Fastligger

Bred opbakning til forsøgsordning med udvidet vintercamping

Der var politisk flertal for en forsøgsordning med udvidet vintercamping i en periode på to år

Der var politisk flertal for en forsøgsordning med udvidet vintercamping i en periode på to år, da lovforslaget blev fremsat i torsdags i Folketinget. Alle partier giver udtryk for, at de bakker op.

 

Tekst Lars Milbæk

Forsøgsordningen gælder for campingpladser, som allerede har tilladelse til vintercamping, og der kan højst gives tilladelse til udvidet vintercampering på 5 % af de enheder, som allerede er godkendt til vintercamping. Det vil sige, at hvis en campingplads har 100 vintergodkendte enheder, kan den højst give tilladelse til udvidet vintercamping på fem af dem.

Som reglerne er i dag, må man maksimalt opholde sig i tre uger på vinteråbne pladser i perioden fra 1. november til udgangen af februar.

Tilladelse til udvidet vintercamping skal godkendes i de enkelte kommuner. Generelt har DCU et rigtig godt samarbejde med kommunerne i forhold til de nuværende regler.

DCUs ser positivt på udvidet vintercamping

Helt overordnet ser DCU positivt på udvidet vintercamping. Vintercamping fungerer allerede i bedste velgående på ni af DCUs 21 campingpladser, og i og med at DCU arbejder for at fremme camping i Danmark, er det kun positivt, at man kan campere året rundt.

DCUs landsformand, Anne-Vibeke Isaksen, siger:

– Vi er som udgangspunkt positive over for en prøveperiode, da vi som organisation både har sympati med de danskere, som må vælge denne udvej af nød, og også anerkender, at der er mennesker, der aktivt tilvælger at bo på denne måde, og hun fortsætter:

– Det er dog vigtigt, at prøveperioden bruges til at få konstruktive erfaringer med fordele og ulemper ved at bo permanent på en campingplads, da vi helt overordnet mener, at camping er en ferie- og fritidsform og ikke en boligform.

Anne-Vibeke Isaksen ser blandt andet fordele i det fællesskab, der allerede i dag udfolder sig blandt fastliggerne på DCUs campingpladser. Disse campingfællesskaber kan også være et værn mod ensomhed, der reelt er et voksende samfundsproblem. Hun tilføjer:

– Camping er ikke ukendt som en midlertidig løsning i jagten på at finde et permanent sted at bo. Det oplever vi for eksempel i august og september, når studenterne skal til storbyerne for at læse. Mange danske campingpladser er økonomisk trængte og ved at åbne for beboelse, kan det måske også bane vejen for en ekstra indtægt.
 

Men der er også udfordringer

– Blandt ulemperne ser vi udfordringerne i, at folk skal have alle deres ejendele på én plads. Det vil se helt anderledes ud end hos dem, der kun ankommer med deres ferie- og fritidsudstyr, siger Anne-Vibeke Isaksen og fortsætter:

– Det kræver en høj grad af regler og disciplin, altså det vi i dagligdagen kalder ”ordnede forhold”, som man kender dem fra eksempelvis boligforeninger. De ordnede forhold skal også sikre, at det sikkerhedsmæssige er på plads. Man bor i forvejen meget tæt på hinanden på en campingplads, og med flere ting omkring vognene øges brandfaren. Det afspejler sig allerede i dag i de skrappe sikkerhedsregler.
 

Trailer parks, nej tak

Som i andre boligformer kan beboere på campingpladser også have behov for pleje, hjemmepleje og lignende. Det kan være en udfordring at få dette til at fungere optimalt i dagligdagen, da der på de fleste campingpladser er en bom, som regulerer adgangen til pladsen.

Kommunerne kunne måske fristes til at fralægge sig ansvaret i forhold til deres borgere og deres beboelse og vælge camping som en let og billig udvej. Hvis det er midlertidigt, så er det noget andet. DCU vil altid gerne hjælpe.

Anne-Vibeke Isaksen siger afslutningsvis:

– Hvis vi får ”trailer-park”-lignende forhold i Danmark, kan det skade en hel branches image og dermed skade dansk turisme og de deraf økonomiske konsekvenser og mistede arbejdspladser.

– Når der allerede i dag er skrappe regler på området for vintercamping, er det også for at beskytte Danmarks i forvejen klemte natur. Det er en af årsagerne til, at vintercamping allerede i dag er reguleret.

Image
DCU medlemskab collage

Danmarks største camping-fællesskab

Bliv medlem af Dansk Camping Union og få:

  • 30% rabat på DCUs 20 campingpladser
  • 15% rabat hos 90 DCU fordelspladser
  • Rabat på attraktioner i hele Danmark
  • Teknisk rådgivning
  • Rabat på service hos DCU Servicecentre
  • Magasinet Camping-fritid otte gange årligt

Bliv medlem her