Foto DCU

DCU 7. Kreds Generalforsamling 2024

Har du lyst til at lave stævner til andre campister?

Generalforsamlingen afholdes lørdag den 3. februar kl. 14.00 på Gram Slotskro, Slotsvej 52, 6510 Gram

 

 

Mød op til vores generalforsamling, hvor du har mulighed for at blive valgt ind i bestyrelsen.

Skulle du have spørgsmål, du gerne vil have svar på inden generalforsamlingen, så er du velkommen til at kontakte Mona Kristensen mok.dcu@gmail.com eller Elin Thorup elindcu@gmail.com 

 

Vi vil glæde os over alle der kommer og bakker op omkring vores arbejde og vi vil være vært for en lettere forplejning.

 

Alle DCU-medlemmer har adgang, men kun 7. kreds medlemmer har tale- og stemmeret.

HUSK derfor at medbringe gyldigt medlemskab for 2024

 

 

Tilmeld jer ganske uforpligtende snarest og senest 27. januar, så vi ved, hvor meget kaffe vi skal brygge. 

 

Er du tilmeldt Generalforsamlingsstævnet er det ikke nødvendigt at tilmelde dig her.

 

Dagsorden i henhold til DCU’s love og vedtægter § 14 stk. 3

1.     Valg af dirigent

2.     Valg af stemmetællere

3.     Kredsen beretning ved formand Mona Kristensen

4.     Fremlæggelse af regnskab for 2022 og 2023 ved kasserer Martin Kjær

5.     Indkomne forslag

6.     Valg af repræsentanter til bestyrelsen

Bestyrelsesmedlem Marianne A. R. Christiansen, villig til genvalg

Bestyrelsesmedlem Ole L. Rasmussen, villig til genvalg

Bestyrelsesmedlem Mary Scherrebeck, villig til genvalg

   

Bestyrelsesmedlem Hans Jørgen Wind, villig til genvalg

Bestyrelsesmedlem (Erik Pedersen), afgået ved døden

 

Bestyrelsesmedlem Lilian Jørgensen, fratrådt

 

Bestyrelsesmedlem Kenneth Christiansen, fratrådt

 

Aktiv suppleant, Karen Skjønnemand, villig til valg

 

Aktiv suppleant, Marianne Rosenvang, villig til valg

 

7.     Valg af suppleanter, hvor de første 3 bliver aktive suppleanter.

8.     Valg af revisorer samt suppleant

Revisor: Bjarne Christiansen, villig til genvalg

Revisor: Erik Gunnar Hansen, villig til genvalg

Revisor suppleant: Poul-Erik Pedersen ønsker ikke genvalg

9.     Eventuelt

 

Forslag der ønskes behandlet under ”indkomne forslag”, skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

 

Valgbarhed som repræsentant er betinget af fast bopæl i kredsens område samt et års medlemskab af DCU, betalt kontingent og fyldt 18 år.

 

Program:

Kl. 14.00 Generalforsamlingen starter

Undervejs vil vi holde en pause og være vært for en let forplejning med en øl/vand og kaffe/te

 

Landsformand Anne-Vibeke Isaksen vil være tilstede og fortælle om DCU på landsplan

Priser:

Det er gratis at deltage

 

Tilmelding:

Tilmeldingen er åben til 27.01. 2024 kl. 12.00

140 personer kan deltage

 

Venlig hilsen

Bestyrelsen i DCU 7. Kreds.

 

Oplysninger vedr. tilmelding:

Når du har udfyldt formularen herunder, vil du modtage en mail med de oplysninger du har indtastet.

Du skal logge ind for at kunne tilmelde dig.

Log ind her

Image
DCU medlemskab collage

Danmarks største camping-fællesskab

Bliv medlem af Dansk Camping Union og få:

  • 30% rabat på DCUs 20 campingpladser
  • 15% rabat hos 90 DCU fordelspladser
  • Rabat på attraktioner i hele Danmark
  • Teknisk rådgivning
  • Rabat på service hos DCU Servicecentre
  • Magasinet Camping-fritid otte gange årligt

Bliv medlem her