Jeg undrer mig også!

28.01.2001 03:42

Efter at have læst Michael S. Christensens indlæg fra 25/1, kan jeg helt og aldeles tilslutte mig, jeg står lige så undrende overfor hvad kredsene er/betyder for mig. Er der nogen der vil give Michael, og dermed også mig, og sikkert mange andre et svar????

Du skal være logget ind, før du kan kommentere

Antal anmeldelser: 10

28.01.2001 11:59

Kredsene har samme formål som en afdeling i et forbund,nemlig at varetage de medlemmernes interesse i pågældne område.
Normalt holdes der Generalforsamling hvert år,
men ikke i DCU hvorfor ved jeg ikke.
Jeg har været fagforeningsmand gennem 30 år samt siddet i 3 foreningers bestyrelser og har altid
været til Generalforsamlig hvert år.
Jeg mener forresten at det skal man ifølge loven,
om det er rigtig kan jeg ikke garantere for.
v.h. PKS

28.01.2001 14:54

Jeg var medlem i ca.tre år,før det gik op for mig at man pr.automatik er medlem af en kreds.
Var det ikke en god ide,i velkomstmappen til nye medlemmer udførligt fortalte om kredsene ??......men man er måske ikke intereseret i for stor en tilslutning !!!
Med venlig hilsen Preben.

30.01.2001 09:34

Så vidt jeg ved får man når man melder sig ind i DCU en velkomstmappe med forskelligt materiale om DCU, om der direkte en information om kredsene ved jeg ikke, mend et mener jer ret tydeligt kommer frem hvis man læser de &quote;grå sider&quote; bag i bladet. Der er et kort der viser inddelingen af landet i de 7 kredse og hvis man har spørgsmål kan man da altid ringe til DCU eller til et berstyrelsesmedlem.

19.02.2001 20:35

Hej Jørgensen
Ja indtil videre er vi vel ikke blevet meget klogere !! BIRTHE VENDSØ var dog venlig at svare på mit første indlæg, men det druknede i den øvrige debat, det er vel også derfor du startede en ny.
Hvis DCU læser dette, kunne I så ikke skrive fylestgørende om emnet i bladet ? Nu er vi da i hvertfald to der kunne bruge lidt oplysninger.

19.02.2001 23:19

Når vi præsenterer de nye sider omkring den 1. marts, vil vi forsøge at synliggøre hvilken størrelse DCU er, og hvordan det hele hænger sammen. Vi er i øjeblikket ved at konvertere de eksisterende sider til det nye design, og dette emne er ét blandt mange, som vi agter at udbedre, når vi har lagt alt det gamle materiale over.

Med venlig hilsen
Steen Ammitzbøll Hansen
DCU's webmaster

19.02.2001 23:44

Dansk Camping Union består af 7 kredse, der har generalforsamling hvert andet år. Næste gang i 2002. Antallet af DCU medlemmer i kredsene afgør, hvor mange kredsrepræsentanter der skal vælges. Kredsledelsen konstituere, sig selv med Kredsformand, Kasser, Sekretær o.s.v. De vælges, på skift.
Der bliver afholdt Repræsentantskabsmøde, hvert andet år. Næste gang, i år 2001. Hvor man vælger Forretningsudvalg, der består af Landsformand, Næstformand, Hovedkasser og 2 Forretningsudvalgsmedlemmer. De vælges, på skift.
DCU´s Hovedbestyrelse, består af 12 personer. De 7 Kredsformænd og de 5 Forretningsudvalgsmedlemmer.
På kredssiderne, bagest i Camping og Fritid. Står navn og adresse, på de 7 Kredsformænd og de 5 i Forretningsudvalget.

10.03.2001 01:51

Det er helt klart en god idé, hvis kredsene blev mere involveret i modtagelsen af nye medlemmer. Det kunne måske bevirke, at der blev skabt større interesse for at præge udviklingen i DCU indefra, og ikke som man har kunnet konstatere, via mere eller mindre odiøse enkeltangreb på nettet og andre steder.
Når man som &quote;bornholmer&quote; endvidere er &quote;sat under administration&quote;, så det er lidt besværligt, bare lige at kigge forbi i kredsen; at det så gør muligheden for direkte demokratisk indflydelse næsten umulig med denne konstellation, kan man måske nok leve med og i stedet glædes over de mange fordele, medlemskabet af DCU medfører. Det er dog normalt ikke særligt befordrende for udviklingen og fornyelsen i en forening, at flertallet af medlemmer blot nyder og lader, de der yder, &quote;gøre dette og i øvrigt være i fred&quote;.
Med venlig hilsen
Hans Runekær-H.
Bornholm

15.03.2001 00:02

Jeg er enig med HANS fra Bornholm.
Kunne DCU ikke, for at gøre den demokratiske vej kortere i afstand og tid, udstyre kredsformændene med en PC og en E-mailadresse?? Så foregår demokratiet (kontakten) nødvendigvis ikke bare een gang om året ved det årlige møde i kredsene??
Kun et forslag!
MVH
BB

15.03.2001 00:59

Det hjælper ikke på demokratiet at kende kredsformandens
e-mailadresse. Hel DCU´s opbygning med indirekte valg, først
til kredsene, så videre til repræsentantskabet osv, er di-
rekte udemokratisk. det er en sådan opbygning man vælger,
når man skal sikre at der ikke sker for omfattende og pludse-
lege udskiftninger i ledelsen.
Kun et system med direkte urafstemninger, hvor f.eks landsformanden
er på valg hos medlemmerne hvert 3. eller 4. år kan sikre at
medlemmerne får den indflydelse på foreningen, som de burde have!

21.03.2001 01:52

Et forslag:
DA alle medlemmer jo er registreret med et medlemsnummer, så kunne man jo oprette en side kun for medlemmer. Her kunne love/vedtægter m.v. så være tilgængelige for medlemmerne. Hvis &quote;man&quote; derudover &quote;orkede&quote; det ( penge og tid ? ) i DCU- eller i kredsregi, kunne man endvidere kommunikere i fred og ro med sin kreds, hvis hver kreds f.eks. fik &quote;sin egen underside / mailadresse&quote;. I en interesseorganisation med frivillige kan man vel ikke forlange, at valgte repræsentanter skal hænge i telefonen og kunne give &quote;paratsvar&quote; på et hvilket som helst tidspunkt (:-) vel ? ). Her ville en &quote;mail-postgang&quote; virkelig være til gavn. Jeg kunne da sagtens forestille mig, at databasen med vores medlemsnumre kunne nyttiggøres derhen, at de medlemmer, der er interesseret, kunne opgive deres egen mailadresse og så modtage nyhedsbreve og lignende fra såvel egen kreds som fra DCU som helhed. :-) Det er set andre steder.
Som bosiddende på Bornholm ville jeg da helt klart kunne &quote;få en bedre og gensidig informationsservice&quote; på denne måde, og jeg tror da nok, at mange andre medlemmer i &quote;yderområder&quote; vil have det på samme måde. At jeg så kunne ønske mig, at Bornholm &quote;fik&quote; sin egen kreds, er jo en helt anden snak :-)
Med venlig hilsen
Hans