarende aftale, og her får teksten så den betydning, at det selvfølgelig er børnebørnenes mor og far der er omfattet + børnenebørnene - på denne standplads, som denne aftale dækker.

Det er ikke ret svært at forstå teksten, så mistolkningen må skyldes et generelt filter mod alt som DCU har lavet og skrevet.

Men......JL har indgået aftalen, da han lejede standpladsen - og så er det noget klynk, at blive muggen over, at aftalen står ved magt, når den lige rammer ham, når han synes han har et specielt brug for en udvidet dækning midt i højsæsonen.

Denne form for fejl-tolkning ville så også kunne føre til, at hvis jeg har en standplads på DCU Sanddobberne, så skal jeg gratis kunne tilbringe 3 uger på DCU Viborg Sø-Camping - for jeg har jo betalt for standpladsen.

Ingen af delene giver mening - men DCU kunne jo lave en afstemning hos alle campisterne med standpladser, om de har brug for denne dækning, og vil betale ekstra for den. Intet er jo rigtig gratis.

30.08.2015 13:30

pedanteri

Jeg synes dit sidste indlæg skal stå for sig selv Det fremstiller helt og holdent de synspunkter du altid fremligger når det drejer sig om de etablerede forhold.

Og lad da for guds skyld være med at blande
Helt andre forhold ind som her
"Denne form for fejl-tolkning ville så også kunne føre til, at hvis jeg har en standplads på DCU Sanddobberne, så skal jeg gratis kunne tilbringe 3 uger på DCU Viborg Sø-Camping"
Det er jo slet ikke det det drejer sig om. Sætningen er derfor kun fyld og udtryk for manglende stillingstagen til problematikken.

Herudover synes jeg du skylder JL en undskyldning for :
"Men......JL har indgået aftalen, da han lejede standpladsen - og så er det noget klynk, at blive muggen over, at aftalen står ved magt, når den lige rammer ham,

JL har stillet et forslag og samtidig redegjort for et emne som burde være mere smidig. Altså JL klynker ikke.