Praktisk info

Værd at vide om DCU-Camping Ålbæk Strand

Afregning

Afregning: Afregning senest kl. 12.00 - og hytter senest kl. 11.00. Gælder hele sæsonen. Afrejse senest kl. 14.00 i forår og efterår - kl. 12.00 i højsæsonen

Afstand

3 meter-reglen mellem hver enhed

Boldspil

Boldspil skal foregår på boldbanen

Bommen

Husk bommen er lukket mellem kl. 22.00-07.00. Pladsen er aflåst fra kl. 22.00 til kl. 07.00, dvs. bommen er lukket, og al kørsel er forbudt i dette tidsrum, sygdom undtaget

Gæster

Gæster til campister på pladsen, skal henvende sig i informationen (overtrædelse kan medføre bortvisning af gæst såvel som campist). Gæster skal forlade pladsen senest kl. 22.00 - ellers betales overnatningstakst

Hunde

Hunde er velkomne - men skal føres i snor (lovpligtig) og luftes udenfor pladsen. Husk pose, hvis uheldet alligevel er ude

Kørsel

AI kørsel overalt på pladsen skal foregå i skridttempo. Max. 10 km/t. Der må kun være en bil pr. enhed på pladsen

Nyttige telefonnumre

  • Lægevagten: 70 15 03 00
  • Apotek.: 98 42 16 76 eller 98 42 32 14
  • Ålbæk taxi: 98 48 99 00
  • Nat-/nødtelefon: tlf. lejrchef: 20 58 98 37
  • Skadestuen - hele dagen: tlf. + 45 70 11 31 31. Ved kontakt med skadestuen og lægevagten skal der ringes, inden du kører derind

Partytelte mm.

Partytelte/pavilloner er ikke tilladt

Ro på pladsen

Der skal være ro på pladsen mellem kl. 23.00 - 07.00. Musik, radio og TV må ikke virke forstyrrende. Man må ikke færdes uden for sin egen plads med flasker/dåser i hænderne. Støjende adfærd og anden dårlig opførsel er ikke tilladt, og henstillinger fra pladsens medarbejdere skal efterkommes. Bortvisning kan forekomme, hvis dette ikke efterleves - også uden varsel. Tænk på hinanden, undgå støj og efterlad pladsen og dens faciliteter som du selv ønsker at forefinde dem

Smiley-ordning

Se campingpladsens smiley-rapport her

Spildevand

Spildevandsdunke skal benyttes/tømmes ved toilettømmested

Nødopkald

  • Ambulance/politi akut udrykning: 112

  • Politi (ikke akut): 114

  • Hjertestarter hænger på væggen på bygningen ved Informationen