Repræsentantskabsmøde 2017, DCU, forsamlingen, Silkeborg Årets repræsentantskabsmøde blev afviklet i ro og orden og uden nogen former for dramatik. Foto: Torben Brandt
Campingnyhed

DCU er i god gænge

Der var ros til økonomien og tilfredshed med unionens almene tilstand, da DCU lørdag 22. april holdt repræsentantskabsmøde i Silkeborg.

Nogle år er bølgerne gået højt, men i 2017 var DCU’s repræsentantskabsmøde i smult vande og blev afsluttet nærmest historisk hurtigt. 
Blot to timer tog det de godt 80 delegerede fra DCU’s syv kredse at gennemgå dagsordenen, som enkelte andre år har været debatteret så intenst, at mødet ikke har kunnet holdes inden for de seks timer, der er afsat til formålet. 

Aktiv på mange fronter
DCU’s landsformand Bjarne Jensen nævnte i sin beretning blandt andet, at campingunionen siden seneste repræsentantskabsmøde havde fejret sin 90 års fødselsdag ved et vellykket arrangement på DCU-Copenhagen Camp. Han glædede sig også over, at DCU er aktiv på  mange platforme og regelmæssigt omtales i andre medier – blandt andet for kåringen af Årets Campingtrækker, hvor DCU som noget unikt tester biler med campingvogn på krogen.  

Fra den mindre muntre afdeling var landsformanden inde på den uro, der i længere tid har hersket i Campingrådets bestyrelse, hvor han i en periode selv var formand, efter at Preben Christensen fra DK-Camp blev væltet. Da uroen fortsatte, trak Bjarne Jensen sig dog fra formandsposten og sidder i dag kun som menigt medlem af Campingrådets bestyrelse. 

Usikkerhed om passet
Beretningen berørte også den usikkerhed, der hersker om campingpasset. Senest har Campingrådet lagt op til, at landets campingpladser i 2017 selv må bestemme prisen på passet – hvis de overhovedet vil sælge det. Det sker som konsekvens af, at Konkurrencestyrelsen i øjeblikket kører en sag mod DK-Camp og Campingrådet, fordi styrelsen mener, at den frie priskonkurrence på passet har været sat ud af spil. 

– Der er stor forvirring om, hvilke campingpladser, der vil fastholde passet, og hvilke, der ikke vil, sagde Bjarne Jensen, der gerne ser, at stjernetildeling til landets campingpladser forbliver i Campingrådets regi.

– For ellers kommer det til at ligge under kommunerne, og det vil ikke være en god idé, mente formanden. 

Repræsentantskabsmøde 2017, DCU, Formand Bjarne Jensen, Silkeborg
Landsformand Bjarne Jensen takkede i sin beretning både lejrchefer og de mange frivillige fra DCU’s syv kredse, der hjælper til ved en række lejligheder.
Foto: Torben Brandt

 

Kigger efter nye pladser
Bjarne Jensen ærgrede sig over, at DCU fra årsskiftet ikke længere skal drive DCU-Camping Sanddobberne, men understregede, at unionen fortsat gerne køber nye pladser. 

– Vi kigger især på det sydvestlige Sjælland og det sydvestlige Jylland, hvor vi i øjeblikket kun har partnerpladser, sagde Bjarne Jensen, der i samme åndedrag roste DCU’s egne 23 campingpladser. 

– Vi kan være stolte af vores campingpladser. Vi får kun få klager, og dem, vi får, tager vi os af med det samme, sagde han og slog til lyd for, at DCU fastholder en prispolitik, så alle har råd til at tage på campingferie.
Inden beretningen blev godkendt, blev der fra salen blandt andet givet udtryk for, at det er for langsommeligt og besværligt at navigere rundt på DCU’s hjemmeside. Desuden var der et ønske om, at også de mindre DCU-campingpladser får nye hytter. 

– Vi er i gang med et internetfirma, der arbejder intensivt på at forbedre vores hjemmeside. Hvad angår hytterne, har de været en fantastisk god investering på vores store pladser, men der er ikke planer om at investere i nye hytter på vores små pladser, lød svaret fra landsformanden, inden beretningen blev godkendt. 

Styr på pengene
Statsautoristeret revisor Eigil Hansen fra DCU’s eksterne revisionsselskab Deloitte noterede i sin fremlæggelse af årsregnskaber og rammebudgetter, at DCU har en sund økonomi, og at der er penge i kassen. Samtidig noterede han, at pengestrømmene viser, at der løbende kommer penge i kassen, og at der både er afdraget på gæld og afskrevet, uden at det har kostet likviditet. 

– I har en rigtig sund økonomi og er i en god gænge, vurderede Eigil Hansen.

To blev genvalgt
På dagsordenen var også valg af forretningsudvalg, hvor to personer, næstformand Svend Erik Hemmingsen og menigt medlem Stig Johansen, begge var på valg. DCU’s forretningsudvalg består af i alt fem personer og er både organisatorisk og formelt en del DCU’s hovedbestyrelse på i alt 12 personer. Såvel Svend Erik Hemmingsen som Stig Johansen ønskede at genopstille og blev begge genvalgt af repræsentantskabet.