Køreprøve

Færdselsstyrelsen runder 360.000 prøver efter ét år med kørekort

Styrelsen har nedbragt ventetiden på at komme til køreprøve siden de overtog kørekortområdet fra politiet

Er du ved at tage dit BE kørekort til næste års tur med campingvognen, eller går du og venter på at komme til køreprøve, er du væsentlig bedre stillet i dag, end for lidt over et år siden, da Færdselsstyrelsen overtog kørekortområdet fra politiet.

Den 1. oktober 2021 overtog Færdselsstyrelsen kørekortområdet fra politiet. Ét år senere har styrelsen afviklet næsten 360.000 prøver og nedbragt ventetiden på at komme til køreprøve.

Den første køreprøve i Færdselsstyrelsen fandt sted den 4. oktober 2021, og siden har styrelsens prøvesagkyndige afviklet knap 360.000 prøver fordelt i hele landet – praktiske prøver såvel som teoriprøver.

De mange afviklede prøver betyder, at langt færre kørekortelever venter på en prøve sammenlignet med for et år siden. Bunken er skrumpet fra omkring 41.000 i oktober 2021 til omkring 24.000 i september 2022 – altså med mere end 41 pct.

– For ét år siden voksede Færdselsstyrelsen fra cirka 150 medarbejdere til 500. I dag er vi næsten 600 medarbejdere fordelt på 57 lokationer i hele landet. En ressortoverdragelse af den størrelse er en stor opgave, som kræver en transformation af organisationen. Det er vi fortsat i gang med. Der har været bump på vejen, men vi er nået rigtig langt. Ikke mindst fordi styrelsens medarbejdere i alle dele af landet har leveret en imponerende indsats, siger Stefan Søsted, direktør i Færdselsstyrelsen.

 

Bedre balance mellem øst og vest

Hidtil har der været forskel i ventetiden henholdsvis øst og vest for Storebælt, idet antallet af elever, der venter på en prøve, er størst i øst.

Styrelsen har derfor iværksat en række tiltag, der skal skabe en ensartet prøvesituation på landsplan, blandt andet ved at sende prøvesagkyndige fra Jylland og Fyn til Sjælland, så prøvekapaciteten øges i hovedstadsområdet.

– Målet er, at ventetiden til både teoriprøver og praktiske prøver skal være kort og ens i hele landet. Vi arbejder målrettet på at optimere prøveafviklingen, så området bliver mere efterspørgselsdrevet. Det skal være så let som muligt for den enkelte kørelærer at få prøver til eleverne, siger Brian Paust Nielsen, vicedirektør for Kørekort i Færdselsstyrelsen.

 

Samspil med kørelærerne

Netop kørelærerne spiller en vigtig rolle i udviklingen af kørekortområdet. Et månedligt møde mellem kørelærerforeningerne og styrelsen er nu udvidet med lokale møder i Færdselsstyrelsens elleve kørekortteams.

 – Den tætte dialog, vi har med kørelærerforeningerne, er helt afgørende. Vi har et fælles ønske om et kørekortområde, der fungerer optimalt, og de bedste løsninger finder vi i fællesskab. På de lokale dialogmøder deler vi viden og får endnu bedre indblik i de område-lokale forhold, siger Brian Paust Nielsen. 

 

Sagsbehandlingstider går den rigtige vej

Udover køreprøverne står Færdselsstyrelsen også for administration af kørekortområdet, hvor op mod 100.000 sager skal behandles hver år. Det er for eksempel sager om helbred, alkolås, generhvervelse, fornyelser med mere, hvor sagsbehandlingstiderne er faldet de seneste måneder.

 

Kørekort i tal

For perioden 1. oktober 2021 – 30. september 2022:

390.540 prøver fordelt på 191.041 praktiske prøver og 199.499 teoriprøver

Beståelsesprocent ved praktiske B-prøver fordelt på de 11 områder 

 • Syd- og Sønderjylland 76 pct.
 • Østjylland 74 pct.
 • Vestjylland 69 pct.
 • Bornholm 69 pct.
 • Fyn 69 pct.
 • Kronjylland 68 pct.
 • Sydsjælland og Lolland-Falster 65 pct.
 • Nordjylland 62 pct.
 • Nordsjælland 59 pct.
 • Midtsjælland 56 pct.
 • København 52 pct.

Antal elever, der venter på at komme til en prøve:

 • Uge 40 2021: 41.794
 • Uge 38 2022: 24.290
Image
DCU medlemskab collage

Danmarks største camping-fællesskab

Bliv medlem af Dansk Camping Union og få:

 • 30% rabat på DCUs 20 campingpladser
 • 15% rabat hos 90 DCU fordelspladser
 • Rabat på attraktioner i hele Danmark
 • Teknisk rådgivning
 • Rabat på service hos DCU Servicecentre
 • Magasinet Camping-fritid otte gange årligt

Bliv medlem her