Camping Key Europe, campingpas, medlemskort
Campingpas

Det ved vi p.t. om campingpasset (CKE) 2018

(Opdateret 3.11.2017 kl. 9.15) Spørgsmål vedr. campingpas i 2018 hober sig op, og det er med god grund. DCU giver her en status på sagen.

Mange – både campister og campingpladser – er forvirrede. Problemet er uafklarede emner i Campingrådet, der håndterer CKE i Danmark. Alle organisationer og campingpladser er ramt. Ingen kan give et klart svar. 

En del medlemmer efterlyser, at DCU orienterer, hvilket vi meget gerne ville gøre, hvis vi kunne komme med informationer, der ikke bare afleder nye spørgsmål. Det kan vi desværre ikke på nuværende tidspunkt, selvom vi gerne ville. 

Selv om DCU har en plads i Campingrådets bestyrelse, ved vi ikke ret meget, fordi Campingrådets fremtid er uvis. Det påvirker også CKE-passets fremtid, forstået på den måde, at hvis Campingrådet ikke længere sælger campingpasset, skal det formentlig købes direkte af CKE. Det oplyser CKE ikke på nuværende tidspunkt. Hvordan skal det ske? Hvor mange campingpladser vil fastholde passet i 2018? osv.

Salg af campingpas er ikke ulovligt, men hvis Campingrådet ikke længere kan administrere det, hvordan skal det så ske. I 2017 er mange campingpladser, heriblandt DCU’s egne pladser, stoppet med at forlange og dermed sælge et pas. Der er ikke noget at sige til, at gæsterne er forvirret.

Hvis en campingplads i Danmark eller udlandet forlanger et campingpas af gæsten, er det pladsens egen beslutning. Prisen er også en individuel beslutning. 

Når vi kender Campingrådets og CKE-passets fremtid, ved vi også om og hvordan CKE-passet evt. kan indgå i DCU-medlemskabet. 

Hvis der ikke findes noget pas i 2018, bliver det ikke en del af medlemskabet. Det har fået flere medlemmer til at spørge, om medlemskabet så falder med 110 kr. Det gør det ikke, fordi DCU kun har betalt 28 kr. for CKE-passet. DCU skal måske producere egne medlemskort, hvilket koster foreningen ekstra. Hertil kommer væsentlige stigninger på porto pga. situationen i Post Nord. Det påvirker både udsendelse af medlemskort og medlemsbladet Camping-fritid, som sendes til medlemmerne otte gange om året. DCU er ligeledes i gang med at producerer en ny app, der lanceres i foråret 2018.

DCU bestræber sig på alle tænkelige måder på at skaffe så mange fordele som muligt for medlemmerne, også uden at medlemsprisen stiger. Det vil altid være forskelligt, hvor meget hvert medlems får ud af det, men jo mere de over 600 fordele anvendes, des mere sparer du. Du kan finde alle fordelene her 

Som eksempel kan også nævnes, at sidste år øgede DCU rabatten på DCU´s 23 campingpladser fra 20 % til 30 %, uden at medlemsprisen steg.

Hvis der findes et pas i 2018, arbejder DCU på højtryk for en løsning. Tiden er knap for de nye medlemskort skal snart sendes ud. 

Ovenstående giver ingen konkrete svar, og det er hovedårsagen til, at DCU har været meget tilbageholden med at skrive om emnet. Det samme har f.eks. Campingrådet og DK-Camp, der er i samme båd. 

Vi lover at orientere, så snart der er nyt i sagen.