Camping Key Europe, campingpas, medlemskort

Campingrådet overtrådte konkurrenceloven

Konkurrencerådet har den 31. maj 2017 truffet afgørelse om, at Campingrådet straks skal bringe til ophør, at campister skal forevise eller købe et af Campingrådet udstedt CKE-campingpas, da dette krav er i strid med konkurrenceloven.

I afgørelsen slår Konkurrencerådet bl.a. fast, at Campingrådet har overtrådt konkurrenceloven ”i perioden 2011-2016 at have vedtaget ens priser for salg af Camping Key Europe pas (CKE-pas), herunder såkaldte transitpas, samt i perioden 2012-2016 at have vedtaget, at det er en betingelse for campisters adgang til campingpladsen, at de på stedet køber eller foreviser et gyldigt CKE-pas, herunder at have vedtaget at afvise konkurrerende campingpas (adgangsgivende), bl.a. ACSI Club ID.”

Til afgørelsen skal siges, at Campingrådet allerede omkring årsskiftet besluttede at ophæve såvel vedtagelsen om ens priser for salg af CKE-pas som vedtagelsen om ikke at acceptere andre campingpas end CKE-pas, som betingelse for campisters adgang til campingpladsen, herunder vedtagelsen om specifikt at afvise ACSI Club ID som adgangsgivende campingpas.

Campingpasset er hverken dødt eller ulovligt
Konkurrencerådets afgørelse forhindrer således ikke, at campingpladserne kan fortsætte passalget som hidtil for sæsonen 2017, da den nuværende praksis ikke er ulovlig. Som meddelt flere gange tidligere fastsættes prisen for CKE-passet alene og individuelt af den enkelte campingplads. På tilsvarende vis er det den enkelte campingplads, der selv frit fastsætter alle betingelser for adgang til campingpladsen – Campingrådet stiller ikke krav om, campingpladserne skal forlange CKE-pas eller andre pas for at give gæster adgang.

Campingrådet vil samtidigt – igen – opfordre til, at campingpladserne fjerner det såkaldte ’pastype-skilt’, hvor ordet ‘obligatorisk’ fremgår, således campisterne ikke fejlinformeres. Ligeledes bør der undlades at anvende folderne til gæsterne om CKE-passet, som campingpladserne måtte have liggende – de indeholder også det nu ophævede obligatoriske krav.

Campingpassagen og hele situationen omkring campingpas vil blive drøftet på Campingrådets bestyrelsesmøde den 8. juni.


Kilde: Campingrådet

Konkurrencerådets afgørelse kan findes her

Image
DCU medlemskab collage

Danmarks største camping-fællesskab

Bliv medlem af Dansk Camping Union og få:

  • 30% rabat på DCUs 21 campingpladser
  • 15% rabat hos 90 DCU fordelspladser
  • Rabat på attraktioner i hele Danmark
  • Teknisk rådgivning
  • Rabat på service hos DCU Servicecentre
  • Magasinet Camping-fritid otte gange årligt

Bliv medlem her