Praktisk info

Værd at vide om DCU-Camping Blommehaven

På DCU-Camping Blommehaven har vi nogle vigtige regler, for at alle skal have det rart på campingpladsen:

 • 3 meter-reglen mellem hver enhed
 • Der skal være ro på pladsen mellem kl. 23.00-07.00. Musik, radio og TV må ikke virke forstyrrende
 • Man må ikke færdes uden for sin egen plads med flasker/dåser i hænderne
 • Støjende adfærd og anden dårlig opførsel er ikke tilladt, og henstillinger fra pladsens medarbejdere skal efterkommes. Bortvisning kan forekomme, hvis dette ikke efterleves - også uden varsel!
 • AI kørsel overalt på pladsen skal foregå i skridttempo. Max. 10 km/t
 • Der må kun være en bil pr. enhed på pladsen
 • Hunde er velkomne - men skal føres i snor (lovpligtig) og luftes udenfor pladsen. Husk pose, hvis uheldet alligevel er ude
 • Færdsel på skrænterne er forbudt
 • Spildevandsdunke skal benyttes/tømmes ved toilettømmested
 • Party-telte/pavilloner er ikke tilladt
 • Boldspil skal foregår på boldbanen
 • Gæster til campister på pladsen, skal henvende sig i informationen (overtrædelse kan medføre bortvisning af gæst såvel som campist). Gæster skal forlade pladsen senest kl. 22.00 - ellers betales overnatningstakst
 • Postkasse: Ved informationen - tømmes hverdage
 • Afregning: Afregning skal ske inden kl. 12.00. Fra uge 36 afregning inden kl. 11.00
 • Læge: KI. 08.00-16.00 - Rosenvangsallé 213, Højbjerg, tlf.: + 45 86 27 11 55
 • Lægevagten: tlf.: +45 70 11 31 31 - kI. 16.00-08.00
 • Døgnåben apotek: Løveapoteket, Store Torv, 8000 Aarhus C
 • Dan Taxi: tlf.: + 45 70 33 83 38
 • Nat-/nødtelefon: tlf.: + 45 61 62 01 63
 • Skadestuen: Hele dagen: tlf. + 45 70 11 31 31 - ved kontakt med skadestuen og lægevagten skal der ringes, inden du kører derind
 • Husk bommen er lukket mellem kl. 22.00-07.00 Pladsen er aflåst fra kl. 22.00-07.00, dvs. bommen er lukket, og al kørsel er forbudt i dette tidsrum. Åbning af bom mellem kl. 22.00 og 07.00 beregnes med kr. 500, dog ikke ved akut sygdom

Endelig, tænk på hinanden, undgå støj og efterlad pladsen og dens faciliteter, som du selv ønsker at forefinde dem. Personalet på DCU-Camping Blommehaven ønsker dig et behageligt ophold.

Nødopkald

 • Ambulance/politi akut udrykning: 112

 • Politi (ikke akut): 114

 • Hjertestarter findes i køkkenet på vest & øst siden