Foto: Adobestock

3. Kreds Generalforsamling 17/2-2024

DCU Odense City Camp

Generalforsamling 2024 i 3.Kreds

 

Der indkaldes hermed til Kreds 3’s generalforsamling lørdag d. 17. februar 2024, kl. 1400
på DCU-Odense City Camp i opholdsstuen.

Dagsorden ifølge DCU’s love og vedtægter.

1. Valg af dirigent
2. Valg af stemmetællere
3. Kredsbestyrelsens beretning
4. Kredsen regnskab til godkendelse
5. Indkomne forslag
6. Valg af repræsentanter til bestyrelsen:

På valg er:

Jan Andersen Modtager genvalg
Ole Frankfurth Modtager genvalg
Lars G. Frankfurth Modtager ej genvalg

7. Valg af suppleanter til kredsbestyrelsen
8. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant
9. Eventuelt

 

Bestyrelsen består af 7 repræsentanter.
Der skal vælges: 4 for 4 år

Forslag, der ønskes behandlet under ”indkomne forslag”, skal være formanden i hænde senest
8 dage før generalforsamlingen. Forslag sendes på mail: kreds3@dcu.dk eller sendes til kredsformand Ole Frankfurth, Grandvej 8, 5580 Nr. Aaby.

Man skal have været medlem af DCU hele 2023 for at være opstillingsberettiget samt over 18 år.

Alle DCU-medlemmer har adgang, men kun 3. Kreds medlemmer har tale- og stemmeret.
Der skal fremvises gyldigt medlemskab for 2024 ved indgangen.

Kredsen er vært for kaffe og kage.

Efter generalforsamlingen vil der være fællesspisning (egen mad og drikke) lørdag aften kl. 1830.

Vi glæder os til at se jer!

Venlig hilsen
Kredsbestyrelsen
3. Kreds

Ret til ændringer forbeholdes

Image
DCU medlemskab collage

Danmarks største camping-fællesskab

Bliv medlem af Dansk Camping Union og få:

  • 30% rabat på DCUs 20 campingpladser
  • 15% rabat hos 90 DCU fordelspladser
  • Rabat på attraktioner i hele Danmark
  • Teknisk rådgivning
  • Rabat på service hos DCU Servicecentre
  • Magasinet Camping-fritid otte gange årligt

Bliv medlem her