Tempo 100, kørsel, campingvogn, påhængskøretøjer

Tempo 100

Dansk Tempo 100 for campingvogne uden bremser, støddæmper og stabilisatoranordning

Såfremt campingvognen er uden bremser, støddæmper og stabilisatoranordning medbringes dokumentation for, om campingvognen er egnet til 100 km/t.

Din campingforhandler (dokumenteres af fabrikant eller repræsentant) kan hjælpe med at dokumentere campingvognens egnethed til Tempo 100. Oplysningen er nødvendig for synsstedet i forbindelse med registreringssynet. Nedenfor kan du se, hvilken dokumentation, du skal medbringe. 

Dokumentation for egnetheden til kørsel med 100 km/t dokumenteres ved én af følgende muligheder:

  • DMR-motorfeltet ”Maksimal hastighed” indeholder en værdi på mindst 100 km/t
  • CoC-dokumentets felt nr. 29 indeholder en værdi på mindst 100 km/t
  • Registreringsattesten oplyser en hastighedsværdi på mindst 100 km/t
  • Den af den udenlandske myndighed udstedte originale attest for Tempo 100-godkendelse af køretøjet
  • Erklæring fra køretøjsfabrikanten eller dennes repræsentant med oplysning, at påhængskøre-tøjet er egnet til kørsel ved hastigheder på mindst 100 km/t. Hastigheden kan findes i EU-typegodkendelsen
     

For Camp-let og EURO-trailere findes følgende dokumenation