Hvilken kreds????

30.04.2010 18:23

dcu-id:515793

Du skal være logget ind, før du kan kommentere

Antal anmeldelser: 20

30.04.2010 19:30

Hvis du går ind på kredse og hvilken kreds hører jeg til, så kan du se det efter hvilket AMT du tilhører.
Mvh.P.E.

30.04.2010 20:12

Ole, du er jo medlem af DCU.
Har du ikke fået brev/mail fra din kreds?

Jeg har både fået brev og mail fra vores kreds, men det er måske kun i kreds 2 de bruger det?

Men som jeg ser det, så hører du vel til kreds 6? Er det ikke Vestjylland/Vesterhavet?
Ellers flinke folk i det område, ja de hilser da på andre.
Mvh Knud

30.04.2010 23:25

Hr Andersen.
Nu hører jeg også til i kreds 2, men jeg har da kun haft kontakt een gang med kredsen, og det var i 2001, da jeg havde tilmeldt mig en tur til Prag.
Med venlig hilsen
Hans H

30.04.2010 23:33

Hvad er amter ??

01.05.2010 09:24

hr. Andersen

Kan du ikke fortælle hvad det er for et brev og en mail du har fået fra 2. kreds, jeg hører også til 2. kreds og har aldrig modtaget noget materiale derfra.

01.05.2010 09:59

Jeg opfatter Oles indlæg som et lille spark over skinnebenet til DCUs kredse; De må godt præcisere på deres hjememsider, hvordan afgrænsningen af deres kredse ser ud.

Nogle af kredsene skriver intet. Andre skriver, at deres afgrænsninger &quote;de tidligere amter xx og xx&quote; - men det kan ikke være svært at få tilrettet oplysningerne, så det er nemt at se, hvor man hører til.

Og om breve fra Kreds 2: Jeg har hørt til i Kreds 2 i en del år - og har aldrig hørt en bønne fra dem. Men jeg har såmænd heller ikke savnet det - jeg kan jo selv opsøge dem, hvis jeg vil vide noget.

Men det er jo svært at vide, hvem man skal henvende sig til, hvis man ikke tydeligt kan se, hvilken kreds man tilhører.

01.05.2010 11:03

Hej
Jeg kan godt forstå spørgeren -hvilken kreds?
5. kreds dækker i store slag det gamle Århus amt. Netop der hvor spørgeren bor havde det amt nogle krogede linier.
Men da spørgeren nu bor i Brande / Ikast kommune må det være med tilhør i 6. kreds.
I det daglige og ved arrangementer betyder kredstilhør jo ikke ret meget, fordi alle bare kan tilmelde sig.
VH BJ.

02.05.2010 16:29

Henvendelse fra kredsen

Hej
Nu har vi været medlem af DCU siden 2005 og har aldrig fået en henvendelse fra kredsen.
Får de et økonomisk tilskud pr. medlem?
I givet fald bør man kunne vælge sin kreds. Det vil nok få nogle til at vågne op!

Jeg skrev engang til et kredsmedlem i kreds 7 angående logbog.
Jeg har aldrig fået et svar og ved stadigvæk ikke hvad det er?

Så en målsætning for kredsene for 2010 kunne være at kontakte alle medlemmer.

Herved kommer der også nye med på vognen (hvis de ønsker det).

Ellers kan vi lige så godt vælge en anden organisation.

02.05.2010 16:34

Hvilken kreds????

jeg må også mangle et brev eller mail frsa kreds 2 har aldrig hørt fra dem

02.05.2010 16:38

Hvorfor dog vælge en anden organ isation? - bare fordi du ikke er blevet seviceret med en henvendelse.

Du kan jo selv kontakte din kreds og/eller møæde op til de arrangementer som din kreds annoncerer i bladet - hver eneste gang.

Såh....de interesserede medlemmer har jo rigelig lejlighed til at komme i komntakt med kredsen og dyrke fællesskabet. Og dem som ikke vil dette, lader bare være. Lige som du selv har gjort det siden 2005. Interessen kan ikke have været overvældende stor.

02.05.2010 16:56

Versioner

Jeg kontaktede sørme også kreden angående logbogen, men fik som sagt ikke et svar.
Så løber man jo ikke sådan lige til den samme lukkede dør igen.

Det kunne jo være en vision for 2010, at skaffe flere aktive i kredsene.

02.05.2010 19:59

Hej alle

Nu har min tråd kørt i 3 døgn og ikke et eneste bestyrelse medlem har reageret på mit spørgsmål, der har jo været week end, så nu kommer der nok svar fra de kredse det drejer sig om.
Jeg kan oplyse jeg har aldrig modtaget noget fra div. kredse.
Det gamle amt som jeg bor i er Vejle Amt, men nedlæggelse af amterne og oprettelse af de nye stor kommuner er der vej del om rokering af div. kredse, så derfor mit spørgsmål til hvilke kreds.
Tak til alle der deltager i dette forum

Mvh
Ole

02.05.2010 20:40

Hej Ole
Hvis du vil have nogle oplysninger vedr DCU og kredse, så er debatsiden ikke vejen.

