logbog

AFLYST

AFLYST DCU 3. Kreds. Logbogsoptælling i Odense 14-16 jan. 2022

-

AFLYSNING:

Grundet Covid-19 restriktionerne og Omikron, ser vi os desværre nødsaget til at aflyse vores
Logbogsstævne 14. – 16. jan.

Du/I kan gøre følgende:

1. Aflevere logbogen i Receptionen el. i postkassen på DCU- Camping Odense. Senest d. 22. jan. 2022

2. Sende den til Ole Frankfurth, Grandvej 8, 5580 Nr. Aaby. Så jeg har den senest d. 24. jan.


Husk at skrive tydelige navn og adresse på logbogen.

Vi beklager aflysningen!

Godt nytår til jer alle, og pas på jer selv!

 

På bestyrelsens vegne
Ole Frankfurth
Formand
3.Kreds

 

 

Logbogsoptælling på DCU-Odense City Camp

14. – 16. Januar 2022

Vi mødes i opholdsstuen lørdag d. 15. Jan. Kl. 1430 til en hyggelig eftermiddag, hvor kredsen er vært med kaffe og brød herunder optælling af logbogspoint for 2021.
Logbogsmærkerne sendes pr. post ca. i maj måned

Program:

Fredag d. 14. Jan.
Ankomst for dem, der har campingvogn med.

Lørdag d. 115. Jan.

Kl. 1430: Er der kaffe m. brød samt logbogsoptælling.
Kl. ca. 1700: Tænder vi op i grillen, så vi er klar til at spise vores medbragte mad kl. 1800.


Søndag d. 12. Jan.

Afrejse

Hvis I ønsker at deltage i fællesspisningen eller har campingvogn med , så tilmeld jer på kredsens hjemmeside i perioden 2. til 8. januar, så sørger vi for plads til jer og eventuelle campingvogn.

Overnatning og strøm afregnes med campingpladsen.

 

På kredsens vegne

Ole Frankfurth

 

Hvis I er forhindret i at komme til logbogsoptællingen d. 15. Januar 2022 og har mere end 60 point, kan i sende logbogen til Ole Frankfurth, Grandvej 8, 5580 Nørre Aaby.

Ønskes logbogen samt logbogmærker retur pr. post vedlægges returkuvert  med porto samt 20kr.

Ved spørgsmål så ring til Ole Frankfurth på tlf. 24 27 38 31

På kredsens vegne
Ole Frankfurth