Camping i Danmark

Tilbage til Naturen

Jeg har fulgt med på sidelinien, angående ?Bag to Nature?. Og tager hatten af, for det store arbejde der er gjort. Med at oplyse, om billige campingpladser. For det er jo nok det, det drejer sig om for de fleste. Jeg forstår bare ikke hvorfor klubbens navn skal være engelsk, hvad er der i vejen med det danske sprog ! Som jeg ser det, er man ved at starte en selvstændig klub. Med egen hjemmeside, og det hele. Der er må sidestilles, med mærkeklubberne. Der efterhånden, er ret mange af. Så kan man jo altid prøve, at skabe interesse for billige campingpladser i Danmark fra den vinkel.

Posted by , 18-01-2001 - 21:14

Så er vores side på plads igen på
http://www.backtonature.dht.dk/ så nu håber vi at de holder deres maskineri kørende.
mvh. Per Jespersen

Posted by , 18-01-2001 - 19:24

Jeg kan forstå, at der er en hjemmeside med oplysninger om Back to nature pladser i ind- og udland. Kunne jeg ikke få adressen på denne &quote;Back to nature&quote; hjemmeside. Jeg har søgt, - men ikke fundet....

Posted by , 18-01-2001 - 15:48

Kære venner
- også Åge. Den fik du helt galt i halsen. Der har ALDRIG været tale om at konkurrere med 4 og femstjernede pladser. Vi bruger dem da også selv. Men for nomader som vi er det at være campist at nyde naturen. Være det sig på en højstjernet plads eller ej. Når der så samtidig bruges op imod 100 overnatninger på et år, er det vel rimeligt, at man også kigger lidt på prisen. Men som før sagt: BTN skal være et alternativ og ingen af os har ønske om at være en klub i klubben. Jeg gider ikke bruge mere tid på at argumentere for tanken om &quote;tilbage til naturen&quote;, men blot som andre konstatere en vis skuffelse over mødets forløb - istemt en optimisme med Bjarne Jensens udtalelse ved slutningen af mødet. DCU påberåber sig ofte at være yderst demokratisk - så havde det også været demokratisk at gøre mødet færdigt eller i det mindste lave en plan over hvornår det kunne fortsætte. Og det hører til naturlig høflighed og god foreningsledelse at præcisere et mødes planlagte varighed. Alt andet fører til misforståelser.
Lad os rette disse og fortsætte i en god og demokratisk ånd - med respekt for hvad andre vil med campinglivet.

Posted by , 18-01-2001 - 10:37

Kære Per Jespersen
Jeg syntes det er flot som du kæmper mod Goliat, bliv ved med det, jeg er sikker på, at vi er mange campister der støtter dig.
Og til dig Åge fra Åbenrå, er det jo ikke et spørgsmål om at nedlægge de store luxus pladser, det er jo bare et alternetiv vi søger... Den mulighed har vi jo ikke nu, og det begrænser mange i at campere i weekenderne.
Venlig Hilsen JH

Posted by , 18-01-2001 - 09:24

Kære Per
1 time er altså lang tid hvis man bruger den konstruktivt.

OK, det var en fejl at I ikke var klar over at der kun var afsat en time, men I burde også have spurgt på forhånd hvor lang tid der var afsat til mødet. Så hold op med at angribe DCU. Der er sikkert sket fejl på begge sider.

Det vigtigste er efter min opfattelse at der er blevet taget positivt mod ideen, og at DCU allerede har lovet at se sig om efter egnede arealer til formålet.

Prøv at se fremad, og overvej hvordan I kan bidrage positivt til at få oprettet de naturpladser vi allesammen er interesserede i.

med venlig hilsen
FruBi

Posted by , 18-01-2001 - 08:13

Lad mig lige slå en ting helt fast så alle forstår det.
Vi er rigtig glade for at DCU vil kigge sig om efter egnede pladser, det min kritik gik på i ovenstående indlæg var at man KUN kunne ofre 1 time på et så emne der har fået så mange op af stolene, og så først fortalte os det, da den ½ time af mødet var gået - det er IKKE SERIØS BEHANDLING det ligger fast - som DCU ledelse så med egne øjne havde vi forberedt et stort stykke arbejde for at komme omring alle facetter omkring fremtidige campingmuligheder i DK, men vi fik bare ikke tid/mulighed for at fremlægge dette - og mødet var til din orientering planlagt sidst i november af Jørgen Frøhlich - og der fik vi at vide at vi skulle komme og fremlægge vores synspunkter og ikke en lyd om at vi kun havde 1 time.
De bedste camping hilsner
Per Jespersen

Posted by , 17-01-2001 - 23:46

Jeg vil lige understrege, at dette er 100% min egen mening. Uanset hvordan man fortolker, det der er skrevet om mig i Camping og Fritid.
Det er utroligt, at BTN gruppen kan være så utilfreds. Der er to sider i Camping og Fritid, med deres synspunkter. De har været til møde, med forretningsudvalget. DCU er indstillet på, at se sig om efter egnede arealer. Hvad kan med rimelighed, forlange mere. Jeg tror på, at der er stor interesse. Mellem campisterne, for alternative campingpladser. Hvor man kan campere billigt, i nærheden af skov eller strand.