Enten sender du spørgsmål/kommentar direkte til kredsbestyrelsen, evt dem alle sammen, og håber på at bare en af dem lever op til meningen med kredsen, nemlig den at de er bindeledet mellem &quote;huset&quote; og det menige medlem.

Eller ret dine spørgsmål direkte til DCU,
Men spørgsmålet har været oppe før, og indtil videre er det vist besluttet at køre videre med de gamle inddeling m postnr.

Kan vel egentligt også være ligemeget hvilken kreds man hører til, bortset hvis man ønsker at deltage i generalforsamlingen.

Ellers er det jo frit valg mht arrangementer, her kan man deltage på tværs af kredsgrænser.

02.05.2010 20:56

Ole - med de oplysninger du nu giver, så kunne du sagtens have fundet din rette kreds på dette kort:

http://dcu.dk/indhold/webside.asp?articleguid=1283&menuid=5511&areaGuid=...

Der er ingen tvivl om, at du hører til Kreds 7.

03.05.2010 20:26

Per Andersen.
Kan forstå at du ikke er så gammel, så du får lige en forklaring. For en tre fire år siden var Danmark inddelt i cirka 13 amter, for 20 år siden var der 20 amter. I dag er det lavet om til regioner. Prøv at bruge Google, så får du mange flere forklaringer.

dines. Jeg skriver og snakker med min kreds, derfor svarer de også. Men de svarer ikke når man kun orker at skrive i dette forum. Du kan da ikke forlange at normale mennesker skal sidde og kigge efter om en eller anden har spurgt om noget i dette forum?

John. Hvorfor møder du ikke op til generalforsamlingen? Der har lige været en i din kreds. Kom med alt det gylle du vil, det er for dumt kun at skrive det her.

Til andre, gør som Steen skriver. Skriv eller ring til DCU eller en fra kredsen, så får man et svar.
Mvh Knud

03.05.2010 21:43

Hej Ole.

Du hører under kreds 6 og ikke kreds 7, som Flemming Udbjørg mener (den går lidt galt med geografien). Jeg vil anbefale dig at gå ind på hjemmesiden og finde kreds 6, der finder du oplysninger om kredsbestyrelse m.v.

mvh Carsten

03.05.2010 22:38

Hr. Andersen

Det var da en usædvanlig uforskammet måde du formulerer dig på.
Taler du også sådan til folk du møder, eller er det kun når du skriver e-mail?

03.05.2010 23:01

Hr. Andersen.

Nej jeg er nok ikke så gammel som dig, kun oppe i 60'erne.
Hvis jeg havde skrevet at amter ikke fandtes mere var jeg nok blevet belært om at det skulle jeg ikke oplyse om, da alle var klar over dette.

Nu prøvede jeg at være lidt mere diplomatisk , men det gav så også et delvist negativt svar.

Per A.

04.05.2010 22:00

Kredse

Hvor tilhører jeg?

DCU?s organisatoriske opbygning hviler på en inddeling af landet i 7 kredse

1. Kreds: Region Hovedstaden inklusiv Bornholm.
2. Kreds: Region Sjælland.
3. Kreds: Fyn.
4. Kreds: Det tidligere Nordjyllands Amt.
5. Kreds: Det tidligere Århus Amt.
6. Kreds: Det tidligere Ringkøbing Amt og Viborg Amt.
7. Kreds: Sønderjylland.

04.05.2010 22:28

Ole oplyser, at han bor i det tidligere Vejle Amt.

Kreds 6 omfatter efter DCU's egen beskrivelse &quote;Det tidligere Ringkøbing Amt og Viborg Amt&quote; - og det omfatter derfor ikke det gamle Vejle Amt.

Et nærmere studie udi regionernes tilbliven viser, at Ikast-Brande kommune, sammen med 6 andre af de nordlige kommuner i det gamle Vejle Amt, blev flyttet til Region Midtjylland, mens resten af Vejle Amt blev en del af Sønderjyllands Amt.

Hvis DCUs tydelige afrænsning af kreds 6's geografiske område står ved magt, så hører Ole altså til kreds 7 - fordi han ikke har boet i hverken Ringkøbing eller Viborg Amt.

Såh.....DCU må rette/tydeliggøre regionsgrænserne, hvis det skulle vise sig, at Ikats-Brande Kommune skulle høre til kreds 6 - hvilket geografisk ikke ville være ulogisk, men bare være i strid med DCUs beskrivelse af kredsen.

Så det var ikke så meget geografien der svigtede. Ej heller logikken. Min forklaring stemmer helt overens med DCUs beskrivelsen af kredsgrænserne.

Men måske ikke med virkeligheden :-)