Verdens Vilde Veje, Atlanterhavsveien, Norge Norge er et af de lande uden for EU, hvor man ikke behøver det grønne kort. Foto: Rasmus Schønning
Grønt kort

HUSK: Det grønne kort på campingferien uden for EU

DCU guider dig her igennem, hvilke lande du skal huske det grønne kort i, men lige så vigtigt også hvilke lande uden for EU, som IKKE kræver det grønne forsikringsbevis.
Annonce

Det er vigtigt, at du tegner en ansvarsforsikring, når du camperer uden for EU, ellers risikerer du at blive tilbageholdt i tilfælde af færdselsuheld.

Hvis du rejser uden for EU, så tjek, om du skal have det grønne kort med på turen.

Det grønne kort er bevis på, at din bil er ansvarsforsikret, når du kører i udlandet.

Kravet gælder, fordi det er din garanti for, at motorkøretøjet er ansvarsforsikret, og der dermed er sikkerhed for erstatning til eventuelle trafikofre i udlandet.

Langt de fleste biler dækkes af det grønne kort, som opfylder kravene til biler med Euronorm 4, 5 og 6.

Det er vigtigt, at både bil og campingvogn er dækket af et grønt kort hver.

 

Grønt kort og registreringsattest på turen

Det er vigtigt, at du medbringer både bilens og campingvognens registreringsattester på turen.

Det er nok kun at medbringe del 1 af registreringsattesten.

Det er desuden vigtigt at have bilens originale registreringsattest med under rejsen.

Medbring kun del 1 af attesten, der ikke kan bruges til omregistrering af køretøjet.

Del 1 af registreringsattesten skal man nemlig kunne vise, hvis politiet beder om det. Det samme gælder for campingvogn.

Har du en registreringsattest af den gamle model (før december 2005), skal du tage hele den originale attest med. Men husk aldrig at efterlade den i bilen.

Hvis registreringsattesten fra før december 2005 bliver stjålet sammen med køretøjet, kan tyven omregistrere køretøjet i sit navn.

 

Disse lande kræver grønt forsikringsbevis

Det grønne kort eller det grønne forsikringsbevis, som det også kaldes, er bevis for, at dit motorkøretøj er ansvarsforsikret.

Du får det grønne kort fra dit forsikringsselskab.

Tjek hos dit forsikringsselskab, om der er forsikringsdækning i de lande, du i øvrigt kører igennem.

Navne, adresser m.m. på de bureauer i udlandet, som er med i grønkortordningen, finder du på bagsiden af dit grønne forsikringsbevis.  

Kravet om det grønne kort gælder i:

Albanien

Aserbajdsjan

Bosnien-Hercegovina

Hviderusland

Iran

Israel 

Makedonien

Marokko

Moldavien

Montenegro

Rusland indtil Uralbjergene

Serbien

Tunesien

Tyrkiet

Ukraine

Bemærk: Vær opmærksom på, at myndighederne i Kosovo ikke accepterer det grønne kort. Bliver du indblandet i et færdselsuheld i Kosovo, er der risiko for, at du bliver tilbageholdt. Det er derfor vigtigt, at du har en ansvarsforsikring ved grænsen.

 

Ingen krav om det grønne kort i enkelte lande

Enkelte andre lande uden for EU er heller ikke omfattet af krav om det grønne kort.

Disse lande er ifølge brancheforeningen Forsikring og Pension:

Norge

Island

Schweiz

Andorra

Serbien

 

Om euronormer:
Et af værktøjerne til at mindske forureningen fra biler, busser og andre køretøjer er de fælles europæiske krav, de såkaldte euro-normer.
 
Euronormerne sætter dermed grænser for, hvor meget nye biler må forurene og sikrer, at du overholder en række miljøkrav, når du køber en ny bil.
 
For det meste vil det dog være nødvendigt med en katalysator for at overholde grænseværdien for nye køretøjer.
 
Indførslen af euronormer i hele EU har haft stor effekt. Selvom trafikken er steget, er forureningen med partikler, bly og svovl faldet.
 
Kilde: Miljø- og Fødevareministeriet