Generalforsamling

Generalforsamling i 4 kreds

Generalforsamling 4. februar

 

 

4. Kreds holder generalforsamling søndag 4. februar kl. 14.00 i restaurant Skansen Lerumbakken 11 9400 Nørresundby.

Samme sted som tidligere stedet har blot fået nyt navn

Dørene åbnes kl. 13.00

Alle DCU medlemmer har adgang men kun medlemmer af 4. Kreds har stemmeret. Ved indgangen skal forevises gyldigt medlemskort/campingpas

eller kvittering for betalt kontingent for 2024.

 

Dagsorden ifølge lovene:

1. Valg af dirigent

2. Kredsledelsens beretning

3. Landsformanden beretter om DCU

4. Kredsens regnskab til godkendelse

5. Indkomne forslag

6. Valg af repræsentanter og suppleanter

7. Valg af to revisorer og revisorsuppleant

8. Eventuelt

 

Følgende er på valg:

Birthe Nielsen villig til genvalg

Hans Kurt Larsen villig til genvalg

Bjarne Hansen ønsker ikke genvalg

Lene Nielsen ønsker ikke genvalg

 

Revisorer:

Bent Pedersen

Jane Sørensen

Revisor suppleant:

Susanne Sørensen

 

Kredsen er vært ved kaffe og brød samt øl eller vand i forbindelse med generalforsamlingen.

 

Da vi mangler folk i bestyrelsen opfordre vil til at møde op og melde jer hvis i har lyst til at være med til at lave oplevelser for andre campister så hold jer endelig ikke tilbage og har i spørgsmål kontakt en fra bestyrelsen og få en snak om bestyrelses arbejde i DCU

 

Hilsen 4 Kreds

Image
DCU medlemskab collage

Danmarks største camping-fællesskab

Bliv medlem af Dansk Camping Union og få:

  • 30% rabat på DCUs 20 campingpladser
  • 15% rabat hos 90 DCU fordelspladser
  • Rabat på attraktioner i hele Danmark
  • Teknisk rådgivning
  • Rabat på service hos DCU Servicecentre
  • Magasinet Camping-fritid otte gange årligt

Bliv medlem her