Svendborg Camping Center er DCU testcenter i 2023

Priser på service af campingvogn 1. marts 2023 - 29. februar 2024

Husk at oplyse DCU medlemskab ved tidsbestilling

Du får 5 % rabat på samtlige DCU-eftersyn mellem 1. marts og 30. september, mens du fra 1. oktober til og med udgangen af februar får 15 % rabat. 

Test af campingvogne

Gastest *

Gastesten er et af tre kontrollerende eftersyn, der udføres på DCUs testcentre. Der foretages en sikkerhedsundersøgelse af gasanlægget. Trykmåling, kontrol af aftræk/røggasmåling, ventilationsforhold og sluttes af med kontrol af flaskegasregulatorens lukketryk, jf. Sikkerhedsstyrelsen. Gastest U1, kr. 1.080,-

Fugttest

I denne yderst vigtige test skrives der en rapport efter en nøje undersøgelse for eventuel fugt i campingvognen. Skemaet har faste målepunkter, så gennemgangen er ens for alle DCU Testcentre. Fugttest U2, kr. 895,-

Brugtvognstest

Brugtvognstesten er en tilstandsundersøgelse af campingvognens ”kondition”, hvor den tjekkes for fejl og mangler. En blåstempling af den brugte campingvogn. DCU anbefaler denne test, hver gang der handles privat. Den inkluderer vejning og fugttest, samt gastest af campingvognen, som er nok så vigtig for køber. Der er ingen reparation/service i brugtvognstesten. Brugtvognsattest U3, kr. 3.395,-

Lille service *

DCU anbefaler, at man får foretaget et eftersyn mindst hvert andet år. Campingvognen smøres, bremser adskilles og efterses, og vognens bremser testes. Sikkerhedstjekket inkluderer også en gastest. Campingvognen forsynes med servicerapport og kontrolmærkat. Lille service U4, kr. 3.495,-

Stort service *

Hvis campingvognen er mere end tre år gammel, anbefales et stort service, som er meget omfattende. Her bliver campingvognen gennemgået fra A til Z, inkl. fugttest og gastest, også hvis der f. eks. er påsat movere. Campingvognen forsynes med både servicerapport og kontrolmærkat. Stort service U5, kr. 4.495,-

BEMÆRK: Forskel på fugttest

Hvis du får din campingvogn fugttestet på et af DCUs test- og servicecentre, skal du være opmærksom på, hvilken test du får. Der er nemlig forskellige muligheder. Er du medlem af DCU og køber en DCU-fugttest, får du 5% rabat i højsæsonen og 15% rabat i lavsæsonen. Fugttesten foretages efter DCUs forskrifter. Derudover har de enkelte campingvognsmærker deres egne programmer i forhold til tæthed og fugt, hvor du som ejer af vognen får mulighed for at få tæthedstryghed i f.eks. fem år. Kravet er, at du overholder et årligt eftersyn efter det pågældende mærkes forskrifter. Du betaler selv for eftersynet, som ikke har noget med DCU at gøre. Derfor får du ikke DCU-rabat på disse eftersyn. Du kan sagtens vælge at erstatte campingvognproducentens fugteftersyn med en DCU-fugttest, men så er du ikke længere en del af campingvognproducentens tæthedsprogram.