Markgrafenheide ved Warnemunde

Jørgen Jensen
01.08.2018 14:55

Efter en dejlig tur langs den tyske Østersøkyst, vil jeg gøre opmærksom på en betalingsfælde på ovennævnte campingplads. Ved ankomsten blev vi spurgt om hvor mange dage opholdet højest skulle vare. Da vi ikke var sikre sagde vi 3 dage. Efter 2 dage ville vi videre, og fik da at vide, at man ikke refunderede den ekstra dag.
Derfor lærte vi altid at spørge om pladserne refunderede ikke brugte dage. Hermed erfaring givet videre.