Vær frisk og træd ind i bestyrelsen, du fortryder ikke.

Generalforsamling 9. februar 2022 kl. 19.00

Generalforsamling DCU 1. Kreds

DCU 1. Kreds indkalder til generalforsamling.

DCU 1. kreds indkalder til generalforsamling onsdag den 9. februar 2022 kl. 19.00 på

DCU-Copenhagen Camp "Absalon" i Fælleslokalet på pladsen.

 1. Kreds omfatter det tidligere Københavns Amt, København, Frederiksberg og Bornholms Amt. Postnr.: 1000-2665, 2700-2950, 3500 og 3700-3790.

Landsformand Anne-Vibeke Isaksen vil komme på besøg og gå på talerstolen og i får dermed mulighed for at møde og stille spørgsmål til vores landsformand.

 

Dagsorden ifølge lovene:

1. Valg af dirigent

2. Kredsledelsens beretning

3. Landsformanden beretter om DCU

4. Kredsens regnskab til godkendelse

5. Indkomne forslag

6. Valg af repræsentanter og suppleanter

7. Valg af revisorer og revisorsuppleant

8. Eventuelt

 

Kredsen er vært ved kaffe/the og brød samt øl eller vand i forbindelse med generalforsamlingen.

Forslag der ønskes behandlet under punkt 5, skal være formanden/kredsen i hænde senest 8 dage før mødets afholdelse.

Samtlige 1. Kreds medlemmer med gyldigt medlemsbevis (skal medbringes) har stemme- og taleret.

Valgbarhed som repræsentant er betinget af fast bopæl i kredsens område samt et års medlemskab af DCU, betalt kontingent og fyldt 18 år.

Mød op og hør hvad der foregår i vores kreds, og skulle i kende nogen som har lyst til at yde et spændende stykke foreningsarbejde, er chancen der nu.

Ret til ændringer forbeholdes.