Generalforsamling

Generalforsamling i 4 kreds

 

4. Kreds´s Generalforsamling 30. januar

 

 

Dagsorden ifølge lovene:

1. Valg af dirigent

2. Kredsledelsens beretning

3. Landsformanden beretter om DCU

4. Kredsens regnskab til godkendelse

5. Indkomne forslag

6. Valg af repræsentanter og suppleanter

7. Valg af revisorer og revisorsuppleant

8. Eventuelt

9.

Følgende er på valg:

Finn Ljørring villig til genvalg

Lene Nielsen villig til genvalg

Margit Poulsen ønsker afløsning

Steen Steensen villig til genvalg

 

 

Revisorer:

Bent Pedersen på valg

 

Revisor suppleant:

Susanne Sørensen på valg

 

Kredsen er vært ved kaffe og brød samt øl eller vand i forbindelse med generalforsamlingen.

Hilsen 4 Kreds