Det er nu muligt at benytte sin BroBizz på rederiet Færgens destinationer rundt til de danske øer.

BroBizz kan nu også bruges på de danske øer

De danske øer bliver lettere tilgængelige, efter at et nyt samarbejde mellem rederiet Færgen og BroBizz A/S er trådt i kraft

Færgerejser til en række danske øer bliver noget mere simple, idet de bliver omfattet af BroBizz®-ordningen. Det betyder, at rejser til henholdsvis Bornholm, Samsø, Fanø, Langeland og
Lolland fremover kan afregnes via BroBizz.

BroBizz kan i forvejen benyttes som betalingsmiddel på en lang række færgeoverfarter, betalingsveje og broforbindelser i Skandinavien, ligesom løsningen omfatter lufthavnsparkering i Kastrup og Billund samt gadeparkering i en række større europæiske byer.