Husk Generalforsamling

Generalforsamling

Generalforsamling, den 08.02.2020 Kl. 14:00

Generalforsamling

Der indkaldes til generalforsamling i DCU 5. Kreds den 08.02.2020 Kl. 14:00

Sted: Perronen Hørning Sønderskovvej 15, 8362 Hørning

Der skal forevises gyldigt medlemskort ved indgangen.

Der vil blive serveret kaffe og brød undervejs.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Kredsbestyrelsens beretning
  Herunder orientering fra DCU's landsformand
 3. Kredsens regnskab til godkendelse
 4. Indkomne forslag
 5. Valg af repræsentanter
 6. Valg af suppleanter til kredsbestyrelsen
 7. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant
 8. Eventuelt

Følgende er på valg ved generalforsamlingen

 • John Sülau Jørgensen (modtager genvalg)
 • Dorte Rasmussen (modtager ikke genvalg)
 • Villy Th. Christensen (modtager ikke genvalg)
 • Anne Dorthe Jensen (modtager genvalg)
 • Ebbe Søndergaard (modtager genvalg)

Forslag, der ønskes behandlet under punktet »indkomne forslag«, skal være formanden i hænde senest 8 dage før mødets afholdelse.

Info

08/02/2020 - 14:00
Free