Vægtafgift, campingvogne

Campister bliver flået i vægtafgift

Vægtafgiften for campingvogne er mange gange højere end for trailere. DCU har været i Skatteministeriet for at finde en forklaring – og den er tynd.

Tekst: Torben Brandt

Har du nogensinde undret dig over, at du som ejer af en campingvogn betaler meget mere i vægtafgift end ham, der har en trailer med samme vægt? Det har DCU-medlem Jens Ulstrup.

– Jeg er campist og har gennem længere tid undret mig over en meget ulige fordeling af vægtafgift på henholdsvis påhængsvogn og campingvogn. Er der nogen reel baggrund for, at en campingvogn med en totalvægt på f.eks. 2.500 kg årligt skal betale mere end 10 gange mere end en trailer med samme totalvægt? Ret beset vil jeg skønne, at campingvognen reelt kører væsentlig færre kilometer på vejnettet i løbet af et år end for eksempel en håndværkstrailer. Er det rimeligt set fra campistens side, eller har staten fundet en ubeset god indtjening, spurgte Jens Ulstrup i en mail til DCU i slutningen af 2017 og tilføjede: 

– Ifølge Danmarks Statistik er der ca. 137.000 campingvogne, så det er vel ikke et minoritetsproblem?
 

Beregnes forskelligt

Reglerne er sådan, at campister altid betaler vægtafgift for campingvognen uanset dens vægtklasse. Derimod betales der ikke vægtafgift for en teltvogn eller havetrailer, så længe totalvægten ikke overstiger 500 kg. 

Det er dog ikke helt let at sammenligne vægtafgiften for trailere og campingvogne, fordi trailere kun betaler vægtafgift en gang årligt beregnet efter totalvægten, hvorimod der for campingvogne betales vægtafgift hvert halve år beregnet efter egenvægten.
På trods af de forskellige måder til fastsættelse af vægtafgiften er det indiskutabelt, at vægtafgiften for campingvogne er markant højere end for trailere. Eksempelvis betaler ejeren af en trailer med en totalvægt på mellem 2.001-2.500 kg kun 340 kr. i vægtafgift om året, mens ejeren af en campingvogn med en egenvægt på 2.200 kg betaler 3.388 kr. årligt. Det er næsten 10 gange så meget. 

Værd at bemærke er også, at vægtafgiften fra 2017 til 2018 forblev uændret for trailere, hvorimod taksterne steg næsten seks procent for campingvogne.  
 

Sendte spørgsmålet videre 

På redaktionen kunne vi ikke give DCU-medlemmet et fornuftigt svar på spørgsmålet og sendte derfor forespørgslen videre til presseafdelingen i SKAT, der videresendte den til Skatteministeriet. Her henviste man til, at socialdemokraternes medlem af Transport-, Bygnings- og Boligudvalget, Rasmus Prehn, i slutningen af 2017 havde stillet skatteminister Karsten Lauritzen netop det spørgsmål, og at ministerens svar fortsat var gældende. 

”Ministeren bedes oplyse, hvilke hensyn der ligger til grund for, at vægtafgiften for en trailer og campingvogn med samme vægt er forskellig”, spurgte Rasmus Prehn, der tidligere har talt campisternes sag i forbindelse med etableringen af Tempo 100 i Danmark.
 

Erhvervsliv vigtigere end campingliv

Skatteministeren besvarede spørgsmålet skriftligt 8. december 2017. I svaret redegør ministeren for den historiske udvikling på området og bekræfter, at der ganske rigtigt er forskel i afgiften for campingvogne og påhængsvogne. 

– Det er ikke muligt i forarbejderne til loven at finde en særlig begrundelse for afgiftssatsen for campingvogne. I lovforslaget til hovedloven fra 1962 er der ikke knyttet bemærkninger om campingvogne til bestemmelsen. Men det gælder generelt for vægtafgiftsloven, at køretøjer, der anses for overvejende at være til erhvervsmæssigt brug, beskattes lempeligere end køretøjer, der anses for at være overvejende til privat brug, svarede skatteminister Karsten Lauritzen.  
 

Landsformand undrer sig

DCU’s landsformand, Bjarne Jensen, har ikke noget imod, at man fra politisk hold gerne vil give erhvervslivet ordentlige forhold, men han mener ikke, at det skal være på bekostning af campisterne. 

– Jeg har svært ved at se det logiske i, at DCU’s medlemmer og andre campister med campingvogn skal betale gildet ved at betale så meget mere i vægtafgift end dem, der kører med trailere. Det er for mig at se en urimelig forskelsbehandling og giver ingen mening i forhold til, hvor lidt campisterne reelt slider på vejene, siger Bjarne Jensen. 

 

Vægtafgifter 2018

TRAILER

Totalvægt trailer                                   Årlig vægtafgift

501-1.000 kg                                           140 kr.

1.001-2.000 kg                                        270 kr.

2.001-2.500 kg                                        340 kr.

2.501-3.000 kg                                        430 kr.

3.001-4.000 kg                                        530 kr.

 

CAMPINGVOGN

Egenvægt campingvogn                       Halvårlig vægtafgift

Op til 600 kg                                         339 kr.

601-800 kg                                            413 kr.

801-1.100 kg                                           563 kr.

1.101-1.300 kg                                         749 kr.

1.301-1.500 kg                                        976 kr.

1.501-2.000 kg                                       1.344 kr.

 

For campingvogne over 2.000 kg betales en halvårlig vægtafgift, der svarer til 77 kr. pr. 100 kg egenvægt.

Image
DCU medlemskab collage

Danmarks største camping-fællesskab

Bliv medlem af Dansk Camping Union og få:

  • 30% rabat på DCUs 20 campingpladser
  • 15% rabat hos 90 DCU fordelspladser
  • Rabat på attraktioner i hele Danmark
  • Teknisk rådgivning
  • Rabat på service hos DCU Servicecentre
  • Magasinet Camping-fritid otte gange årligt

Bliv medlem her