Posted by , 17-01-2001 - 21:18

Back To Nature gruppen har uden tvivl gjort et stort stykke arbejde og samlet trådene. Ikke underligt, at de føler sig snydt.
Man kunne fristes til at tro, at DCU forsøger at gi' os tilhængere af simplere pladser en narresut.
Hvis man læser det nyligt udgivne blad, fremgår det egentlig også hvad DCU lægger i den debat der er her på siderne, idet J.W.Fröhlich i en artikel om Johs., skriver at Johs. vil &quote;gå i klink med andre, som altid skal synes et eller andet om et eller andet&quote;. Og det er skrevet af ham, som man normalt ser her på siden.

Og så kan jeg ikke undlade at bemærke lederen, skrevet af landsformanden. Der påstås, at &quote;forbrugernes egen portal, www.campingnettet.dk har sikret en fortsat fri og ikke-kommerciel nyhedsformidling på skærm&quote;.
Man skal ikke bladre meget på disse sider for at se det kommercielle, men længe for at finde nyhederne. Men jeg medgir', at stilen fra bladet er overført med held til dette medie.
Med Venlig Hilsen.

Posted by , 17-01-2001 - 18:14

For mig og min famillie er det spørgsmål om behov , men også et spørgsmål om at komme ud i naturen, der er sikert andre end os der ikke ser det som en tvingende nødvendighed med alle de faciliteter der ofte følger med de almindelige gængse pladser.
det kan bla. ses når der camperes andre steder end lige i DK der møder man faktisk mang der har samme interesse.
En anden tin hvis vi skal på weekend koster det med de nye priser hos dcu minimum 230 kr. pr. døgn uden el. altså næsten 500 kr for at få benene slået ned, der er en forskel hvis vi kunne komme ned i det prisleje som vi ser andre steder, for vores vedkommende vil der nok blive nogle flere ture ud i det blå.
jeremiassen

Posted by , 17-01-2001 - 16:53

Jeg gider snart ikke klikke mig ind på denne side længere, det er jo ikke andet end brok og Tordenskjolds soldater. I øvrigt vil jeg advare Bjarne Jensen i at lytte alt for meget til disse bak to nature-folk. Vi skal ikke have stenalderen tilbage.
Åge fra Åbenrå

Posted by , 17-01-2001 - 16:00

Historien viser, at når en forening har samme formand
og samme ledelse år efter år, sker der en slags selv-
forståelse af, at det &quote;man&quote; gør er det eneste rigtige
og alle nye tiltag andre kommer med syltes eller nedgøres.
Sørgeligt hvis det særdeles gode initiativ med BackToNature
eller Tilbage Til Naturen ikke får den behandling det
fortjener.

Posted by , 17-01-2001 - 12:42

UHA. Det lyder som en klassisk fejl i aftaleindgåelse. Når man aftaler et møde, er det klogt på forhånd at være enige om hvor længe mødet skal vare, samt hvad dagsorden er. Hvis fejlen er, kan man jo diskutere længe. Men det fører ikke rigtig nogen vegne vel?

Jeg kan godt forstå skuffelsen hos Per Jespersen, men samtidig læser jeg Bjarnes indlæg ovenfor meget positivt. Mon ikke Bjarne havde læst hele debatten her på Mellem Campister, indlægget i bladet, samt set på Jeres hjemmeside inden mødet? Alt andet ville da have været uprofessionelt af formanden, og det mener jeg ikke man kan beskylde ham for at være.

Jeg tror der kommer noget positivt ud af diskussionen alligevel, men jeg er også den evige optimist, så...

Lad os nu se hvad det hele fører til. Rom blev jo ikke bygget på en dag.

med venlig hilsen
FruBi

Posted by , 17-01-2001 - 11:26

Til alle der følger Back to nature debatten.

