fri teltning, teltcamping, telte

Her kan du slå telt op

Der findes 201 skovområder i Danmark med Fri teltning.

Sverige er kendt langt ud over de svenske grænser for sin allemandsret. Den ret har Danmark ikke – men vi har Fri teltning, der med lidt god vilje kan kaldes det lille lands allemandsret, for den rummer 201 danske skovområder, hvor du har mulighed for at smide dit telt i skovbunden under primitive forhold. 

1-2-3-regel
Ordningen med Fri teltning så dagens lys i 2004 og er løbende blevet udvidet. Dengang var der nervøsitet for, at skovområderne ville udvikle sig i retning af små campingpladser med store mængder efterladt skrald, men intet tyder på, at det er gået sådan. 
Årsagen skal muligvis findes i den såkaldte 1-2-3-regel, der siger, at man kun må overnatte én nat på samme sted, at der må højst slås to telte op samme sted, og at teltene maksimalt må være trepersoners telte. 
– Vi lavede en evaluering i 2010, hvor vi undersøgte, hvad vores folk havde observeret ude i skovene gennem et års tid. Status var, at de stort set ikke havde set noget. For os er det væsentligste succeskriterie, at man ikke er synlig for naboer og fra vejene, og at man rydder op efter sig, og set ud fra det perspektiv er ordningen en succes. Intet tyder på, at folk ikke overholder reglerne, siger specialkonsulent i Naturstyrelsen, Lars Bendix Poulsen. 

Antallet kendes ikke
Hvor mange, der reelt bruger Fri teltning, har Naturstyrelsen ikke noget overblik over.
– Vi aner ikke, hvor mange der bruger ordningen, og vi er heller ikke interesseret i at vide det. For os er det vigtigt, at folk har muligheden for at bruge det, og at vi ikke kan se dem, siger Lars Bendix Poulsen. 
– Det eneste, vi kan være lidt bekymrede for i forbindelse med Fri teltning, er, at man slår telt op på et sted, hvor det er uheldigt ud fra et naturbeskyttelsessynspunkt. Altså på steder, hvor der findes sjældne planter, eller hvor et sjældent dyr holder til, tilføjer specialkonsulenten. 

Image
fri teltning, teltcamping, telte

 

Et andet tilbud
Da Fri teltning blev indført, blev der visse steder udtrykt nervøsitet for, at muligheden for at bo gratis i naturen ville tage kunder fra landets campingpladser. Det, mener Lars Bendix Poulsen ikke, er tilfældet. 
– Det her er et andet tilbud. Jeg tror tværtimod, at det kan understøtte, at folk på et tidspunkt går ind på en campingplads, når de ikke længere gider bo så primitivt, som de gør ude i skoven, vurderer Lars Bendix Poulsen.
Du kan se en oversigt over de 201 områder med Fri teltning på

Store lejrpladser i skovene
Store grupper, der foretrækker at bo i skovene frem for på campingpladser eller vandrehjem, har også en mulighed. De kan booke en af de cirka 150 store lejrpladser med shelters og bålpladser, der findes i Miljø- og Fødevareministeriets skove. Pladsernes størrelse betyder, at det ofte er foreninger, skoler, børneinstitutioner og organisationer, der booker dem. 

Regler for Fri teltning 

 • Det er kun tilladt at overnatte én nat samme sted.
 • Man må højst slå to telte op samme sted.
 • Teltene må maks. være trepersoners telte.
 • Teltene skal være uden for synsvidde fra drifts- og beboelsesbygninger, herunder f.eks. naboer, campingpladser og bilveje. 
 • Det er kun tilladt at anvende åben ild på de dertil indrettede bålpladser.
 • Man må kun bruge feltkøkken, hvis man bruger et stormkøkken, hvor brænderen er indelukket, f.eks. Trangia. Af hensyn til brandfare må man ikke sætte stormkøkkenet på blade, nåle eller andet brændbart materiale – sæt gerne stormkøkkenet på en sten eller lignende ikke-brændbart materiale. 
 • Vær opmærksom på, at en skov kan være lukket for brug af åben ild, brug af bålpladser med videre grundet tørke, og så er brug af stormkøkken heller ikke tilladt. Eventuel lukning af skove med Fri teltning vil være angivet på Naturstyrelsens hjemmeside samt eventuelt med opsatte skilte ved skovens indgange. 
 • Det er ikke tilladt at bruge motoriseret transport på skovens veje.
 • Teltning er ikke tilladt på de strandbredder og klitter, som hører til visse af skovområderne.
 • Efter endt brug skal man rydde op efter sig og tage sit affald med.

Kilde: Naturstyrelsen

Image
DCU medlemskab collage

Danmarks største camping-fællesskab

Bliv medlem af Dansk Camping Union og få:

 • 30% rabat på DCUs 20 campingpladser
 • 15% rabat hos 90 DCU fordelspladser
 • Rabat på attraktioner i hele Danmark
 • Teknisk rådgivning
 • Rabat på service hos DCU Servicecentre
 • Magasinet Camping-fritid otte gange årligt

Bliv medlem her