k7_flag

DCU 7. Kreds Generalforsamling 2022

Kredsgeneralforsamling 5. februar 2022

7. Kreds afholder generalforsamling lørdag den 5. februar,

i Cafeen på Jelling Familie Camping, Mølvangvej 55, 7300 Jelling

Mødet starter kl. 13.30

Til Generalforsamlingen er der ingen tilmelding.

Husk Coronapas og medlemskortet, da dette skal vises ved indgangen. Samtidig opfordrer vi til, at man har fået taget en frisk test for alles skyld!

Landsformand Anne-Vibeke Isaksen vil være til stede på kredsens generalforsamling.                

Anne-Vibeke vil fortælle om DCU på landsplan, hvad der er sket de sidste 2 år og visionerne for fremtiden.

Efter mødet er der kaffe/te og kage.

Dagsorden ifølge vedtægterne

1.  Valg af dirigent

2.  Valg af stemmetællere

3.  Kredsens beretning ved formand Mona Kristensen

4.  Fremlæggelse af regnskab for 2020 og 2021 ved kasserer Martin Kjær

5.  Indkomne forslag

6.  Valg af repræsentanter til bestyrelsen:

Formand                            Mona Kristensen                        Villig til genvalg         

Sekretær                            Elin Thorup                                 Villig til genvalg

Kasserer                             Martin Kjær                                Villig til genvalg

Bestyrelsesmedlem          Kenneth Christiansen               Villig til genvalg

Bestyrelsesmedlem          Christian Møller                         Stiller ikke op

Næstformand                    Bjarne Lund Madsen                 Stiller ikke op

7.  Valg af suppleanter til bestyrelsen:

Suppleant                          Hans Jørgen Wind                      Villig til genvalg

Suppleant                          Henning Hansen                         Villig til genvalg

Suppleant                          Erik Pedersen                              Villig til genvalg

8.  Valg af revisorer samt suppleanter:

Revisorer:                          Bjarne Christiansen                   Villig til genvalg

                                           Erik Gunnar Hansen                   Villig til genvalg

Revisor suppleant:           Poul-Erik Pedersen                    Villig til genvalg

9. Eventuelt

Forslag der ønskes behandlet under punkt 5, skal være formanden i hænde senest 8 dage før mødets afholdelse.

Samtlige 7. Kreds medlemmer med gyldigt medlemsbevis (skal medbringes) har stemme- og taleret.

Valgbarhed som repræsentant er betinget af fast bopæl i kredsens område samt et års medlemskab af DCU, betalt kontingent og fyldt 18 år.

Ret til ændringer forbeholdes.

Bestyrelsen DCU 7. Kreds