Vi var i Back to Nature gruppen blevet indbudt til møde i DCU huset d. 16/1-2001 hvor vi var blevet inviteret for at forelægge vore ideer for landsformand Bjarne Jensen, Dcu´s pladsformand, samt forretningsudvalget i DCU.
Til mødet havde vi udarbejdet et lille hæfte indeholdende et forslag til dagsorden denne aften samt et par ud printede sider fra vores hjemmeside med information fra nogle udenlandske og danske pladser der viste lidt om, hvordan det var gjort andre steder , dette for at give inspiration til nye tiltag i DK, hæftet var ment som supplement til det vi ville fortælle under vores indlæg.
Ligeledes var der forslag til hvordan vi kunne komme videre i samarbejdet i denne sag.
Men Da vi mener at have beskrevet hvad vi vil udmærket på vor hjemmeside havde vi medbragt en PC med tilhørende projektor for at vise mødedeltagerne de væsentligste ting fra vores hjemmeside på en nem og overskuelig måde.
Da jeg efter at have fortalt lidt om forhistorien og de spændende ting fra nogle af de viste pladser på hjemmesiden i udlandet, blev jeg NOGET FORBAVSET da vi pludselig fik at vide at nu var nødt til snart at stoppe diskussionen, for de skulle alle videre til et andet møde.
Jeg har i mit lange foreningsliv aldrig været udsat for lignende, jeg har trods alt prøvet lidt af hvert 6 år som formand for en af København største dykkerklubber, og ligeledes været forrest i diverse beboerrepræsentationer ? og på den måde vant til at samarbejde med folk der kommer med nye ideer til forandringer, jeg mener det mindste man kan forlange er at folk får lov at forelægge det de har med - alle steder har man da formået at vise respekt for andres arbejde, men i DCU ser tingene lidt anderledes ud må jeg sige - man indbyder os til møde for at fortælle om vore ideer, og beder os så om at stoppe inden vi er nået halvvejs i vores dagsorden, vi blev ikke færdige med at vise de ting vi ville fra hjemmesiden, vi fik ikke fortalt om hvilke ideer vi ellers havde til anderledes camping i Danmark ? og vigtigst af alt hvordan skal vi fremover udvikle dette i fællesskab.
Inden vi skiltes meget pludseligt som sagt, fik jeg Bjarne Jensen til at love at han vil gå ind i debatten og kommentere DCU´s. holdninger til Back to nature tankerne, når de havde drøftet det i Dcu´s ledelse. Men hvordan DCU kan vurdere hvad de vil i denne sag når vi kun fik lov at fortælle den halve historie ? på trods af den store interesse i debatten ? jeg må sige jeg er meget skuffet over landsformandens manglende prioritering af denne sag ? jeg begynder at forstå de medlemmer fortæller hvor håbløst det vil være at komme igennem med sådanne ændringer i konservative DCU.
Men jeg vil under ingen omstændigheder citeres HVERKEN i bladet eller debatten for at have forelagt BTN-gruppens ønsker og ideer for fremtiden ? for vi nåede aldrig til de punkter på dagsordenen ? så med mindre vi får lov at fortsætte en anden dag så ligger det fast.

Posted by , 17-01-2001 - 10:20

Tilbage til naturen, kalder man disse indlæg. Jeg vil hellere ha' at der står FREM til naturen.
Tirsdag havde DCUs Forretningsudvalg møde med &quote;back-to-nature&quote; repræsentanter, som præsenterede udvalget for et meget flot og gennemarbejdet oplæg. Selvom indtrykket nok var, at det drejede sig om billigere overnatninger, fremfor en mere primitiv ferieform, indeholdt materialet mange spændende aspekter. DCU er i hvert fald indstillet på, at se sig om efter egnede arealer, hvor dette koncept kan afprøves; pladser hvor service-niveauet er i bund og hvor kun de allermest nødvendige faciliteter er tilstede.

Med venlig hilsen
Bjarne Jensen, landsformand
Jørgen W. Frøhlich, informationschef
DANSK CAMPING UNION

Posted by , 17-01-2001 - 07:28

Nu er det ikke navnet der kommer an på, men indhold af ideerne. 'Back to Nature' lyder fint for mig, men du har ret: F.eks. 'Tilbage til Naturen' kunne også være en mulighed.
I første runde er det ikke meningen at starte en selvstandig klub, tværtimod var DCU med fra starten i discussionen. At DCU bruger 2 sider i deres medlemsblad må være en bevis på deres opmærksomhed og, som jeg har forstået, er de med i debatten.
Men man kan aldrig afvise at fremtiden for Danmark er plads til en særlig forening, lige som i Holland (SVR & Vekabo), men måske under hatten af DCU. En hver 'mærkevare' har mange navne: ligesom Knaus har mange 'undernavne' for at tilfredsstille alles ønsker.