k7_flag

DCU 7. Kreds generalforsamlingsreferat 2022

7. kreds generalforsamling

Lørdag 5. februar 2022 kl. 13.30

Jelling Familie Camping, Mølvangvej 55, 7300 Jelling

 

Dagsorden ifølge vedtægterne

1. Valg af dirigent

2. Valg af stemmetællere

3. Kredsens beretning ved formand Mona Kristensen

4. Fremlæggelse af regnskab for 2020 samt 2021 ved kasserer Martin Kjær

5. Indkomne forslag

6. Valg af repræsentanter til bestyrelsen

Formand Mona Kristensen – Villig til genvalg

Sekretær Elin Thorup – Villig til genvalg

Kasserer Martin Kjær – Villig til genvalg

Bestyrelsesmedlem Kenneth Christiansen – Villig til genvalg

Bestyrelsesmedlem Christian Møller – Stiller ikke op

Næstformand Bjarne Lund Madsen – Stiller ikke op

7. Valg af tre suppleanter til bestyrelsen

Suppleant Hans Jørgen Wind – Villig til genvalg

Suppleant Henning Hansen – Villig til genvalg

Suppleant Erik Pedersen – Villig til genvalg

8. Valg af revisorer samt suppleanter

Revisorer

Bjarne Christiansen – Villig til genvalg

Erik Gunnar Hansen – Villig til genvalg

Revisorsuppleant

Poul Erik Pedersen – Villig til genvalg

9. Eventuelt

 

Image
.

Der blev herefter uddelt blomster og vin til de afgående bestyrelsesmedlemmer Bjarne og Hanne Lund Madsen og Christian Møller, fik en stor tak for deres arbejde i kredsen.

Bjarne og Christian har været i bestyrelsen i henholdsvis 18 og 22 år. Tak for den kæmpe store indsats som i alle har ydet igennem alle årene

Ole Svit takkede for god ro og orden

 Herefter takkede formanden Ole Svit for arbejdet som dirigent.

Referat vil være synligt for medlemmer der er logged ind.

Image
DCU medlemskab collage

Danmarks største camping-fællesskab

Bliv medlem af Dansk Camping Union og få:

  • 30% rabat på DCUs 21 campingpladser
  • 15% rabat hos 90 DCU fordelspladser
  • Rabat på attraktioner i hele Danmark
  • Teknisk rådgivning
  • Rabat på service hos DCU Servicecentre
  • Magasinet Camping-fritid otte gange årligt

Bliv medlem her