Kreds Generalforsamling

I Skave multihus kl. 11

0.00

Kredsgeneralforsamling

DCU 6. kreds indkalder til generalforsamling søndag den 11. februar 2024 kl. 11.00 i Skave & omegns Multihus, Viborgvej 201, Skave, 7500 Holstebro.

Landsformand Anne-Vibeke Isaksen vil komme på besøg og går på talerstolen inden selve generalforsamlingen starter. I får dermed mulighed for at møde og høre vores landsformand.

Kredsen sørger for at sulten ikke overmander jer og er derfor vært ved 2 stykker smørebrød og drikkevarer, når det kan passe ind i programmet.

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Kredsledelsens beretning
3. Kredsens regnskaber til godkendelse
4. Indkomne forslag
5. Valg af repræsentanter

På valg er:
Lars Foged
Lars Mortensen (ønsker ikke genvalg)
Klavs Rugaard Bruun (ønsker ikke genvalg)
Eva Munk

6. Valg af suppleanter til kredsledelsen

På valg er:
Lars Bo Bachmann

7. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant

På valg er
Torben Manthai
Rita Kristensen
Birgitte Pedersen (revisorsuppleant)

8. Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet under punktet ”Indkomne forslag”, skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Gyldigt medlemskort for 2024 skal forevises ved indgangen.

Bestyrelsen

Image
DCU medlemskab collage

Danmarks største camping-fællesskab

Bliv medlem af Dansk Camping Union og få:

  • 30% rabat på DCUs 20 campingpladser
  • 15% rabat hos 90 DCU fordelspladser
  • Rabat på attraktioner i hele Danmark
  • Teknisk rådgivning
  • Rabat på service hos DCU Servicecentre
  • Magasinet Camping-fritid otte gange årligt

Bliv medlem her