campingvogn, bil, fart Snart kan både camping- og teltvogne samt autocampere over 3.500 kg hæve farten fra 70 km/t. til 80 km/t. uden for tættere bebygget område og på motortrafikveje. Foto: Brian Lindberg Jensen
Hastighed

Campister må snart hæve farten

Alt tyder på, at alle camping- og teltvogne fra 1. juli må køre 80 km/t. på både lande- og motortrafikvej.
Annonce

Af Torben Brandt

Det er efter alt at dømme snart slut med at se campingvogne trille af sted med speedometernålen stående på 70 km/t. på landevejen med en lang hale af køretøjer efter sig.

For regeringen og Dansk Folkeparti – der til sammen har flertal i Folketinget – har stillet forslag om at ændre færdselsloven, så hastighedsgrænsen forhøjes fra 70 km/t. til 80 km/t. for lastbiler samt lette og tunge vogntog uden for tættere bebygget område, hvilket vil sige landevej og motortrafikvej.

Forslaget var i høring fra 21. december sidste år til 14. januar i år. Derefter skal der kigges på eventuelle høringssvar, inden forslaget kan vedtages i Folketinget og træde i kraft fra 1. juli 2019.

For campister betyder det, at både camping- og teltvogne samt autocampere over 3.500 kg kan hæve farten fra 70 km/t. til 80 km/t. uden for tættere bebygget område og på motortrafikveje. Dermed kan de køre med samme fart som de øvrige trafikanter. Forslaget får ingen betydning for campister med Tempo 100.

 

Bedre vilkår for erhvervslivet

Idéen med forslaget har primært været at sikre optimal fremkommelighed og mobilitet for lastbiler og dermed give transporterhvervet bedre vilkår, men det gavner også campisterne, der hører under kategorien ”lette vogntog”. Dermed er det altså snart slut med uensartede hastigheder på de danske lande- og motortrafikveje.

– Vi har i Dansk Camping Union i årevis ønsket at få harmoniseret hastighedsgrænserne, så campisterne kan følge den øvrige trafik. For selvom nogle vil sige, at højere hastighed giver en større ulykkesrisiko, så vil en mere ensartet hastighed betyde færre overhalinger og dermed en mindre risiko for kollisioner, siger DCU’s tekniske rådgiver Stefan Rosendal.

– Hidtil har campister med campingvogn enten følt sig presset til at køre stærkere, end de må, eller også har de kørt de tilladte 70 km/t., hvilket har skabt kø og fristet utålmodige, bagvedkørende trafikanter til at foretage hasarderede overhalinger. De scenarier tror jeg på, at vi får færre af, når vi harmoniserer hastighedsgrænserne, vurderer Stefan Rosendal.

 

Kun hvor det er forsvarligt

Det er dog ikke overalt uden for bymæssig bebyggelse, at det bliver tilladt at køre 80 km/t. Af hensyn til trafiksikkerheden fastholdes en hastighedsgrænse på 70 km/t. på de strækninger, hvor øget hastighed skønnes ikke at være forsvarlig. I forbindelse med forslaget afsættes der derfor 30 mio. kr. til en pulje, hvor kommunerne kan søge midler til skiltning med lavere hastighed på udvalgte strækninger.