DCU 7. Kreds Generalforsamling 2020

Annonce

7. Kreds afholder Generalforsamling lørdag den 1. februar 2020. 

I Arrild Feriecentrets Restaurant, Arrild Ferieby 15, 6520 Toftlund

Mødet starter kl. 14.00.

Til Generalforsamlingen er der ingen tilmelding.

Husk medlemskortet, da dette skal vises ved indgangen.

Efter mødet er der kaffe/te og kage.

 

Vi får besøg af DCU’s landsformand Anne-Vibeke Isaksen, der vil fortælle om DCU på landsplan samt visionerne for DCU.

 

Dagsorden ifølge vedtægterne

1.  Valg af dirigent

2.  Valg af stemmetællere

3.  Kredsens beretning ved formand Mona Kristensen

4.  Fremlæggelse af regnskab for 2018 og 2019 ved kasserer Martin Kjær

5.  Indkomne forslag

6.  Valg af repræsentanter til bestyrelsen:

Næstformand                      Bjarne Lund Madsen                  Villig til genvalg         

Bestyrelsesrepræsentant     Marianne A.R. Christiansen        Villig til genvalg

Bestyrelsesrepræsentant     Ole Lindskrog Rasmussen          Villig til genvalg

Bestyrelsesrepræsentant     Britta Pedersen                           Stiller ikke op

Bestyrelsesrepræsentant     Arne Mohr                                  Stiller ikke op

Bestyrelsesrepræsentant     Hans Jensen                               Stiller ikke op

Bestyrelsesrepræsentant     Ole Jacobsen                              Stiller ikke op

7.  Valg af suppleanter til bestyrelsen

8.  Valg af revisorer samt suppleanter:

Revisorer:                            Bjarne Christiansen                    Villig til genvalg

                                            Erik Gunnar Hansen                   Villig til genvalg

Revisorsuppleant:                Poul-Erik Pedersen                     Villig til genvalg

9. Eventuelt

Forslag der ønskes behandlet under punkt 5, skal være formanden i hænde senest 8 dage før mødets afholdelse.

Samtlige 7. Kreds medlemmer med gyldigt medlemsbevis (skal medbringes) har stemme- og taleret.

Valgbarhed som repræsentant er betinget af fast bopæl i kredsens område samt et års medlemskab af DCU, betalt kontingent og fyldt 18 år.

Ret til ændringer forbeholdes.

Bestyrelsen DCU 7. Kreds

 

Venlig hilsen

Bestyrelsen DCU 7. Kreds

 

Referat af generalforsamling