DCU 3. Kreds Generalforsamling 12 feb. DCU camping Odense

Generalforsamling 2022

Sæt kryds i kalenderen!

Lørdag d. 12. februar 2022 kl. 1400 indkaldes til 3. Kreds generalforsamling i opholdsstuen på
DCU-camping Odense.
Alle DCU’s medlemmer har adgang, men kun 3. Kreds’ medlemmer har stemme og taleret.
Ved indgangen skal forevises medlemskort eller kvittering på betalt kontingent for 2022.
Dagsorden ifølge DCU’s love §14 stk. 3.
Nærmere information vil komme i blad 1. 2022 samt på 3. Kreds hjemmeside.

På bestyrelsens vegne
Ole Frankfurth
Kredsformand