Camping i Danmark

Opbakning til Jørgen W. Frölich

Jeg har, ligesom Chr. demuth, der protesterer kraftigt mod Jørgen W. Flr¨lich´s &quote;siden sidst kommentar&quote; i Camping & fritid nr. 10. 2000, været medlem af DCU i ca. 30 år, og læser med glæde bladet, hver gang det udkommer.
Jeg er i modsætning til Chr. Demuth meget stolt over, at vi har en chefredaktør, der tør stå ved sine holdninger.
Personligt ville min kone og jeg INTET have imod en lejrchef, eller for den sags skyld enhver anden ansat af anden etnisk herkomst.
Chr. Demuth harcelerer i sit indlæg over, at 20% af 2. generationsindvandrerne har en dom.
Har Chr. Demuth tænkt over, hvor lille et antal, det egentlig er i forhold til de mange danskere, der har en tilsvarende dom?
DCU ansætter forhåbentlig ikke en lejrchef, der har en plettet straffeattest, hvadenten, det er en dansker eller en indvandrer, jeg håber og tror, at man kigger på kvalifikationer i stedet for nationalitet eller hudfarve.
Det Chr. Demuth er så bange for, er vel den meieskabte frygt for de mennesker, der kommer til landet af nør.
Der fokuceres i medierne - både de trykte og de elektroniske - i dag enormt meget på den frygt, der er i sær blandt den ældre del af befolkningen, en frygt der bunder i uvidenhed og fordomme.
Vi skal, som Ole Ørskov udtrykker det i samme nr. have flytet de mentale teltpæle, så der bliver plads til os alle.
Hvis Chr. Demuth's holdninger bliver fremherskende i DCU, er vi, på trods af mange år i bestyrelsen for 6. kreds ikke længer medlem, da vi absolut ikke sympatiserer med disse holdninger.
med venlig hilsen
Yrsa & Erling Nystrup
Birkmosevej 58
7480 Vildbjerg

Posted by , 17-01-2001 - 17:46

kl

Posted by , 15-01-2001 - 15:08

Kære William.
Vi har ytringsfrihed i dette land, såvel som i DCU, derfor agter vi ikke fra DCU-Husets side, at stoppe en debat, upåagtet at der optræder kritiske røster.
Kærlig campinghilsen
Jørgen

Posted by , 15-01-2001 - 05:46

&quote;Da man her i landet ikke kan udtrykke en mening
(i hvert fald ikke negativ) om indvandrere, uden
at blive udsat for repressalier...&quote;

Posted by , 15-01-2001 - 00:15

Jeg bliver i et indlæg fra &quote;den temmelig utilfredse&quote;, der tilsyneladende
ikke vil vedgå sin mening med et navn, beskyldt for at være fremmedhadsk.
Jeg har nu læst mit indlæg 20 gange, og kan ikke et sted få øje på hvor
jeg skulle have udtalt mig negativt om andre folkeslag.
Jeg havde i et tidligere indlæg set opgivet nogle tal på kriminaliteten
blandt fremmede. Da jeg netop havde læst om undersøgelsen i en avis,
ville jeg blot korrigere tallene lidt.
Men som jeg også skrev i mit indlæg ville jeg netop ikke udtale mig hverken
for eller imod, og jeg nævnte også hvorfor. Ord som &quote;Ku Klux Klan&quote; og &quote;nazisme&quote;
er gode eksempler på dette. Og det desuden fra en mand, der kalder
sig selv for oplyst.
Et andet indlæg kræver censur! Fra hvilke lande er det man kender det? Hvad har
man et debatforum for, hvis man ønsker censur.

PS: Jeg har camperet i hele Europa blandt alle
mulige mennesker. Desuden har jeg været i alle verdensdele og dér
mødt alle mulige folkeslag med stor fornøjelse!!

Posted by , 14-01-2001 - 23:36

Siger begreber som &quote;Ku-Klux Klan&quote; og &quote;nazisme&quote; Jer noget? Jeg fatter overhovedet ikke denne debat. Jeg fatter ikke, at vi befinder os på samme stade, som USA gjorde i 50'erne og 60'erne. Jeg fatter ikke Dansk Folkeparti-tilhængere. Om der er 7% danske og 20% udenlandse er bedøvende ligemeget. Der vil altid være rådne æg i kurven, hvadenten de er hvide eller brun. Jeg fatter simpelthen ikke, at man er så fattig, rent mentalt, og navlebeskuende, at denne diskussion overhovedet er nødvendig. Et samfunds værdi kan måles efter den evne, hvorpå dets regering er i stand til at oplyse befolkningen, og efter den tolerance, som forefindes i samfundet. Eftersom jeg anser mig selv som en oplyst person, synes jeg også vi er rigere, hvis vi giver plads til minoriteterne. Og Flemming Jensen, du er nøjagtig typen, der giver danske campister ry for at være fremmed-hadske.

Posted by , 14-01-2001 - 23:29

Det hører ikke hjemme med en sådan debat på DCUs hjemmeside. Derfor vil jeg foreslå DCU at man for stoppet denne diskussion. Når vi er på camping er ALLE ens. Sådan er det f.eks på de store rallyer. Her kan alle nationaliteter, tyrkere som tyskere og polakker og israeler lægge side om side og feste sammen.

Posted by , 14-01-2001 - 23:27

hvad er så tallet for visse grupper af mandlige danskere? Mon ikke vi kan finde nogle grupper af danske mænd med en lignende statestik. lad de tal stå lidt også.

Posted by , 14-01-2001 - 22:55

Da man her i landet ikke kan udtrykke en mening
(i hvert fald ikke negativ) om indvandrere, uden
at blive udsat for repressalier, skal jeg undlade
dette. Jeg gør blot opmærksom på, at for visse grupper
af mandlige fremmede i Danmark har op til 40% været
i konflikt med straffeloven. Det samme tal for samtlige
mandlige danskere er 7-8%. Vi lader lige tallene
stå lidt!!!
(kilde: referat af undersøgelse publiceret i
Jyllandsposten for et par uger siden).

Posted by , 14-01-2001 - 18:14

En debat om indvanderne i 'Mellem Campister'? Velkommen til Danmark!

Posted by , 14-01-2001 - 16:18

Jeg vil hermed også Jørgen op. Jeg er enig i det meste af det forrige indlæg, dog er 20% nu engang 20% og dermed en stor andel af indvandrere som har en dom.
Man skal passe på ikke at generallisere. Jeg ville heller ikke have noget imod en lejrchef med anden etnisk bagrund.
Jeg rejser en del i udlandet på ferie og der har jeg lært at der findes mange dejlige mennesker - uanset hudfarve og udsende.

Posted by , 14-01-2001 - 16:14

dcu-id:3287