Generalforsamling

Kreds 2 Generalforsamling 2022

Lørdag d. 19. februar 2022

-
140.00

Lørdag den 19. februar 2022 holder DCU 2 Kreds generalforsamling på Køge Handelsskole, Uddannelsesvej 20, 4600 Køge.

Dørene åbnes kl. 13:00

Generalforsamlingen starter kl. 14:00

Alle DCU-medlemmer har adgang, men kun medlemmer af 2. kreds har stemmeret.

Ved indgangen skal der forevises gyldigt medlemsbevis eller kvittering for betalt kontingent for 2022.

Der vil ved indgangen være mulighed for at få optalt logbøger for 2021

Logbøger kan også sendes til Susanne Rasmussen, Banevej 3, 4735 Mern sammen med en frankeret svarkuvert inden 01. februar 2022.

Dagsorden ifølge. lovene:

  1. Valg af dirigent og stemmetællere
  2. Indlæg fra DCU’s landsformand Anne-Vibeke Isaksen
  3. Kredsbestyrelsens beretning
  4. Kredsens regnskab
  5. Indkomne forslag
  6. Valg af repræsentanter
  7. Valg af suppleanter
  8. Valg af 2 revisorer + en suppleant
  9. Eventuelt

Bestyrelsen består i 2022-2024 af 11 repræsentanter.

Der skal vælges 8 repræsentanter.   3 for 2 år og 5 for 4 år

Følgende repræsentanter er på valg:

Kaj Hansen                                         Modtager genvalg
Dorte W Andersen                         Modtager genvalg
Hans-Ole Hansen                          Modtager genvalg
Erik Jensen                                         Modtager genvalg
John Wriedt                                       Modtager ikke genvalg
Tonny Rosenberg Hansen        Modtager ikke genvalg
Anne Klausen                                  Modtager ikke genvalg
xxxx
xxxx
xxxx

Følgende repræsentanter er ikke på valg:

Susanne Rasmussen
Sally Andersen
Stig Johansen

Der skal vælges 3 suppleanter

Følgende revisorer er på valg:

Preben Jørgensen                          Modtager genvalg
Jürgen Johansen                             Modtager genvalg

Kredsen er vært ved kaffe og brød. Kildevand, sodavand og øl kan købes.

 

Efter generalforsamlingen afholder kredsen en aftenfest på Køge Handelsskole.

Der vil være mulighed for at købe en velsmagende festmenu bestående af Forloren hare med vildtsauce, waldorff salat, kartofler, asier og mix. salat samt kaffe med en lækker æblekage.

Salg af Vin, øl og sodavand
Drikkevarer til eget forbrug kan medtages.

Festen starter kl. 18:00 og prisen for menuen er kr. 140,00.

 

Der vil være mulighed for at overnatte i egen campingvogn på skolens parkeringsplads.

Der er plads til 35 vogne og pladserne bliver fordelt efter ”først til mølle” princippet.

Strøm kan købes i meget begrænset mængde - kun til lys og opladning af batteri.

Prisen for strøm er kr. 30,00 og ønske om strømtilslutning skal meddeles ved tilmelding.

Ankomst til pladsen tidligst lørdag kl. 10:00

 

Tilmelding til overnatning, aftenfest og festmenu skal ske senest 5. februar 2022

Der åbnes for tilmelding 10. januar 2022

Overnatning er uden beregning.

Betaling for festmenu og strøm senest 07. februar 2022 på DCU konto 1551-3719485979

Der kræves ikke tilmelding til deltagelse i generalforsamlingen, kun til aftenfesten og overnatning.

 

Spørgsmål kan rettes til Erik Jensen 40866836 mail erik@lak.dk

Du skal logge ind for at kunne tilmelde dig.

Log ind her